Complexe zorgverlening wordt steeds vaker georganiseerd in netwerken, waarbij verschillende partijen betrokken zijn bij de zorg voor de patiënt. Om deze multidisciplinaire samenwerking te optimaliseren voor de praktijkondersteuner huisarts (POH), hebben we samen met huisartsencoöperatie Cohesie een netwerkinformatiesysteem (NIS) ontwikkeld dat volledig geïntegreerd is in HiX. 

Van extern platform naar geïntegreerde zorg

Wanneer een patiënt wordt toegevoegd aan een netwerk, bijvoorbeeld voor diabetes, ouderenzorg, GGZ, et cetera, werken alle betrokken zorgverleners vanaf nu in een volledig geïntegreerd systeem. Hier registreren ze patiëntgegevens, kunnen ze de voor hen essentiële informatie van andere zorgverleners inzien en blijven ze zo op de hoogte van de voortgang van de patiënt. Voorheen gebeurde dit via een extern portaal. Bovendien werden de gegevens uit het portaal niet realtime geëxtraheerd naar het HIS. Met de integratie van het NIS in HiX kan de POH alle patiëntgegevens nu rechtstreeks registreren in één systeem, direct bij de bron. Dit bespaart tijd en vermindert de kans op fouten, wat leidt tot een efficiëntere zorgverlening.

Realtime informatie-uitwisseling

Het NIS bevordert een optimaal multidisciplinair samenwerkingsverband. Voorheen zat er vertraging op het samenvoegen van de dossierinformatie van de POH en de externe netwerkpartners, zoals bijvoorbeeld de diëtist of de psycholoog. Nu is alles wat in de huisartsenpraktijk wordt geregistreerd direct inzichtelijk voor de netwerkpartners en vice versa, én ook voor de patiënt. Dit zorgt voor een continue en realtime uitwisseling van informatie tussen alle betrokken zorgverleners en de patiënt.

Unieke samenwerking met Cohesie

De ontwikkeling van het NIS is het resultaat van onze unieke samenwerking met Cohesie, een regionale huisartsenorganisatie waar 41 huisartsenpraktijken in Noord-Limburg bij aangesloten zijn. Samen zijn we om de tafel gaan zitten om het NIS vorm te geven en zo een systeem te ontwikkelen dat perfect aansluit bij de behoeften vanuit de praktijk. Deze samenwerking markeert een belangrijk moment op gebied van zorginnovatie. Sinds 1 juli werkt de hele huisartsengroep met het NIS, samen met ca. 350 netwerkpartners.

Met het NIS zetten we een grote stap richting een efficiëntere, geïntegreerde en patiëntgerichte zorg, waarbij de samenwerking tussen alle betrokken zorgprofessionals wordt geoptimaliseerd.

''In goede samenwerking met ChipSoft hebben we in een korte tijd een mooi eindproduct neergezet. Door het snelle schakelen hebben we kunnen toewerken naar een resultaat dat voldoet aan onze wensen.''
- Saskia Korsten, Projectleider Cohesie

Meer weten?

Meer weten over de mogelijkheden van het NIS? Neem dan zeker contact met ons op! Wij beantwoorden uw vragen graag.

Neem contact op