Het Radiotherapeutisch Instituut Friesland (RIF), gevestigd in Leeuwarden, heeft gekozen voor het elektronisch patiëntendossier HiX om efficiëntere zorg te kunnen bieden aan patiënten. Ook zet het RIF met de keuze voor HiX haar regionale ambities in de oncologische informatievoorziening kracht bij.

Het RIF is nu het vierde radiotherapeutisch instituut dat kiest voor een overstap naar HiX. Hiermee zet het een grote stap op gebied van digitalisering. Na de implementatie is het RIF in staat haar diensten nog verder te verbeteren en haar positie als vooraanstaand radiotherapeutisch instituut in de regio te verstevigen.

Het RIF, dat net als alle Friese ziekenhuizen en Pathologie Friesland onderdeel uitmaakt van het Oncologisch Netwerk Friesland (ONF), gaat met HiX voor efficiëntere interne werkprocessen en optimale samenwerking met de zorginstellingen om haar heen. Het EPD stuurt straks de gehele workflow aan, waardoor alle in het RIF  betrokken behandelaars binnen één geïntegreerd dossier een helder overzicht hebben van hun radiotherapiebehandelingen. De gestandaardiseerde dossiervoering, in combinatie met het koppelen HIX aan de EPD's van de ziekenhuizen, maakt daarbij de digitale gegevensuitwisseling met zorgpartners eenvoudiger. Ook voor de patiënten wordt het makkelijker om de voor hen belangrijke gegevens in te zien.

Minimale registratielast

In HiX heeft iedere behandelaar binnen het RIF straks een overzicht van het dossier dat aansluit bij zijn of haar expertise. Zij registreren gegevens eenmalig en op een intuïtieve wijze, waarna collega-behandelaars die gegevens handig kunnen hergebruiken. Daarnaast biedt HiX uitgebreide integratiemogelijkheden met externe deelsystemen, zodat alle (bestralings)gegevens  onderdeel uitmaken van het dossier.

Karin Mondriaan, raad van bestuur: "De keuze voor HiX is een enorme stap en markeert een belangrijke mijlpaal in onze voortdurende inspanningen om hoogwaardige zorg te leveren aan de patiënten die we behandelen. Met HiX kunnen we onze processen stroomlijnen en onze focus op patiëntgerichte zorg in de regio verder versterken. Daarbij is het van grote waarde dat we met HiX goed kunnen aansluiten op de  EPD's van onze omliggende ziekenhuizen. Dit vergemakkelijkt de digitale gegevensuitwisseling en samenwerking. Dit project is voor ons een echte digitale transformatie, we gaan nu dingen doen die tien jaar geleden nog ondenkbaar waren."

Meer weten over HiX in RIF? Mail ons!