Het HagaZiekenhuis Den Haag is vandaag live gegaan met een vernieuwde versie van elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX. Voor de zorgprofessionals betekent dit een lagere registratielast en intensievere digitale samenwerking met andere zorgaanbieders. De patiënten kunnen nu gebruik maken van het vernieuwde patiëntportaal MijnHaga.

Lagere registratielast

Door de vernieuwing van het gestandaardiseerde EPD beschikken de zorgmedewerkers van HagaZiekenhuis in Den Haag over een actueel en gestandaardiseerd dossier. Daarin zitten nieuwe registratiemogelijkheden die het werk efficiënter en gebruiksvriendelijker maken. Hierdoor vermindert zowel registratielast als de kans op fouten.

Eenvoudiger gegevensuitwisseling

Met de nieuwe versie van het EPD wordt ook de informatie-uitwisseling met andere zorgorganisaties eenvoudiger. Bij patiëntverwijzingen wordt belangrijke informatie direct meegestuurd. Daardoor verbetert de communicatie tussen behandelaars en wordt de patiëntveiligheid nog beter geborgd.

MijnHaga vernieuwd

Met de nieuwe versie van het EPD is ook het patiëntportaal MijnHaga vernieuwd. De layout is overzichtelijker geworden. Daardoor kunnen patiënten nog eenvoudiger hun afspraken raadplegen en informatie inzien over hun behandeling.

Klaar voor de toekomst

De inhoud van het EPD wordt voortdurend doorontwikkeld op basis van de nieuwste inzichten. Daardoor beschikt het HagaZiekenhuis nu én in de toekomst over een modern en up-to-date EPD. Op 1 maart is het HagaZiekenhuis gefuseerd met het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer. Het LangeLand heet sinds 1 juni HagaZiekenhuis Zoetermeer. Met de nieuwe versie van het EPD HiX is het HagaZiekenhuis ook klaar om de EPD's van beide locaties in de toekomst samen te voegen.