Op bijna tien uur vliegen van Nederland, vlak boven Zuid-Amerika, werkt Curaçao Medical Center (CMC) alweer vijf jaar met HiX. In die vijf jaar transformeerde het CMC van een ziekenhuis dat vrijwel alles op papier registreerde naar een hypermodern ziekenhuis dat technologisch vooroploopt in het Caribisch gebied. IT Manager Elmer Kwidama over de samenwerking op afstand en de doelstellingen van CMC: "Met HiX kunnen we ons beter positioneren als internationaal ziekenhuis."

Vijf jaar geleden opende CMC voor het eerst haar deuren. Het ziekenhuis met circa 300 bedden, dat ter vervanging van het ernaast gelegen Sint Elisabeth Hospitaal werd gebouwd, nam direct HiX in gebruik voor de integrale dossiervoering rondom alle patiënten. Een overstap, die Elmer Kwidama nog helder voor de geest staat. "Ons oude ziekenhuis had geen EPD, maar een registratiesysteem waarin NAW gegevens van de patiënten en de facturatiegegevens werden geregistreerd. De dossiervoering deden we op papier. Met HiX introduceerden we dus een totaal nieuwe manier van werken."

Goede informatie-uitwisseling

De voordelen werden snel duidelijk. Kwidama: "HiX is een goed geïntegreerd systeem, waarbij alle afdelingen met elkaar binnen één systeem verbonden zijn en informatie met elkaar delen. Als je dat vergelijkt met de oude situatie, waarin iedere afdeling een eigen papieren dossier bijhield, is dat verschil ontzettend groot. Nu heb je als specialist alle kennis binnen handbereik. ChipSoft heeft alle zorgprocessen heel sterk verwerkt en opgenomen in HiX."

Lagere registratielast

Dit heeft volgens Kwidama geleid tot een lagere registratielast voor de zorgverleners. "Neem bijvoorbeeld de mogelijkheid om meetapparatuur te koppelen aan HiX. Voorheen moesten we alle informatie uit die apparatuur overtypen. Nu niet meer. Dat gaat sneller én de kans op fouten wordt hiermee geminimaliseerd."

Een ander voorbeeld is de orderfunctionaliteit binnen HiX. Kwidama: "Als we nu een order plaatsen voor een andere afdeling, worden direct alle relevante patientgegevens juist overgenomen. Dat is heel goed geregeld in het EPD. Het is heel gebruiksvriendelijk, vertellen de artsen mij. Er wordt totaal niet geklaagd."

Nieuwste versie HiX

Sterker nog: na de recente overstap naar de nieuwste versie van HiX is het enthousiasme over het EPD nog verder toegenomen. “De zorgverleners en beheerders geven aan dat het weer een beter product is geworden. Het overnemen van de patiënt van de ene afdeling naar de andere afdeling gaat bijvoorbeeld nog gestroomlijnder dan hiervoor.”

Zeer korte implementatietijd

Aan het daadwerkelijke go-live-moment ging een intensieve periode vooraf. “We hebben onszelf op de hoogte gesteld van alle aanpassingen en nieuwe functionaliteiten binnen het systeem. Daarvoor zijn onze beheerders in Nederland geweest. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met de inrichting. Ondanks de vertraging bij een derde partij zijn we op de afgesproken datum met HiX gestart. Uiteindelijk zijn we binnen zeer korte tijd overgestapt.”

Kwidama benadrukt de joint effort. “Dit succes is te danken aan ons gehele team en de prettige samenwerking met ChipSoft. We hadden dit nooit alleen kunnen doen.”

Kwalitatieve, topklinische zorg

Het vernieuwde HiX sluit naadloos aan op de strategische doelen van het CMC. “Eén van die doelen is kwalitatief hoge, topklinische zorg blijven bieden. De gestructureerde en gebruiksvriendelijke registratiemogelijkheden in HiX helpen ons hierbij.”

Internationaal ziekenhuis

Een andere doelstelling is dat CMC zich wil positioneren als internationaal ziekenhuis. Kwidama: ”Wij willen patiënten uit de regio nog beter van dienst zijn. “In eerste instantie denk ik dan aan patiënten van de BES-eilenden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en CAS-eilanden (Curaçao, Aruba en Sint-Maarten). Daarbij zou het helpen als ook de ziekenhuizen op Bonaire en Aruba HiX gaan gebruiken, want dat komt de onderlinge informatie-uitwisseling ten goede.”

In tweede instantie denkt Kwidama nog een stap verder. “Denk aan patiënten uit Miami, bijvoorbeeld, die hier vanuit Amerika naartoe komen voor een ingreep en dit willen combineren met een vakantie. Daar willen we met hulp van HiX naartoe groeien.”

Positief verrast

Dat die hulp op ongeveer 9.000 kilometer afstand wordt geleverd, is voor Kwidama geen issue. “Onze samenwerking met de leverancier verloopt heel goed, zowel op beheer- als accountniveau. Alsof die afstand tussen de leverancier en ons er niet is. Die toegankelijkheid heeft ons in positieve zin verrast, net als het hoge kennisniveau over het EPD en de zorgprocessen van de consultants die ons helpen.”

Tijdverschil als voordeel

Regelmatig ervaart Kwidama het aanwezige tijdsverschil zelfs als een voordeel. “Als wij vanuit onze beheerafdeling ‘s middags een supportvraag indienen, is die vaak de volgende ochtend al beantwoord. Dus als wij na een werkdag slapen, is ChipSoft voor ons aan de slag”, schetst Kwidama de situatie lachend.

Over de digitale toekomstplannen van het CMC is de IT-manager glashelder. “We gaan het patiëntenportaal en het zorgverlenersportaal uitrollen. Hiermee wordt het voor onze patiëntenpopulatie makkelijker om zelf afspraken in te plannen en nemen onze patiënten meer regie over hun eigen dossier en behandeling.”

Bonaire en Aruba

Ook is Kwidama in gesprek met de ziekenhuizen op Bonaire en Aruba. “Onlangs hebben we een delegatie uit Bonaire op bezoek gehad die wilde kijken hoe wij met HiX werken. We konden ze direct de voordelen laten zien als zij ook met HiX zouden gaan werken. Inmiddels hebben ons beheerders goede kennis van het EPD, dus wij zouden hun ziekenhuis qua beheer zelfs goed kunnen ondersteunen.”

Met een delegatie van het ziekenhuis op Aruba staat inmiddels ook een afspraak gepland. Kwidama: “Zij zijn erg geïnteresseerd in de Engelse versie van HiX, die momenteel bij ons getest wordt. Wij delen graag onze ervaringen met ze.” *mijmerend* “Stel dat beide ziekenhuizen óók HiX gaan gebruiken… én hetzelfde PACS… dan wordt de communicatie tussen de eilanden en de zorg in onze regio helemáál beter.”

24/7 beschikbaar

De doelstellingen en ambities van Curaçao Medical Center reiken dus tot ver over de eilandgrenzen. “Dan is het des te prettiger dat we kunnen beschikken over een innovatief, gestandaardiseerd EPD en een leverancier die op ieder moment van de dag voor ons beschikbaar is”, besluit Kwidama.