"Wij verwachten veel meer patiënten online te kunnen helpen. Dat scheelt hen een bezoek aan de praktijk en ons veel telefoontjes." Huisarts Sylvana Hazenveld en echtgenoot Robert Hazenveld, eigenaren van Fonkelzorg, starten een pilot met de integratie van Moet ik naar de Dokter? (MINDD) in HiX en blikken verwachtingsvol vooruit. "We hopen zo sneller een e-consult of zelfzorgadvies aan te kunnen bieden."

Ruim een jaar nadat Fonkelzorg de NTS-triage integreerde in HiX, zoekt de innovatieve huisartsengroep alweer naar aanvullende manieren om de triage van patiënten te optimaliseren. Waar doktersassistente Naomi van Kessel in 2022 nog sprak over 'honderden telefoontjes per dag, die we nu via de NTS-triage op een gestructureerde manier kunnen beoordelen', wil Fonkelzorg dit aantal nu graag reduceren en tóch alle patiënten blijven helpen bij hun zorgvraag. "Deze unieke integratie van MINDD in ons HIS biedt hierbij veel potentie", verwachten Robert en Sylvana Hazenveld.

Filteren

Mark Lourens, relatiemanager Huisartsenzorg bij ChipSoft: "Het idee achter deze integratie is dat huisartsen gemakkelijker de laag urgente patiënten kunnen filteren. En op het moment dat een patiënt wel persoonlijke aandacht nodig heeft, kan die direct benaderd worden, waarbij de huisarts al goed voorbereid is door de informatie die al beschikbaar is, bijvoorbeeld over de ingangsklacht."

Voordelen

Fonkelzorg verwacht via de MINDD-integratie de lagere urgentiegevallen online te kunnen helpen, bijvoorbeeld met een goed zelfzorgadvies. Robert Hazenveld: "Dat scheelt ons aanzienlijk in het aantal telefoontjes, terwijl iedereen tóch goed geholpen wordt. In het ideale scenario bellen we dus ook niet iedereen terug die MINDD invult, maar zijn patiënten sneller geholpen met een e-consult of zelfzorgadvies."

Beoogde werkwijze

Door MINDD te integreren in de website van de huisartsenpraktijk kan de patiënt online een vragenlijst doorlopen die de urgentie van z'n zorgvraag vaststelt. Afhankelijk van die urgentie krijgt de patiënt een zelfzorgadvies, een advies om online contact op te nemen met de dokter via een e-consult of wordt er – bij een hogere urgentie – een order op de werklijst van de assistent of huisarts (instelbaar) geplaatst om direct contact met de patiënt op te nemen.

Ook andere talen

Sylvana Hazenveld: "Wij zien dan in HiX direct de ingangsklacht en de urgentie en kunnen de order meteen inzien en de NTS-triage starten. Daarbij staan direct alle gegevens die de patiënt al via MINDD heeft ingevuld ook in HiX." Dit geldt ook voor patiënten die MINDD in een andere taal gebruiken. "Heel handig", vervolgt Hazenveld. "Wij hebben namelijk ook Poolse patiënten. Zij beantwoorden de vragen in MINDD in hun moedertaal en HiX neemt die in het Nederlands over. Super, want dan kunnen wij onze Poolse assistenten vragen deze patiënt terug te bellen en kan die zijn verhaal in zijn eigen taal vertellen."

Ontwikkeling MINDD

Op dit moment voorziet MINDD al in verwijzingen naar huisartsen, huisartsenposten, tandartsen en verloskundigen, waarbij direct een urgentie wordt meegegeven. Als aanvulling op het bepalen van die urgentie biedt MINDD nu ook consultvoorbereidende vragen aan. Herko Wegter, CEO van MINDD: "Van bepaalde ingangsklachten weten wij welke vaste vervolgvragen de praktijk altijd stelt. Bij huidklachten is bijvoorbeeld de duur en de locatie van belang. Al deze informatie vragen wij ook alvast uit bij patiënt, zodat de praktijk dit niet meer hoeft te doen. Deze aanvullende informatie gaat de praktijk helpen om nog efficiënter te kunnen werken."

Ervaring opdoen en doorontwikkelen

Fonkelzorg staat te popelen om nieuwe mogelijkheden zo snel mogelijk te benutten. Sylvana Hazenveld: "Als de basis staat, moeten we die meteen gebruiken. Die ervaring helpt namelijk ook weer bij de doorontwikkeling."

Twee wensen staan bij die doorontwikkeling hoog op het verlanglijstje van Fonkelzorg. Hazenveld: "Het zou mooi zijn als we MINDD verplicht kunnen stellen voordat patiënten überhaupt een online afspraak kunnen maken. Maar het zou helemaal mooi zijn als patiënten MINDD vanuit hun portaal kunnen opstarten, om zo via DigiD de identificatie te borgen en de zelftriage te kunnen personaliseren."

Meer weten?