BeterDichtbij en ChipSoft brengen hun functionaliteiten samen, waardoor de arts direct vanuit het elektronisch patiëntendossier HiX een groep patiënten in één keer kan aanmelden bij BeterDichtbij. Vanuit daar kan dan direct digitale communicatie met patiënt plaatsvinden. Hierdoor nemen efficiëntie en tevredenheid bij zorgprofessionals en betrokkenheid van patiënten enorm toe wat inspeelt op de afspraken binnen het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Veel ziekenhuizen verwijzen patiënten al door naar de BeterDichtbij app. Nu, met deze diepere integratie via Zorgplatform, kunnen alle taken uitgevoerd worden binnen één systeem.

Toegevoegde waarde voor patiënt en zorgprofessional. 

De arts kan direct vanuit het elektronisch patiënten dossier (HiX) inloggen in het BeterDichtbij platform, die vervolgens binnen HiX wordt geopend en niet in een apart tabblad. Daardoor hoeft de zorgverlener niet te wisselen van scherm, wat veel tijdwinst oplevert. Hiernaast wordt alle benodigde patiëntinformatie (BgZ) automatisch voorgevuld, wat zorgt voor snelheid en optimale veiligheid in het voorschrijven van, in dit geval, BeterDichtbij. George van Dijk, Manager R&D bij ChipSoft: “Met deze integratie, hebben we samen met BeterDichtbij gekozen voor een duurzame route, die gebaseerd is op (internationale) standaarden. Hierdoor kunnen zorgprofessionals de app direct binnen HiX gebruiken en is BeterDichtbij dus optimaal geïntegreerd in het dagelijkse werkproces. Door administratieve lasten te verminderen doormiddel van innovatieve toepassingen zorgen we ervoor dat er tijd vrij gemaakt wordt voor patiëntenzorg.”

Sander Bijl, co-founder en COO BeterDichtbij: “Deze integratie levert grote voordelen op. Patiënten zijn beter voorbereid en hebben nog makkelijker contact met zorgverleners. Denk als vervolgstap ook aan slimme notificaties vanuit HiX naar BeterDichtbij over metingen of informatie die klaarstaan in het patiëntenportaal. Zo krijgt het contact tussen patiënten en hun zorgverleners nog meer context en waarde, en kan de zorgverlener gerichter optreden als er een notificatie binnenkomt.”

Next steps: Eén digitale voordeur

De integratie van externe applicaties in bestaande EPD-systemen draagt volledig bij aan een geïntegreerd zorgtraject, wat essentieel is voor een toekomstbestendige zorgsector. Nu er steeds meer applicaties via Zorgplatform worden aangesloten op HiX, wordt er alweer gekeken naar manieren om door te ontwikkelen. Eén van die manieren is om de integratie van de applicatie direct in het patiëntenportaal weer te geven; ook dat levert de patiënt grote voordelen. Van Dijk: “De patiënt ziet dan namelijk ook binnen het patiëntenportaal van de zorgorganisatie direct de BeterDichtbij communicatie. Zo zorgen we ervoor dat de patiënt kan kiezen welke digitale dienst hij/zij wil gebruiken zonder te hoeven schakelen tussen specifieke applicaties.

Samen zorgen we er voor dat alles makkelijk en overzichtelijk bij elkaar komt. Het patiëntenportaal is een belangrijke toegangspoort tot medische data. Patiënten kunnen vanuit hier op basis van de voorgeschreven apps via Zorgplatform naadloos doorloggen naar de betreffende apps.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de integratie van BeterDichtbij in HiX of wilt u hier met uw zorginstelling direct mee aan de slag? Neem contact met ons op via communicatie@chipsoft.com.

Neem contact op