“Voor veilige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners zijn heldere afspraken nodig. Die staan in het Twiin Afsprakenstelsel. En dat gaat verder dan technische afspraken; er is vertrouwen nodig.” Vincent van den Berg, innovatieconsultant bij ChipSoft vertelt over het belang van Twiin en wat er nodig is om het gezamenlijke doel te bereiken: het eenvoudig en veilig digitaal uitwisselen van patiëntgegevens tussen zorginstellingen.

(Bron: Twiin)

Welke stappen heeft ChipSoft al gezet?

“De afgelopen jaren hebben we zorginstellingen verder geholpen met Zorgplatform. Op deze manier kunnen we nog verder versnellen met het uitwisselen van gegevens tussen zorginstellingen. Ook ziekenhuizen met EPD’s van EPIC en NEXUS zijn aangesloten. Met deze zorginstellingen maakten we zelf afspraken door middel van het Zorgplatform vertrouwensmodel.”

Waarom heeft ChipSoft zich aangesloten bij Twiin?

“In 2025 krijgen we te maken met zo’n 100 extra klinieken die zich willen aansluiten voor het digitaal uitwisselen van patiëntgegevens. Mede omdat dit verplicht wordt vanuit Wegiz. Om die opschaling behapbaar te maken, is het fijn om in één keer afspraken te kunnen maken waar iedereen zich aan houdt. Dat scheelt veel tijd en zorgt voor vertrouwen bij zorgaanbieders. Daarom willen we graag met Twiin in zee en het Twiin Afsprakenstelsel gebruiken. Dat geeft ook zekerheid voor schaalbaarheid in de toekomst.”

Wat zijn daarbij de uitdagingen?

“Om al die zorginstellingen aan te sluiten, werken we met veel partijen. We merken dat het soms best lastig is tot concrete afspraken te komen. De ene partij zegt dat het het beste linksom kan, terwijl de ander rechtsom wil. Er is te weinig tijd om lang te discussiëren en compromisoplossingen leiden vaak tot weinig resultaat. Twiin is daarin een goede ‘tussenpersoon’ die helpt bij het maken van afspraken die iedereen ten goede komen.”

Welke rol willen jullie spelen in de ontwikkeling van Twiin?

“Dat we kunnen meedenken en -praten over de toekomst van Twiin is erg fijn. Zo hebben we bijgedragen aan de ontwikkeling van de TA Notified Pull (de Technische Afspraak Uitwisselpatroon Notified Pull, op basis van FHIR). Dat deden we met meerdere leveranciers, waardoor iedereen vanuit zijn eigen achtergrond iets waardevols kon toevoegen. We willen nog verder aansluiten bij landelijke standaarden en ontwikkelingen in de zorg-ICT. Die verantwoordelijkheid vinden we het allerbelangrijkste. ChipSoft is marktleider in de sector en zo geven we een signaal: wij werken graag met Twiin, laten we samen deze kant op gaan. We hopen dat dit andere leveranciers, en zorginstellingen, motiveert zich ook aan te sluiten bij Twiin.”

Hoe willen jullie leveranciers en zorginstellingen motiveren?

“Door continu uit te blijven dragen dat wij voor Twiin hebben gekozen. Dat doen we bijvoorbeeld door interviews als deze, maar ook door te benoemen waarom we deze keuze hebben gemaakt tijdens presentaties. Het is goed als we aanwezig blijven in het landelijke debat om andere partijen te inspireren. We hebben elkaar nodig voor een volledige opschaling. Nu moeten we piketpaaltjes slaan om te komen waar we naartoe willen.”