Zuyderland Medisch Centrum en ChipSoft hebben op dinsdag 14 november een overeenkomst getekend voor de invoering van een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD), HiX. Het betekent voor Zuyderland een belangrijke stap vooruit richting de daadwerkelijke invoering van het nieuwe EPD, dat gaat zorgen voor minder registratielast voor zorgverleners, meer regiemogelijkheden voor de patiënten over hun zorgtraject en optimale gegevensuitwisseling met omliggende organisaties.

Gebruiksgemak en efficiëntie

Voor Zuyderland Medisch Centrum sluit HiX goed aan op de visie en ambitie op het gebied van zorg, onderzoek en onderwijs. David Jongen, voorzitter Raad van Bestuur: ‘Na een zeer intensief selectieproces hebben onze professionals gekozen voor ChipSoft. Ik ben blij met die keuze. HiX is gebruisvriendelijker dan ons huidige EPD, dwingt ons om nog meer te standaardiseren en sluit nog beter aan op onze digitale ambities.’

Zuyderland is al geruime tijd bezig met een uitgebreide oriëntatie voor een passend systeem. Het huidige systeem van SAP/Oracle moet namelijk uiterlijk eind 2027 vervangen zijn. Inmiddels is in het ziekenhuis gestart met de eerste voorbereidende werkzaamheden. Het nieuwe systeem wordt in 2025 in gebruik genomen.

Voordeel

De nieuwe EPD-systemen bewegen allemaal naar meer gestandaardiseerde oplossingen. Ook Zuyderland kiest met HiX 6.3 met standaard content voor een geïntegreerd en gestandaardiseerd systeem, effectief bewezen op de Nederlandse zorgmarkt. Een ander voordeel van het nieuwe systeem is dat dit systeem beschikt over veel meer functionaliteiten – meer dan tien andere zorgapplicaties gaan ook op in HiX – waardoor gegevens maar één keer aan de bron hoeven worden vastgelegd en zorgverleners daardoor op één plek inzage hebben in de meest actuele medische gegevens van de patiënt.
(bron: Zuyderland)

Meer weten?