“Alle informatie in één oogopslag!”

De neurologen van Tjongerschans hebben veel profijt van de nieuwe digitale tijdlijn in HiX waarop zij in een oogopslag het ziekteverloop van patiënten met multiple sclerose (MS) zien, in relatie tot hun medicatiegebruik. Een van de initiatiefnemers van deze innovatie is Darko Mitrovic, ziekenhuisapotheker in het Friese ziekenhuis. “Dit scheelt artsen vele minuten in hun voorbereiding.”

HiX Innovatie Magazine

Waar zochten jullie een oplossing voor?

Er komen steeds meer dure geneesmiddelen op de markt. Ook op het gebied van neurologie en dan met name MS. Wij waren op zoek naar antwoorden op vragen als: hoe passen we de geneesmiddelen op het gebied van MS toe? Werken we conform de richtlijnen? Wordt het gebruik periodiek geëvalueerd? Wanneer starten, stoppen en switchen we van medicatie? Daarom hebben we onze populatie in kaart gebracht en uiteindelijk een artikel over dit onderwerp gepubliceerd.

Wat waren de belangrijkste inzichten?

Wat met name bleek, is dat relevante informatie hierover ontbrak of op verschillende plekken lag. Dus ik vroeg me af: hoe kunnen we dit nou heel makkelijk overzichtelijk maken? Zouden we dit bijvoorbeeld in een tijdsverloop kunnen zetten? Met die vraag ben ik, in overleg met onze neurologen, naar ChipSoft gestapt. Die zagen de potentie van deze ontwikkeling en zo is de bal gaan rollen. Toen het coronavirus uitbrak hebben we dit project even gepauzeerd. Daarna hebben we het weer opgepakt en is de MS-tijdlijn samen met onze functioneel beheerders geïnstalleerd en gefinetuned. Onze neurologen zijn er nu erg blij mee.

Wat kunnen zij met de MS-tijdlijn?

De tijdlijn geeft hen inzicht in de medicatie die hun patiënt in de loop van de tijd heeft gekregen. Maar bijvoorbeeld ook in de laboratoriumbepalingen en MRI-uitslagen die belangrijk zijn om de ziekteprogressie aan te geven. Daarnaast kunnen de artsen op een gebruiksvriendelijke manier zelf scores invoeren, zoals de loopscore, die aangeeft hoe snel de patiënt een bepaalde afstand aflegt. Al met al is die tijdlijn heel belangrijk, omdat een behandeling vaak jarenlang duurt. De gemiddelde leeftijd van onze MS-patiënten ligt rond de 45 jaar en de ziekte ontwikkelt zich veelal vanaf het 25e levensjaar.

Wat ervaren de neurologen als de grootste voordelen?

Zij zien bij het voorbereiden van hun consult direct welke zorg er de afgelopen vijf à tien jaar aan de patiënt geleverd is. Ook als er exacerbaties zijn of wanneer de patiënt belt met een vraag, hebben ze die informatie snel bij de hand. Voorheen moesten zij op verschillende plekken zoeken naar de juiste gegevens. Dat kostte ontzettend veel tijd. Nu hebben zij alle relevante informatie in een oogopslag bij elkaar. Zij zien direct welke medicatie er in het verleden is gegeven en welk effect dat had op de patiënt. Ze bereiden dus sneller hun poli voor, hebben sneller alle data inzichtelijk en kunnen sneller schakelen als een geneesmiddel niet werkt of ongewenste bijwerkingen oplevert. Ook kunnen zij via de tijdlijn de aanwezigheid van het JC- virus goed monitoren. Voorheen stond die informatie in allerlei gescande documenten en nu is het een geïntegreerd onderdeel van het dossier. Dat scheelt per patiënt vele minuten in de voorbereiding; waar de arts eerst 10 tot 15 minuten in het dossier moest zoeken naar de juiste informatie, heeft hij nu binnen twee minuten alles gezien. Dat is enorme tijdwinst.

De tijdwinst is naar verwachting nóg groter wanneer patiënten via hun portaal de vragenlijst invoeren waarvoor zij nu nog naar het ziekenhuis komen. Daar gaan we in een later stadium met ChipSoft aan werken, als het aan mij ligt, maar dat moeten we eerst nauwkeurig afstemmen met onze neurologen.

Hoe is het om op deze manier samen te werken aan verbeteringen in het EPD?

Ontzettend waardevol, want dit hadden we zelf nooit kunnen doen. In een ziekenhuis geldt: de mate van ontwikkeling is afhankelijk van de mate waarin jouw leveranciers meewerken. Ondanks het feit dat ik geen budget heb, heeft ChipSoft dit opgepakt en voor ons ontwikkeld. Dat vind ik geweldig. Dit zijn ook voor andere afdelingen interessante ontwikkelingen die ze goed kunnen gebruiken.

Zijn die plannen al in de maak?

We zijn daar zelfs al best ver mee. Toen we onze medische staf de tijdlijn lieten zien, stonden er direct MDL-artsen en internisten op die ook zo’n tijdlijn wilden. Die hebben we nu bijvoorbeeld ook ingericht voor patiënten met de ziekte van Crohn, die ook dure geneesmiddelen nodig hebben. Zelf denk ik dat de tijdlijn ook van toegevoegde waarde kan zijn voor de afdeling Oogheelkunde; recent zijn er namelijk ook weer dure geneesmiddelen op de markt gekomen voor maculadegeneratie. Ik moet dus snel eens bij die afdeling binnenlopen, zodat onze oogartsen, net als onze neurologen, meer overzicht krijgen en tijdwinst kunnen boeken in hun polivoorbereiding.