​Subsidieprogramma VIPP 5 zit in de afrondende fase en de Wegiz staat al voor de deur. Welke stappen worden hier momenteel voor gezet? Innovatieconsultant Vincent van den Berg vertelt in zijn blog over de nieuwste ontwikkelingen: "We staan met veel koks in de keuken en werken hard aan mooie gerechten."

In mijn vorige blog gaf ik al aan dat wij bij ChipSoft de Wegiz omarmen. Met name omdat hierdoor het hele werkveld in beweging moet komen en we écht allemaal moeten samenwerken. Wij verwachten door de wet een implementatie-impuls voor het hele werkveld.

Concreet stelt de Wegiz ons en het zorgveld voor interessante vraagstukken. Een hiervan is de uitwisseling van gegevens tussen alle EPD's in de medisch specialistische zorg. Sinds 2019 wisselen Tjongerschans en het Medisch Centrum Leeuwarden al informatie uit tussen het EPD van Epic en HiX, maar veel andere zorginstellingen, waaronder veel zelfstandige behandelcentra, gebruiken ook andere systemen. Daarmee willen wij natuurlijk ook patiëntgegevens uitwisselen.

Een van de interessante vraagstukken hierbij, is hoe we dit technisch gaan oplossen. Deze zorginstellingen gebruiken de standaard FHIR voor uitwisseling, terwijl de uitwisseling tussen Epic en HiX gestoeld is op CDA, wat in 2019 internationaal gangbaar was en onder ziekenhuizen een grote adoptie heeft. Inmiddels wordt het uitwisselen via FHIR de norm in alle zorgsectoren en heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ook besloten dat alle doorontwikkeling van informatiestandaarden op basis van FHIR moet plaatsvinden. Om alle vijf de lagen van het Nictiz interoperabiliteitsmodel te laten werken, is meer nodig dan alleen die informatielaag. Dat vraagt om nauwkeurige afstemming en daar hebben we nu een mooi resultaat mee geboekt.

Technical agreement

Onder regie van TWIIN hebben we met meerdere leveranciers, waaronder van de EPD's Nexus en Medicore, maar ook VZVZ en ZorgDomein, een technical agreement opgesteld. Hierbij hebben we goed gekeken naar de oplossingen die er al zijn en de oplossingen die nog nodig zijn om specifieke informatie uit te kunnen wisselen. Bij dergelijke trajecten nemen wij, als leverancier van veel zorginstellingen, graag het voortouw. We willen onze klanten ontzorgen met duurzame oplossingen en steken hier dus veel tijd en moeite in, samen met andere leveranciers. Je zou kunnen zeggen: "We staan met veel koks in de keuken en werken hard aan mooie gerechten."

Met alle betrokken leveranciers kijken we goed hoe we onze software kunnen aanpassen, zodat het goed samenwerkt. Door die aanpassingen in te bouwen, kunnen we zorgen dat er niet voor iedere uitwisseling een nieuwe of andere combinatie van techniek wordt gebruikt. Anders gezegd hebben we met elkaar belangrijke onderdelen van de benodigde API's beschreven en gaan we nu starten met bouwen. Daarbij richten wij ons eerst op de Basisgegevensset Zorg (BgZ) uitwisseling, want die moet conform de Wegiz al in 2025 tussen alle medisch specialistische zorginstellingen uitgewisseld kunnen worden. Dat is relatief snel. Daarnaast zorgen we ervoor dat ook het werkproces wordt ondersteund en er ook nog gewoon brieven gedeeld kunnen worden. Het gaat er ten slotte uiteindelijk om dat de zorgverlener geholpen wordt.

De focus verschuift nu dus naar het daadwerkelijk beproeven van de technical agreement. Hierover zijn we in gesprek met zorginstellingen die verschillende EPD's gebruiken en die, gezien hun geografische ligging, graag met elkaar praktijkervaring willen opdoen. Bijvoorbeeld omdat ze al vaak patiënten naar elkaar verwijzen.

IJzer smeden nu het heet is

Belangrijk is om daar nu mee te versnellen. Als we het ijzer niet smeden nu het heet is, ligt namelijk het risico op de loer dat niemand de eerste stap zet en iedereen op elkaar blijft wachten. En dat is het laatste dat patiënten, zorgverleners en leveranciers kunnen gebruiken. We hebben koplopers nodig die dit nu belangrijk vinden, anders verliezen we kostbare tijd.

De doelstelling die wij ons bij ChipSoft hebben opgelegd, is dat wij zorginstellingen volledig kunnen ontzorgen bij gegevensuitwisseling en samenwerking met andere zorginstellingen. Conform de Wegiz, de EHDS en ongeacht de systemen die de zorginstellingen gebruiken. Het moet niet meer uitmaken welk EPD er aan de andere kant van een uitwisseling gebruikt wordt; zorginstellingen met HiX kunnen straks met elke andere zorginstelling uitwisselen.

Meer weten?