Met een volledig nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) heeft Martini Ziekenhuis een nieuw fundament voor de digitale toekomst. Vanaf vrijdag 17 november werkt het ziekenhuis met het nieuwe HiX. Met het nieuwe dossier wordt gegevensuitwisseling makkelijker wat bijdraagt aan betere zorg voor onze patiënten. Deze overgang zorgt ervoor dat Martini Ziekenhuis klaar is voor de digitale toekomst.

Standaard inhoud

Met het nieuwe EPD gaan de zorgprofessionals van Martini Ziekenhuis werken met een gestandaardiseerde dossierinhoud en betere registratiemogelijkheden. Dit draagt bij aan minder registratie en maakt de kans op fouten kleiner. Doordat ze gebruik gaan maken van standaarden die door veel ziekenhuizen gebruikt worden, zetten ze een belangrijke stap voor betere gegevensuitwisseling in de zorg. Ook kunnen ze als ziekenhuis sneller en eenvoudiger digitale innovaties realiseren.

Hans de Vries, als Chief Medical Information Officer nauw betrokken bij het nieuwe EPD: "Onze digitale strategie richt zich op het leveren van meer digitale zorg, met een grotere rol voor de patiënt. Daarnaast zetten we in op intelligent datagebruik en willen we meer inzetten op samenwerking in de keten, waarbij we digitaal informatie uitwisselen met de thuiszorg, verpleeghuizen, ziekenhuizen en spoedzorg. Het nieuwe EPD ontzorgt ons hierin."

Mijn Martini ook vernieuwd

Mijn Martini is het patiëntenportaal voor patiënten van Martini Ziekenhuis. Een persoonlijke, online omgeving waar patiënten veilig gegevens kan bekijken zoals persoonlijke gegevens, afspraken en uitslagen. Het patiëntenportaal heeft vanaf 17 november dezelfde inhoud maar een nieuw jasje met andere kleuren en knoppen. Ook zijn een aantal functionaliteiten verbeterd.
(bron: Martini Ziekenhuis)

Meer weten?