Via de nieuwe widget Behandelaars in het kinddossier van HiX leggen kinderartsen en overige behandelaars nu eenvoudig alle externe partijen vast die bij de zorg van de patiënt betrokken zijn. Daardoor is centraal inzichtelijk bij welke behandelaars, subspecialisten en instanties de patiënt nog meer bekend is en met welke partijen eventueel overlegd moet worden over vervolgbeleid.

De widget Behandelaars is een van de grotere wensen waar de Round Table Kindergeneeskunde van het Innovatieplatform recent aan heeft gewerkt. Floris Hofstede, kinderarts en voorzitter van de Round Table: "Deze tool maakt het mogelijk om de externe betrokkenen centraal in te zien en te registreren. Ook maakt de widget het gemakkelijker om met deze partijen te communiceren, want we kunnen ze vanuit HiX gemakkelijk als geadresseerde aan brieven toevoegen."

Functionaliteiten 'opplussen'

De wens voor de widget kwam naar voren vanuit de Round Table Kindergeneeskunde, waaraan de academische ziekenhuizen UMC Utrecht, LUMC en Erasmus MC samen met perifere ziekenhuizen werken aan de verrijking van het elektronisch patiëntendossier. Hofstede haalt er veel voldoening uit om met collega-zorgprofessionals en ontwikkelaars van ChipSoft samen te werken aan dergelijke HiX-verrijkingen. "Iedereen aan tafel wil naar 'beter' en voelt een bepaalde druk om dit te realiseren. We hebben dus een gezamenlijk doel. Doordat iedereen input levert, ontstaan er mooie, inhoudelijke discussies die uiteindelijk resulteren in een breed gedragen oplossing."

Betere communicatie

De widget resulteert in meer overzicht voor behandelaars en verbetert de berichtgeving naar andere zorgaanbieders die dezelfde patiënt behandelen. Hofstede: "Voorheen beschreef ik de betrokkenheid van andere partijen in de samenvatting. Handig voor mezelf, want ik wist precies waar het stond, maar als collega's de zorg van mij overnemen als ik geen dienst heb, moeten zij op zoek in mijn samenvatting. Dat hoeft nu niet meer. Ook moest ik zelf handmatig de adressen toevoegen aan de brieven die ik naar die partijen wilde sturen. Dat hoeft ook niet meer. De widget levert procesgemak op en gaat onze kinderartsen veel tijd schelen."

Zorg om patiënt heen

Hofstede vindt de nieuwe oplossing een mooi voorbeeld van de 'zorg van de toekomst'. "De tool sluit goed aan op de doelstellingen in het integraal zorgakkoord en een thema als ketenzorg. De widget helpt betrokken partijen om op een intuïtieve manier hun zorg om de patiënt heen te organiseren en om collega-behandelaars op de hoogte te brengen van alle relevante informatie. Hoe mooi is dat?!"

Voordeel voor patiënt

Voor de patiënten zelf biedt de nieuwe tool ook voordelen. Hofstede: "Voorheen moesten zij aan iedere hulpverlener doorvertellen welke zorg zij al gekregen hebben, wat er is gezegd en wat er is afgesproken. Dat is vervelend en ingrijpend voor ze. Bovendien ging daardoor soms belangrijke informatie verloren. Dat risico is door deze innovatieve oplossing weer een stukje kleiner geworden."

Meer weten?