Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk heeft de primeur: sinds eind juni maakt het ziekenhuis volledig gebruik van de integratie tussen elektronisch patiëntendossier HiX en Patient Journey App. De integratie is mede tot stand gekomen door het Beverwijkse ziekenhuis, dat een efficiëntiekans zag in de samenwerking tussen de leverancier van hun EPD en een digitale zorgapp waarmee het ziekenhuis werkte. De integratie met de digitale zorgapplicatie zorgt dat zorgverleners direct vanuit HiX eenvoudig patiënten kunnen aanmelden en digitaal kunnen monitoren. Deze integratie verhoogt de efficiëntie en tevredenheid van zorgprofessionals en verbetert de betrokkenheid van patiënten. Dit sluit aan bij de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Dit is een belangrijke stap voor het Digitaal Gezondheidscentrum, waar patiënten op afstand gemonitord en ondersteund worden op het gebied van ziektemanagement en preventie. Het DGC is een samenwerking tussen het Rode Kruis Ziekenhuis, ViVa! Zorggroep, Huisartsen Zuid Kennemerland, Huisartsen Midden-Kennemerland, Heliomare, de gemeente en welzijnspartners.

Michiel Kraakman (Projectmanager, Rode Kruis Ziekenhuis): "We zijn blij dat we onze patiënten nu nog beter kunnen ondersteunen met digitale zorg. Bij het RKZ hechten we veel waarde aan effectieve digitalisering, en deze samenwerking is daarbij onmisbaar. Ook voor onze zorgverleners wordt het verlenen van digitale zorg nu eenvoudiger, wat precies aansluit bij onze ambities."

Een geïntegreerd zorgtraject

‘’De integratie van externe applicaties in bestaande EPD-systemen draagt bij aan een volledig geïntegreerd zorgtraject, wat essentieel is voor een toekomstbestendige zorgsector.’’ Zegt George van Dijk Research & Development manager bij ChipSoft. Nu er steeds meer applicaties via Zorgplatform worden aangesloten op HiX, wordt er alweer gekeken naar manieren om door te ontwikkelen.

Zorgplatform als verbinder

De Patient Journey App is voor deze samenwerking gekoppeld aan het Zorgplatform, waardoor de applicatie gemakkelijk aan patiënten kan worden voorgeschreven. Er worden gestructureerde gegevens uitgewisseld en zorgverleners krijgen een melding op hun werklijst als een patiënt een meting heeft die de referentiewaarde overschrijdt, zodat hier direct aandacht aan besteed kan worden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze integratie of heeft u interesse in het aansluiten van een digitale zorgapplicatie in uw zorginstelling? Neem dan contact op via communicatie@chipsoft.com

Neem contact op