Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Vandaar dat Ralph Koppers, longarts in Medisch Centrum Leeuwarden, het platform Indiveo oprichtte om zorg via animaties begrijpelijk te maken voor de patiënt. Omdat hij zoveel mogelijk patiënten hiervan wil laten profiteren, zocht hij de samenwerking met ChipSoft op en integreerde hij Indiveo in HiX. "Heel mooi dat we onze content via het EPD op een gemakkelijke manier in ziekenhuizen kunnen aanbieden. Dat is een groot voordeel van samenwerken met een open partij."

Indiveo maakt moeilijke, medische informatie begrijpelijk door die te verbeelden in educatieve animaties - divi's - die voor iedere doelgroep duidelijk zijn. Koppers: "Een beeld zegt namelijk meer dan duizend woorden. Het maakt die informatie niet alleen begrijpelijker voor patiënten, het zorgt ook dat zorgverleners minder tijd hoeven te spenderen aan het uitleggen van medisch inhoudelijke zaken."

Verkleinen van de kenniskloof

Met de divi's verkleint Indiveo de kenniskloof tussen de zorgverlener en de patiënt. "Die kloof is enorm, dus hoe kleiner die kloof hoe beter de kwaliteit van informatie en hoe efficiënter de zorg voor de patiënt. Die kan bijvoorbeeld via zijn portaal gemakkelijker zaken zelf regelen. Ook wordt het werkproces voor de zorgverlener efficiënter, omdat sommige patiënten niet meer op het spreekuur hoeven te komen. Zo leveren we met Indiveo een bijdrage aan toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg. Dat sluit weer prachtig aan bij het Integraal Zorgakkoord (IZA)."

De divi-bibliotheek bestaat momenteel uit zo'n vierhonderd animaties. "And counting,"vertelt Koppers, "want we maken minstens 55 nieuwe divi's per jaar. Ons aanbod groeit door samenwerken by design. Samen met ziekenhuizen en andere partijen in de zorg ontwikkelen we continu nieuwe divi's en al die divi's worden onderdeel van de totale bibliotheek. Middels een helder abonnement op deze bibliotheek profiteert iedereen dus van elkaars inspanningen. Inmiddels maken zo'n dertig ziekenhuizen gebruik van de verhelderende animaties en breiden we uit naar de ziekenhuizen in België."

Patiënttevredenheid omhoog

De toegevoegde waarde van Indiveo is tweeledig, legt de longarts van het MCL uit. "Uit onderzoeken blijkt dat de patiënttevredenheid toeneemt bij het gebruik van divi's in plaats van folders. Datzelfde geldt voor het werkplezier van de professional." Logisch, vindt de longarts. "In de normale maatschappij werkt iedereen al met beeld. Kijk naar social media; niemand plaatst een update zonder beeld. Verkoop je iets via Marktplaats? Dan zet je er een foto bij. Boek je een hotel via een website? Dan doe je dit alleen als je de foto's van het hotel ziet. Informeren via beeld is heel gangbaar, alleen in de zorg nog wat minder."

In het begin had Koppers veel overtuigingskracht nodig om ziekenhuizen bewust te maken van de meerwaarde van Indiveo. "Nu zien we dat ziekenhuizen juist enthousiast zijn over ons concept en product. Een van die ziekenhuizen is het MCL, waar ik zelf als longarts werk. Op de afdeling Endoscopie vervangt Indiveo het sedatiespreekuur, waarmee er 1fte verpleegkundige vrijkomt, zodat zorgverleners meer tijd kunnen besteden aan wat ze echt moeten doen: zorg leveren aan de patiënt."

Geïntegreerd van nóg meer waarde

De grootste voordelen ervaren ziekenhuizen wanneer Indiveo geïntegreerd kan worden binnen de systemen die al gebruikt worden door het betreffende ziekenhuis. Het EPD is natuurlijk hét bronsysteem. Koppers: "Door onze animaties te integreren in het EPD kunnen ziekenhuizen steeds makkelijker en efficiënter content bij hun patiënt krijgen. Zo heeft Roy Stokvis, klinisch informaticus binnen Saxenburgh MC, Indiveo geïntegreerd in HiX met als resultaat dat maar liefst 70% van de patiënten niet meer fysiek op de poli komt. Dat is pure winst." Indiveo kan ook via een geautomatiseerde integratie in HiX ingeladen worden. Dat kost voor de functioneel beheerders minder tijd en onderhoud, meent Koppers.

Het klaarzetten van animaties voor patiënten in de 'MijnOmgeving' kan op verschillende manieren. Koppers: "Ziekenhuizen kunnen de divi's handmatig klaarzetten vanuit de HiX-bibliotheek in het portaal van de patiënt. Maar ze kunnen de animaties ook koppelen aan orders waardoor ze automatisch in het patiëntenportaal worden klaargezet. Als je nog een stapje verdergaat, koppel je de divi's aan de order met een informed consent workflow daarachter. Hoe verder we die integratie samen met ChipSoft uitwerken hoe meer je als patiënt en ziekenhuis van het portaal profiteert."

Samenwerking: bundelen van krachten

De integratie van Indiveo in HiX kwam tot stand nadat Koppers contact zocht met Hugo van Mens. Als software developer bij ChipSoft promoveerde hij eerder dit jaar aan de Universiteit van Amsterdam op de uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners en patiënten. Ook ontwikkelde hij een algoritme om diagnoses te generaliseren naar algemenere concepten in SNOMED CT en daarvan de patiëntvriendelijke termen en definities te geven.

Koppers: "Hugo werkt aan het begrijpelijker maken van content in het zorgportaal, met name in teksten. Ik belde hem met de vraag of hij wel eens nagedacht had over beeldmateriaal. Dat vond hij hartstikke interessant. Zo ben ik in contact gekomen met Team Zorgportaal, hebben wij onze krachten gebundeld en zijn we gaan samenwerken aan de integratie. Die samenwerking verloopt prettig en de integratie heeft ook geholpen bij het creëren van awareness bij ziekenhuizen over beeldend informeren."

Voorbeeld: boot met rotsen

De longarts legt de meerwaarde van beeldende uitleg uit met een treffend voorbeeld. "Als ik twee willekeurige mensen vraag hun ogen dicht te doen en te denken aan een 'boot in het water met rotsen', dan is de kans groot dat de ene persoon een plaatje in zijn hoofd heeft van een boot die op de rotsen vaart, terwijl de andere persoon een zomers plaatje ziet waarin het bootje op helder water drijft, met een mooie rotspartij op de achtergrond. En dan vraag ik het nog maar aan twee personen… Iedereen maakt een beeld op basis van z'n eigen referentiekader. Conclusie: Door beelden te gebruiken voor uitleg, voorkom je ruis. Het verwachtingsmanagement is beter en als er vragen komen, zijn die veel gerichter. Zo kun je dus begrijpelijk informeren in minder tijd."

Schaalvergroting door samenwerken

Voor het vergroten van de impact van Indiveo, is volgens Koppers samenwerken met EPD-leveranciers een voor de hand liggende route. "De laatste jaren zijn wij hard aan het groeien, maar ons bereik is nog niet te vergelijken met het bereik van een EPD-leverancier als ChipSoft. Daarom is het mooi dat we onze content via het EPD op een gemakkelijke manier in ziekenhuizen kunnen aanbieden. Dat is een groot voordeel van samenwerken met deze partij. Zo trekken we bijvoorbeeld ook samen op in presentaties. Dat geeft ons de mogelijkheid om onze geïntegreerde oplossing aan een breed publiek te presenteren. Belangrijk, want met Indiveo bedrijven we toch een andere tak van sport."

Om die tak van sport te duiden: "In de zorg is veel aandacht voor digitalisering in algemene zin. Het gaat vaak over EPD's in combinatie met thuismonitoring, maar beeldend informeren als instrument om daar veel kwaliteit en efficiency mee te winnen, is nog niet zo'n bekend fenomeen. We zien de laatste tijd dat ziekenhuizen de meerwaarde zien en hierin niet willen achterblijven."

"Toegankelijke partner"

Daar heeft de samenwerking met ChipSoft ook aan bijgedragen, stelt Koppers. "Wij ervaren ChipSoft als een hele prettige, toegankelijke en open partner, die voor ons belangrijk is voor een efficiënte distributie van onze divi's richting patiënten. We werken samen aan een integratie die steeds smoother wordt en ik merk dat onze partner hier heel veel tijd en effort insteekt. Dat waarderen wij zeer."

Indiveo ziet de gezamenlijke doorontwikkeling dan ook met vertrouwen tegemoet. Koppers: "Het inrichten, op een eenvoudige en gestandaardiseerde manier, van informed consent via het portaal is de volgende stap. Op deze manier kunnen patiënten eenvoudig toestemming geven voor hun onderzoek of behandeling, nadat zij daadwerkelijk begrijpelijk geïnformeerd zijn. Patiënten kunnen dit, alleen of samen met hun naasten, vanuit huis is alle rust doen. Ziekenhuizen die dit zelf al handmatig hebben ingeregeld, laten zien dat dit leidt tot 80% minder fysieke polibezoeken. Dat is natuurlijk enorme winst. Voor patiënten, ziekenhuizen en het portaal van ChipSoft, dat hiermee nog functioneler wordt."

"Impact is huge"

De patiënt gaat door de integratie van de beeldende informatie het portaal nog meer omarmen en gebruiken, denkt Koppers. "De maatschappelijke impact is huge: patiënten worden zelfredzamer en schaarse zorgverleners kunnen hierdoor efficiënter ingezet worden. Deze resultaten sluiten mooi aan bij de doelstellingen van het IZA: beter geïnformeerde patiënten die minder vaak naar het ziekenhuis hoeven – dus minder kilometers - meer werkplezier voor zorgverleners en hiermee een bijdrage aan de toegankelijkheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van de zorg. "

"Integreer voor patiënt en zorginstelling!"

De longarts/CEO ziet dat andere zorgapplicaties ook de integratie met het EPD op zoeken. Hierdoor komen zinnige zorginnovaties snel en breed beschikbaar op de zorgvloer. "De wereld is inmiddels afhankelijk van koppelingen en integraties. Dus als je niet in staat bent om jouw nieuwe tool of innovatie aan te laten sluiten op veelgebruikte tools, of een bronsysteem zoals het EPD, dan heb je volgens mij een hele lastige uitdaging in het huidige zorgveld. Hoe mooi het product ook is. Dus: integreer! Dat is fijner voor de patiënten én voor uw zorginstelling."

Mail ons voor meer informatie