HiX voor de Huisartsenzorg is het eerste huisartsinformatiesysteem (HIS) dat het officiële XIS-keurmerk heeft ontvangen.

De huisartsenkoepels vroegen Stichting LEGIO een keurmerk te ontwikkelen om de kwaliteit van informatiesystemen in de huisartsenzorg een impuls te geven. Dit hebben zij gedaan met steun van het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland. HiX voor huisartsenzorg is nu het eerste HIS dat dit keurmerk ontvangt.

Het XIS Keurmerk is een initiatief van de huisartsenkoepels InEen, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en NHG en koepel van HIS-gebruikersverenigingen NedHIS. Het toetst of huisartsinformatiesystemen voldoen aan een aantal minimale eisen op het gebied van toekomstbestendigheid, gebruikersvriendelijkheid, veiligheid en gegevensuitwisseling. Het keurmerk is bedoeld om het gemiddelde niveau van de systemen verder op te schroeven.

Vanuit ChipSoft omarmen we dit initiatief, omdat het keurmerk de ontwikkelingen in de huisartsenzorg een kwaliteit- en innovatieimpuls geeft. Voor zorgprofessionals in de eerste lijn is het cruciaal om nu en in de toekomst te kunnen beschikken over innovatieve ICT die de zorg in de praktijk, regionaal en rondom de patiënt ondersteunt.

Hans Mulder, CEO van ChipSoft, is trots dat het relatief nieuwe HiX voor de huisartsenzorg als eerste HIS het keurmerk in ontvangst mag nemen: “Wij geloven dat innovatie in de eerstelijnszorg en de samenwerking met de tweedelijnszorg het verschil maakt, daarom blijven wij ons continu inzetten voor doorontwikkeling. Dit keurmerk is wat dat betreft voor ons pas het begin.”

Mail ons voor meer informatie