Huisartsenpraktijk Spencer werkt veiliger en sneller sinds de NHG-Standaarden zijn geïntegreerd in het huisartseninformatiesysteem HiX. Caroline Spencer: "Ik weet zeker dat het doelmatig voorschrijven is verbeterd en veiliger is."

Huisartsenpraktijk Spencer maakte in september 2022 samen met Huisartsenpraktijk Hartendorp de overstap naar HiX voor de huisartsenzorg, met de geïntegreerde standaarden van het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG). Spencer: "De integraliteit van ons dossier is heel fijn. Het is één geheel, waarin je niet eindeloos aan het klikken bent. Ik heb alle relevante gegevens direct bij de hand en dat werkt heel prettig. Handelingen die je niet dagelijks uitvoert, zoals zorginschrijvingen, binnenhalen en exporteren van dossiers en declaraties, gaan gemakkelijk, terwijl ons team daar voorheen tegenaan hikte, omdat die handelingen best veel tijd kostten en nooit echt in onze routine kwamen. Dit geeft rust."

Juiste standaard en adviezen

Eén van de pareltjes in HiX waar Spencer met name blij van wordt, is de integratie van het NHG-Formularium. "Wanneer ik in HiX een consultatie open en ik kom tot een bepaalde episode, dan roept die episode in HiX op basis van de ICPC-codering het NHG-Formularium op met de juiste standaard en de bijbehorende medicamenteuze en niet-medicamenteuze adviezen."

Integratie van www.thuisarts.nl

Ook stelt HiX direct de link beschikbaar naar de pagina over deze diagnose op Thuisarts.nl. "Deze link kan ik meteen overnemen naar het dossier, zodat de patiënt thuis, via zijn portaal, nog eens alles kan nalezen. Dit scheelt mij veel overtypwerk en ik hoef niet zelf te zoeken in een webbrowser. Uniek: ik ken geen andere HIS die dit heeft. Voorheen zei ik tegen mijn patiënten dat zij dit zelf konden opzoeken op thuisarts.nl en nu bied ik alles als een pakketje aan in hun portaal. Een mooie, patiëntvriendelijke oplossing."

Formulariumgericht voorschrijven

Spencer gebruikt de NHG ook bij het voorschrijven van medicatie. Spencer: "Voorheen deed ik registraties uit mijn hoofd. Nu kan ik door de integratie van het NHG-Formularium in HiX controleren of mijn eerste ingeving juist is. Ook is de registratie beter. Belangrijk, want ik heb met mijn preferente zorgverzekeraar een overeenkomst over declaraties voor doelmatig voorschrijven. Dat gaat over formulariumgericht voorschrijven en dat valt en staat bij een juiste registratie; als ik niet een ICPC codeer aan een voorschrift, wordt dat voorschrift als niet relevant beschreven."

De huisarts geeft een concreet voorbeeld: "Het komt weleens voor dat een patiënt komt voor een zere teen en vervolgens zegt dat hij bloeddrukpillen nodig heeft. Die bloeddrukpillen werden dan aan de zere teen gekoppeld, qua ICPC, en dan viel die weg voor de registratie in het kader van formulariumgericht voorschrijven.

Hogere patiëntveiligheid

"Nóg belangrijker dan de financiën is de stap die we hebben gemaakt op het gebied van patiëntveiligheid", vervolgt Spencer. "Doordat ook onze assistenten het NHG-Formularium in HiX gebruiken, kan ik er bijna blindelings vanuit gaan dat het goed gaat. HiX reikt hen de juiste medicatie en doseringen aan en ik kan die eenvoudig autoriseren."

Spencer geeft ook hier een concreet voorbeeld waarbij het NHG-Formularium helpt: "Bij een bacteriële oogontsteking schrijven we fusidinezuur voor, maar dat bestaat in de vorm van een ooggel en in de vorm van een crème of zalf. Als je via het NHG-Formularium voorschrijft, kom je altijd direct op de juiste vorm uit, in dit geval de ooggel. Het risico op fouten wordt dus aantoonbaar kleiner."

Samenwerking

Huisartsenpraktijk Spencer werkt nu een jaar met HiX voor de Huisartsenzorg en Caroline Spencer wil niet meer anders. "Wij zijn ontzettend blij met ons nieuwe HIS. Ook de samenwerking met onze leverancier voelt als een warm bad. Als huisarts heb ik het gevoel dat ik de enige klant ben en die persoonlijke aandacht is heel prettig. Je merkt dat alles visiegestuurd is, om de patiëntervaring te verbeteren. Het is fijn dat we patiënten met HiX en het geïntegreerde portaal een systeem kunnen bieden dat heel patiëntvriendelijk is."

"En de ontwikkelingen gaan door", vertelt Spencer. "Een nieuwe integratie in HiX, dat van het Nederlands Triage Systeem (NTS), is recent geïmplementeerd. We zien ernaar uit dit ten volle te benutten en triage in onze praktijk naar het hoogste niveau te brengen, zodat de juiste zorg op de juiste plaats komt."

Meer nieuws lezen