Door de snelle beschikbaarheid van zinnige zorgapps voor hybride netwerkzorg binnen het EPD, krijgen zorgprofessionals snel een zo uitgebreid mogelijk beeld van hun patiënt en kunnen ze optimaal samenwerken rond die patiënt. Hans Niendieker, bestuurder van de coöperatieve zorginstelling HINQ, juicht de slimme integratie van zorgapps in HiX van harte toe. "Alleen door samen te werken met de prominente EPD/XIS-leveranciers zijn we in staat snel op te schalen en de patiënt te voorzien van de beste zorg."

Door de snelle beschikbaarheid van zinnige zorgapps voor hybride netwerkzorg binnen het EPD, krijgen zorgprofessionals snel een zo uitgebreid mogelijk beeld van hun patiënt en kunnen ze optimaal samenwerken rond die patiënt. Hans Niendieker, bestuurder van de coöperatieve zorginstelling HINQ, juicht de slimme integratie van zorgapps in HiX van harte toe. "Alleen door samen te werken met de prominente EPD/XIS-leveranciers zijn we in staat snel op te schalen en de patiënt te voorzien van de beste zorg."

Niendieker noemt openheid als belangrijkste voorwaarde voor optimale digitale zorg en gegevensuitwisseling rondom de patiënt. "Gelukkig hebben we met ChipSoft een partner die het pad naar een open EPD nadrukkelijk is ingeslagen, in tegenstelling tot wat sommigen beweren. Het klopt dat bronsystemen voorheen per definitie gesloten waren, maar dat gold voor álle bronsystemen en was ingegeven door de concurrentie tussen ziekenhuizen en ook andere sectoren in de zorg. Maar dat is allang niet meer zo; ziekenhuizen zoeken elkaar juist steeds meer op om samen te werken en informatie te delen. En als ik zie welke stappen ChipSoft de afgelopen jaren heeft gezet om die samenwerking te faciliteren, kan ik alleen maar zeggen dat het pad naar openheid onherroepelijk is ingeslagen."

Binnen HiX wordt de ZorgNetwerkOmgeving (ZNO) van HINQ als zorgapplicatie gestart. De ZNO bundelt informatie van verschillende bronnen, waaronder HiX, in een overzicht voor zorgprofessionals. De ZNO wordt in verschillende regio's ook wel geduid als de 360 graden viewer of regioplatform genoemd. Zo krijgen deze zorgprofessionals een eenduidig en actueel medisch beeld van hun patiënt. Niendieker: "Wij zijn een coöperatieve zorginstelling die voor verbindingen zorgt om de samenwerking tussen zorgprofessionals en met de patiënt te optimaliseren. Wij willen dus niet alleen dat het ziekenhuis efficiënter kan werken, maar ook de huisarts en wijkverpleegkundige, zodat de patiënt in de juiste zorg op de juiste plek krijgt."

Impuls voor netwerkzorg

Niendieker ziet de integratie van HINQ in HiX als een belangrijke impuls om hybride netwerkzorg rondom te patiënt te optimaliseren. "HINQ is enorm complementair op bronsystemen, zoals het EPD HiX. Voor optimale netwerkzorg wil je kunnen samenwerken en de schotten tussen de ICT-systemen wegnemen. Met HINQ gaan wij uit van databeschikbaarheid. Wij koppelen met elektronische cliëntendossiers (ECD's) binnen de verpleegzorg, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), GGZ en we koppelen ook met systemen van huisartsen en openbare apothekers."

Gebaseerd op standaarden

Die koppelingen zijn gebaseerd op standaarden en de interoperabiliteitsprincipes. "We tonen die data in een integraal overzicht van die patiënt. Zo krijgt iedere zorgverlener met een behandelrelatie toegang tot de juiste informatie op het juiste moment in dat zorgproces."

De bestuurder van HINQ noemt dit cruciaal. "Wanneer je als VVT-instelling samen met de wijkverpleegkundige of een huisarts een patiënt moet behandelen, is het heel waardevol als je samen naar een integraal overzicht kijkt en niet allemaal een eigen werkelijkheid hebt. Met alleen berichten uitwisselen, zoals we nu nog vaak doen, komen we er niet, omdat je al die data ook weer moet opslaan en verwerken. Onze ambitie is om die werkelijkheden samen te brengen en in een eenheid van taal beschikbaar te maken voor alle zorgprofessionals die in het zorgproces actief zijn en/of toestemming hebben. Dat levert een substantiële bijdrage aan de kwaliteit van zorg."

Tijdbesparing voor zorgverleners

Een tweede belangrijke factor voor de integratie van HINQ in het EPD is tijdbesparing voor zorgverleners, vertelt Niendieker. "Met deze integratie besparen we voor zorgverleners enorm veel registratielast. Het voorkomt dubbel registreren, wat veel zorgprofessionals frustreert. Bovendien leidt het tot minder fouten en minder dubbele handelingen, zoals metingen of labonderzoeken. Er blijft dus meer tijd over voor zinnige zorg en het zorgt voor meer werkplezier."

Flinke stap voorwaarts om het Integraal Zorg Akkoord (IZA) mogelijk te maken

Om deze zinnige zorg nu en in de toekomst te faciliteren, slaat Niendieker graag de handen ineen met ChipSoft. "We werken nu een paar jaar vrij intensief samen aan hybride netwerkzorg. Die term was aanvankelijk nog vaag, want we komen uit een wereld met veel versnippering en gefragmenteerde ICT-oplossingen. Maar ChipSoft heeft een aantal jaar geleden met Zorgplatform een flinke stap voorwaarts gezet voor gegevensuitwisseling in de zorg en het verbinden van belangrijke partijen. En wat je nu ziet, is dat hybride netwerkzorg hét thema is van het integraal zorgakkoord (IZA). Alle regio's zijn ermee bezig zijn. De stappen die wij dus eerder al hebben gezet, blijken nu heel relevant voor het faciliteren van toekomstige hybride netwerkzorg, zoals bedoeld in het IZA."

Landelijk schaalbare infrastructuur

Wat Niendieker betreft, krijgt die hybride netwerkzorg op grote schaal vorm. "Je ziet nu nog vaak dat er op kleine schaal aan wordt gewerkt, bijvoorbeeld door twee ziekenhuizen, maar daarmee blijft de impact klein. Waar wij nu met elkaar aan werken, is een landelijk schaalbare infrastructuur, met bijna alle ziekenhuizen die HiX gebruiken, maar ook met zorginstellingen die een ander EPD/XIS gebruiken."

Die landelijke infrastructuur wil Niendieker idealiter plotten op alle denkbare use cases. "We leggen bewust geen use case-specifieke infrastructuur neer, maar een generieke infrastructuur waarmee we heel veel knelpunten in de zorg kunnen oplossen. Daar ben ik heel blij mee. Dat is ook een beweging die je de afgelopen jaren ziet bij ChipSoft. We hebben een gemeenschappelijke roadmap, waarbij we realistische scenario's bouwen waarmee we heel erg kunnen versnellen."

Positieve impact voor patiënt

De patiënt gaat hier veel van merken, denkt Niendieker. "Die krijgt via de persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO's), zoals Ivido, regie over de eigen data. Als je hen echt wil laten participeren, moeten we hen een gelijkwaardige rol geven in het zorgproces. Dat betekent ook dat de patiënt informatie heeft die écht relevant is. Dus niet dezelfde informatie als de medisch specialist, want die heeft een ander type informatie nodig voor z'n professionaliteit dan een patiënt. We moeten informatie zo beschikbaar maken, dat de patiënt het begrijpt."

Misschien wel het allerbelangrijkste dat de patiënt op korte termijn gaat ervaren, is dat hij zekerheid krijgt dat samenwerking tussen alle zorgprofessionals om hem of haar heen verbetert. Niendieker: "De patiënt hoeft niet hetzelfde verhaal te vertellen aan de huisarts, medisch specialisten en wijkverpleegkundigen, maar kan erop vertrouwen dat de zorgverleners goed rondom hem samenwerken. Dat is cruciaal voor de zorgkwaliteit, maar ook voor de continuïteit van zorg."

Sneeuwbaleffect door resultaten

De patiënt zal die 'nieuwe zorg' snel accepteren, denkt de bestuurder van HINQ. "Maar om de zorgverleners mee te krijgen in deze nieuwe zorg, is meer nodig. Hen moeten we overtuigen met resultaten. Als zij die zien, gaan zij elkaar aanmoedigen om nieuwe vormen ook te gebruiken en dan gaat de sneeuwbal rollen."

Niendieker denkt dat er op bestuurlijk vlak een grotere wedstrijd te winnen is. "De zorg moet af van de not invented here-houding. Als wij onafhankelijk aantonen dat bestaande oplossingen een positieve impact hebben op de zorg, is het zonde als er in dertig andere regio's nog iets anders wordt bedacht. We willen in de zorg toch naar een uniforme digitale infrastructuur en niet naar verdere fragmentatie?! Als we in de zorg écht impact willen maken, moeten we, wat mij betreft, naar proudly copied from, waarbij we samenwerken met de leveranciers die deze stap ook willen maken en ook kunnen maken."

Oók verantwoordelijkheid bij de zorg

Zelf krijgt Niendieker regelmatig de vraag vanuit de zorg of het allemaal niet sneller 'open' kan. "Maar voor het antwoord op die vraag leg ik graag ook een deel van de verantwoordelijkheid bij deze zorginstellingen terug. 'Wat moeten we dan open maken? Waar liggen de prioriteiten?'. Alles opengooien is onhaalbaar en onwenselijk. Naar mijn idee moeten we op basis van zinvolle use cases tot meer openheid komen en deze use cases kopiëren en opschalen.

Gebruik wat er al is

Vaak hebben de zorginstellingen de ideale oplossing al binnen handbereik. Niendieker: "Niet alle ziekenhuizen benutten al alle functionaliteiten die ChipSoft biedt om open te zijn. Ik zou willen zeggen: gebruik die eerst en kijk daarna welke wensen er overblijven. En accepteer dat de weg naar volledige openheid niet van de ene dag op de andere dag gerealiseerd is. Het is geen quick fix, maar een stapsgewijze transitie."

Oproep aan zorgapplicaties

Om in die stapsgewijze transitie toch de maximale snelheid te behalen, raadt Niendieker andere zorgapplicaties aan om ook hun applicatie te integreren in HiX. "Zo zorgen we samen voor meer openheid, op een gebruiksvriendelijk manier voor de zorgverlener. Doe je dat als leverancier niet, dan frustreer je het proces. We moeten oppassen dat de zwakste leveranciers straks niet het tempo bepalen van de transitie. Puntoplossingen zijn niet meer van deze tijd, moderne zorg-ICT moet schaalbaar en interoperabel zijn."

Versnelling door groepsimplementaties

Omdat de vraag naar de integratie van HINQ in HiX momenteel exponentieel groeit, biedt ChipSoft zorginstellingen inmiddels de mogelijkheid om de app 'en groupe' in HiX te implementeren. "Zo'n simultane implementatie vormt een zeer efficiënte katalysator in de transitie naar digitale zorg", vindt Niendieker. "Dit is een vorm van slim opschalen, waarbij zorginstellingen ook met elkaar in gesprek gaan en van elkaars werkprocessen leren."

Binnenkort komt HINQ beschikbaar binnen 61 verloskundige samenwerkingsverbanden. "Als we die een voor een zouden moeten bedienen, kost dat aan alle kanten veel tijd en capaciteit. Door meerdere zorginstellingen tegelijk te faciliteren, ontvangen grotere groepen patiënten sneller de juiste zorg op de juiste plek. Fijn dat ChipSoft deze collectieve implementaties aanbiedt. Ik zou zorginstellingen, maar ook aanbieders van andere zinnige zorgapps, willen oproepen de prominente leveranciers op te zoeken. Voor de beste patiëntenzorg moeten we de handen ineenslaan."

Meer weten?

Wilt u na dit verhaal meer weten over het integreren van (uw) zorgapplicaties in HiX en/of deelname aan een groepsimplementatie? Neem dan contact op met communicatie@chipsoft.com.

Stuur ons een mail!