Kort na de livegang van HiX 6.3 nodigde HagaZiekenhuis alle verpleegkundigen uit voor een HiX Tips & Tricks-sessie. Tijdens deze sessie informeerde het ziekenhuis, samen met Bas Groot van het Innovatieplatform, de verpleegkundigen over alle handigheidjes die het werk van verpleegkundigen in het EPD nóg efficiënter en leuker maken. De drijvende kracht achter deze sessie is CNIO Joost Sijtsma, die de HiX Tips & Tricks graag een structurele plaats geeft binnen het ziekenhuis.

Bekijk de jaarkalender

Het enthousiasme waarmee u de HiX Tips & Tricks aanvliegt is aanstekelijk. Wat is voor u de toegevoegde waarde van deze sessie?

Ik merk dat er nog veel 'laaghangend fruit' is dat we kunnen plukken. Met vrij eenvoudige aanpassingen in het werkproces boeken we al veel efficiëntiewinst, maar nog niet iedereen voelt zich zeker in HiX en kent alle fijne kneepjes al.

Kunt u een voorbeeld geven van dat laaghangend fruit?

Iedereen kan rapportages schrijven, een basisinfuus aanleggen of een paracetamol aftekenen. Maar juist de handigheidjes, bijvoorbeeld hoe je optimaal je scherm splitst, met sneltoetsen werkt en veelgebruikte antwoorden opslaat, zijn bij een groot deel van onze verpleegkundigen onbekend. Het voordeel van deze sessie is dat we juist daar aandacht aan kunnen besteden. Daar is heel erg veel behoefte aan onder onze verpleegkundigen, ook onder mensen die al heel lang met HiX werken. Toen ik bepaalde tricks liet zien, hoorde ik van meerdere kanten: 'dát is handig, nooit geweten!'. Als dat geldt voor al onze 1250 verpleegkundigen, dan is de potentie van dit soort sessies enorm en valt er nog veel winst te boeken.

Waar zit die winst in?

De tricks bestaan voornamelijk uit procesversnellers. Die verminderen de registratielast en leveren tijdwinst op. Je ziet dat collega's zich soms, ondanks de standaardisatie in ons ziekenhuis, een eigen werkwijze aanmeten die niet altijd efficiënt is. Door hen wegwijs te maken hoe het wél efficiënter kan, vergroten we hun werkplezier. Om het 'scherm splitsen' te nemen: ik zie iedereen de hele dag door met de muis slepen, terwijl dit veel gemakkelijker en sneller gaat met sneltoetsen. Deze sessie draagt bij aan die bewustwording.

Welke onderwerpen wilde u zelf graag belichten?

Het Innovatieplatform en ik hebben een agenda opgesteld op basis van de meest voorkomende meldingen bij onze functioneel applicatiebeheerders. Ook hebben we erin meegenomen wat ik zelf vaak hoor in de wandelgangen. Die vragen gaan voornamelijk over de omgang met medicatie en de anamnese. Soms zie je bijvoorbeeld dat het dagen duurt voordat de anamnese volledig is ingevuld. Dat komt dan misschien omdat collega's het door drukte steeds een dag uitstellen. Maar dan word je op de laatste opnamedag, als je bezig bent met het ontslag, onaangenaam verrast dat de anamnese nog openstaat. In de HiX Tips & Tricks leer je dat je die openstaande actie in het begin al eenvoudig kunt markeren, zodat jij en je collega's altijd scherp hebben dat er nog iets moet worden aangevuld. Zo zorg je ervoor dat alle patiëntgegevens compleet zijn.

Heeft u nog een waardevolle tip of trick voor jullie verpleegkundigen?

Zeker, dan denk ik vooral aan het overnemen van antwoorden, zoals bij de delierscorelijst. Daar werd ik zó blij van. Dat bleek al een tijdje geleden uitgeleverd te zijn in HiX, maar die innovatie was niet goed doorgekomen naar de werkvloer. Nu we dit breder hebben gedeeld, heb ik al van drie verschillende verpleegkundigen gehoord dat ze dat zo fijn vinden.

Hetzelfde geldt voor de CIWA-scorelijst, die de afdeling Maag Darm Lever frequent moet invullen. Daarmee kun je berekenen of iemand onttrekkingsverschijnselen heeft van alcohol of drugsgebruik. Dat is een uitgebreide lijst die de afdeling als registratielast ervaart. Je moet die lijst invullen, want die helpt je, maar het invullen was zo'n tijdrovende klus, terwijl je klinische blik vaak al zegt dat er geen verschijnselen zijn. Je kunt die lijst eenvoudig met voorgeprogrammeerde antwoorden invullen, alleen moet je dat wél weten. Door dit soort tricks gaan mensen nog meer van HiX houden.

U werd ook enthousiast bij het onderdeel infusen.

Ja, ik word altijd vrolijk als HiX met me meedenkt. Dat doet het EPD ook bij de wisselmomenten van infusen. Daarbij houdt HiX rekening met de houdbaarheid van een infuuszak, dus ook al is de toediening van een medicament voorgeschreven voor 24 uur, als de infuuszak vanwege de houdbaarheid na 12 uur vervangen moet worden, ondersteunt HiX bij dit wisselmoment. Dat is voor mij een verborgen schat, die me ontzettend veel tijd scheelt.

Heeft u altijd al passie gehad voor de ICT-kant van de zorg?

Die passie is gegroeid. Ik adem verpleegkunde en vond verslaglegging vroeger al een belangrijk onderdeel, maar nu we met computers werken, merk ik een discrepantie tussen ons werk aan het bed en de registratielast. In mijn rol van CNIO kan ik nu aan 'knopjes' draaien om samen met collega's de ICT-ondersteuning te verbeteren. Telkens als we daar in slagen, word ik daar enthousiast van. Zo zie je: als verpleegkundigen hebben we in samenwerking met het Innovatieplatform echt impact op veranderingen.

Hoe verloopt die samenwerking?

Heel prettig, want je merkt dat het Innovatieplatform heel bereidwillig is om te luisteren naar de eindgebruiker. Dat is misschien wel de allerbeste trick van onze EPD-leverancier. De komst van het Innovatieplatform heeft het verander- en verbetercyclus veranderd; ik heb het gevoel dat de ogen en oren wijd openstaan voor enerzijds de combinatie van technische eisen vanuit de landelijke standaarden en anderzijds de wensen van HiX-gebruikers op de werkvloer.

Wanneer staat de volgende HiX Tips & Tricks-sessie op het programma?

De datum moeten we nog prikken, maar het kan mij niet snel genoeg. Ik wil er alles aan doen om al onze 1250 verpleegkundigen te bereiken, want ik merk dat deze sessies aanstekelijk werken. Ik ga nu eerst de input van de eerste deelnemers verzamelen, zodat we die als vliegwiel kunnen gebruiken voor nieuwe verrijkingen, tips en tricks.


Wilt u graag deelnemen aan een HiX Tips & Tricks-sessie voor uw vakgebied? Bekijk onze jaarkalender en meld u snel aan.