Wilt u binnen HiX direct kunnen beschikken over de oplossingen van een of meerdere zorgapplicaties, zonder het elektronisch patiëntendossier (EPD) te verlaten? Dan zijn implementatiespecialisten Dimitry Grootenboer en Eva Oostenbrink de aangewezen personen om de integratie van deze apps voor u tot een succes te brengen. In de rubriek 'digitale zorg' schetst Alexander de Jong (productspecialist digitale zorg) de uitdagingen rondom digitale zorg en vertellen onze implementatiespecialisten meer vertellen over de implementatie van zorgapps.

Aantal appintegraties neemt toe

Alexander de Jong: "Het aantal zorgapps dat inmiddels door een slimme integratie in het EPD de zorg verrijkt, neemt snel toe. BeterDichtbij, Curavista, Enovation point, Luscii, Maya, Novacair, OZOverbindzorg, PatientPlus, Sananet, Zorgdoc, ZorgDomein, het is slechts een greep uit het groeiende aanbod van applicaties die zorgverleners binnen het EPD helpen een optimaal beeld van hun patiënt te krijgen." Dimitry en Eva zorgen er samen voor dat de integratie van dergelijke apps soepel verloopt.

Waarde van integraties

De waarde van deze appintegraties zit volgens Alexander onder andere in de tijdsbesparing en registratielastvermindering die ze opleveren voor zorgprofessionals. "Digitalisering van de zorg, in de vorm van applicaties, wordt breed gezien als een van de belangrijkste middelen om uitdagingen als personeelstekorten en hoge zorgkosten op te lossen", vertelt Alexander. "Vanuit ChipSoft maken wij zinnige zorgapps daarom graag snel beschikbaar binnen het EPD. Zo kunnen zorginstellingen hun strategische doelen sneller bereiken en verhogen we tegelijkertijd het werkgemak en -plezier van de zorgverleners op de werkvloer."

Zorgproces versnellen en verdiepen

Alexander schetst de meerwaarde van appintegraties aan de hand van een voorbeeld op de werkvloer. "Bijna iedereen kent wel een applicatie zoals Curavista, Luscii of Sananet, apps voor thuismonitoring. Wanneer een arts nu het voorblad opent in HiX, ziet hij in zijn scherm dat er lichamelijk onderzoek is geweest. Op basis daarvan kan de zorgverlener besluiten een app voor te schrijven. Hij selecteert de app direct vanuit het EPD en via single sign on wordt de app geopend. Daarnaast is nog altijd zijn consultformulier in HiX beschikbaar. Binnen de applicatie is direct alle relevante patiëntinformatie voorgevuld, waardoor de arts eenvoudig een programma kan voorschrijven, bijvoorbeeld voor COPD. Vervolgens kan de arts een drempelwaarde ingeven bij de temperatuur, zodat hij een melding of 'alert' op zijn werklijst krijgt wanneer de meetwaarde daarboven komt. Hier vanuit kan hij direct op de alert klikken om in de applicatie de melding af te handelen. Zo versnellen én verdiepen we het zorgproces."

Duurzaam en via standaarden

De apps die in HiX geïntegreerd worden hebben minimaal twee dingen gemeen: ze zijn duurzaam én maken gebruik van standaarden. Alexander: "Dat zijn twee belangrijke voorwaarden. Neem de Single Sign On. Daarmee kunnen zorgverleners direct vanuit HiX inloggen in de aangesloten zorgapplicatie, die vervolgens op de patiëntencontext in HiX wordt geopend. Dus niet in een apart tabblad. Daardoor hoeft de zorgverlener dus niet te wisselen van scherm en dat levert veel tijdwinst op. Daarnaast vindt de gegevensuitwisseling plaats op basis van de Basisgegevensset Zorg (BgZ), waardoor de patiëntinformatie automatisch direct wordt voorgevuld en dus niet handmatig overgenomen hoeft te worden. Dat zorgt voor snelheid en optimale veiligheid."

Integratie van HINQ

Een van de apps waar momenteel veel vraag naar is, is HINQ. Deze zorgapplicatie dient als ZorgNetwerkOmgeving en bundelt informatie van verschillende bronnen, waaronder HiX, in een overzicht voor zorgprofessionals. Zo krijgen deze zorgprofessionals een duidelijk medisch beeld van hun patiënt. Eva en Dimitry integreerden deze applicatie in HiX: "Uniek aan de integratie van HINQ is dat we deze app een aantal keer in meerdere ziekenhuizen tegelijk hebben geïmplementeerd. Wij krijgen dagelijks veel verzoeken om de app te integreren en hebben deze groepsimplementatie uitgevoerd om de app versneld beschikbaar te stellen aan een zo groot mogelijke groep zorgverleners."

De groepsimplementaties worden enthousiast ontvangen. Eva: "Je haalt de mensen even inhouse, waardoor zij ook kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen. Je merkt dat ze elkaar, maar ook ons, opzoeken om te sparren over bepaalde elementen."

Sneller beschikbaar door groepsimplementatie

Eva vertelt: "Iedere groepsimplementatie begint met een uitleg over Zorgplatform. Daarna komt ook de leverancier van de zorgapplicatie aan het woord om de daadwerkelijke functionaliteit ook in de praktijk te laten zien. Zo zien de betrokken applicatiebeheerders bij de implementatie, naast de backend, ook echt hoe de eindgebruikers ermee aan de slag gaan. Vervolgens gaan we implementeren en testen, zodat zorginstellingen met een werkend product naar buiten lopen. De grootste meerwaarde is dat de applicatie daardoor sneller beschikbaar komt op de vloer."

Samenwerking van meerwaarde

Tijdens de implementatie zien Dimitry en Eva mooie samenwerkingen ontstaan. Eva: "HINQ is een uitwisselingstool dus je ziet bij de implementatie dat de partijen allemaal met elkaar willen testen. Op dat moment merk je dat ze elkaar gaan helpen. In de context van HINQ: alle zorginstellingen moeten gegevens van een patiënt uploaden naar HINQ. Dat doen ze op deze dag allemaal tegelijkertijd. Ze helpen elkaar en maken elkaar enthousiast. Ook tijdens de lunch of implementatie overleggen ze over hoe zij bepaalde andere dingen doen en hoe dat misschien beter kan. De deelnemers inspireren elkaar."

Efficiëntie aan alle kanten

"En dat allemaal in hoog tempo", vult Dimitry aan. "Want door alles op één dag te plannen, zakt de kennis niet weg en vallen kleine tussenwerkzaamheden – bijvoorbeeld de samenvatting van wat er inmiddels gedaan is – weg. En voor ons is het ideaal omdat we direct kunnen debuggen als we tegen een obstakeltje aanlopen. Efficiëntie is dus het toverwoord. Ziekenhuizen zijn minder lang hun technische mensen kwijt en wij kunnen meer zorginstellingen sneller voorzien van de beste oplossingen."

De groepsimplementaties verrijken ook het dagelijks werk van Eva en Dimitry zelf. Eva: "Omdat wij werken met een cloudproduct - Zorgplatform – komen we niet vaak bij een klant op locatie. Daardoor mis je soms de gezichten achter een supportcall. Nu je die gezichten wél ziet, en dan ook nog eens samen met hun vakgenoten uit andere zorginstellingen, verstevigt dat de onderlinge band en samenwerking."

Team effort

Ook binnen ChipSoft weten de collega's elkaar door de groepsimplementaties goed te vinden, meent Dimitry: "Eva en ik zitten met 'onze' zorginstellingen aan tafel, maar voor én tijdens zo'n implementatiedag werken er veel collega's aan mee. Denk alleen al aan de planning, het mailcontact, de lunch op de dag zelf… daar werken verschillende teams aan. Zo'n gezamenlijke effort maakt het heel leuk!"

Dat smaakt naar meer, wat beiden betreft. "In eerste instantie doen we nu de groepsimplementatie voor HINQ, omdat die applicatie veelvuldig wordt aangevraagd, maar het ligt in de lijn der verwachting dat we snel ook andere applicaties gaan integreren." Het is Eva en Dimitry om het even welke. "Technisch lijken de implementaties op elkaar. Voor ons is één ding het allerbelangrijkst: appintegraties moeten de zorg verrijken, op een zo breed mogelijke schaal."

Meer weten?

Wilt u na dit verhaal meer weten over het integreren van (uw) zorgapplicaties in HiX en/of deelname aan een groepsimplementatie? Neem dan contact op met onze Productspecialist Digitale Zorg, Alexander de Jong via communicatie@chipsoft.com.

Meer weten?