Op de spoedeisende hulp is snel handelen soms van levensbelang. Dat kan alleen met actuele patiënt- en afdelingsinformatie. Waar bevindt de patiënt zich? Wat is de status van de patiënt? Waar moet de behandelaar rekening mee houden? Door het visueel weergeven van de afdeling op een Map is het antwoord op deze en meer vragen in een oogopslag duidelijk, zodat de zorgverlener direct ziet waar hij in actie moet komen.


Maps geeft afdelingen, kamers en bedden in een dynamische plattegrond weer. Met kleuren en iconen is ‘live’ zichtbaar welke informatie er beschikbaar is en welke acties de zorgverleners moeten uitvoeren per afdeling, patiënt of kamer. Door beter inzicht in de zorgtaken kunnen deze bovendien sneller en eenvoudiger worden uitgevoerd. Kleuren geven de triage van de patiënt of status van het bed aan. En iconen duiden onder andere het gebruik van medicatie, geregistreerde allergieën of de beschikbaarheid van labuitslagen aan. Heeft de patiënt bijvoorbeeld sepsis, dan is dit met een icoontje van een alarm direct zichtbaar voor de behandelaar, zonder dat deze het elektronisch patiëntdossier hoeft te openen.


Acties vanuit de Map

Wil de zorgverlener vanuit de Map het dossier openen om een aanvulling te doen of gegevens te raadplegen, dan kan dat met één druk op de knop. Bovendien worden zorgverleners door de software actief geattendeerd en begeleid in het werkproces. Als de verpleegkundige een vrij bed selecteert op de plattegrond, kan zij direct een patiënt opnemen en als van een bepaalde patiënt labuitslagen binnenkomen, is dit gelijk te zien op de Map.


Overzicht hebben en houden

In de grote hoeveelheid belangrijke gegevens schuilt ook het gevaar dat de medewerker wordt overspoeld met informatie die op dat moment niet relevant is voor hem. De behandelaar en verpleegkundige voeren tenslotte verschillende handelingen uit en hebben daarbij ieder behoefte aan andere patiëntinformatie. Per patiënt en situatie zijn ook andere acties en gegevens van toepassing. De weergave van de informatie op de Map is om deze reden geheel afhankelijk van de gebruiker én van de situatie. De zorginstelling bepaalt zelf welke
gegevens uit het EPD op welk moment op de Map verschijnen. Om nog meer op het werkproces van de gebruiker aan te sluiten, is de Map bovendien zo geïntegreerd in het CS-EZIS.Net dat deze in een werkblad van de zorgverlener kan worden opgenomen en zo altijd snel toegankelijk is.


Compleet beeld van SEH

De visuele weergave van de SEH geeft een representatie van de werkelijkheid waardoor eenvoudiger kan worden gezien welke zorg nog uitgevoerd moet worden en het team gerichter aangestuurd kan worden. De behandelaar heeft zo snel een compleet beeld van de afdeling en ondanks de grote hoeveelheid informatie op de SEH blijft het overzicht behouden. Een oplossing die positief uitpakt voor behandelaar en patiënt.


​Maps in Westfriesgasthuis

Het Westfriesgasthuis in Hoorn is het eerste ziekenhuis in Nederland dat Maps ziekenhuisbreed op de verpleegafdelingen in gebruik nam.
ICT adviseur Ronald Woudstra: “De grootste toegevoegde waarde is dat belangrijke informatie over een patiënt centraal gepresenteerd
is. Verpleegkundigen krijgen deze informatie automatisch aangeboden. Daarnaast helpt het systeem de verpleegkundigen eraan herinneren dat ze bepaalde gegevens moeten invullen die belangrijk zijn voor kwaliteit van de zorgverlening.

Maps helpt verpleegkundigen ook bij de informatievoorziening richting familie. Met name als patiënten geopereerd worden, is heel eenvoudig te zien hoever de patiënt in het OK-proces zit en wanneer de patiënt ongeveer wordt terugverwacht op de afdeling.”


​Inzetbaarheid Maps

Maps heeft tijdens de Zorg & ICT beurs van 2011 in de categorie ‘Arbeidsbesparende technologie’ de publieksprijs gewonnen. Maps is een breed inzetbaar hulpmiddel dat zich al op diverse afdelingen heeft bewezen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan: verpleegafdelingen, de IC/OK, dialyseafdelingen, Radiologie, poliklinieken. Onderstaand enkele mogelijkheden:


Verpleegafdelingen

De bedden op de verpleegafdeling staan overzichtelijk weergegeven op de Map. Verpleegkundigen kunnen hun taken snel zien en rechtstreeks vanuit de plattegrond opstarten. Belangrijke informatie, zoals allergieën of contactisolatie, is direct zichtbaar. Daarnaast is het mogelijk om voor bezoekers een Map van de afdeling te tonen zonder de medische gegevens, maar waarop snel zichtbaar is
waar een patiënt ligt.


IC/OK

Via de Map is het eenvoudig om een patiënt te routeren van de holding naar de OK, verkoever en afdeling. Ook zien verpleegkundigen die een patiënt moeten ophalen direct waar deze ligt. Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden op het gebied van de te tonen gegevens. Denk hierbij aan een signalering welke patiënt nog een VAS-score moet krijgen, waar een infuus vervangen moet worden, op welke OK een spoedoperatie bezig is of wat het aantal deurbewegingen op de OK is.


Dialyse-afdelingen

Dialyseafdelingen kunnen de Map gebruiken voor het tonen van de stoelen op de afdeling. Hierbij is zichtbaar welke verpleegkundige aan welke patiënt is gekoppeld en hoe lang de behandeling nog duurt. Ook de gegevens die op verpleegafdelingen worden getoond, zoals medicatie, komen hier terug.


Radiologie

Op de Map voor Radiologie is duidelijk voor welke kamer welke patiënt komt. Ook is per kamer inzichtelijk wie de opgeroepen patiënten zijn (in plaats van een gebruikelijke lijst met alle patiënten voor alle kamers).


Polikliniek

Ook voor de poliklinieken biedt Maps uitkomst. Veel functieafdelingen hebben het probleem dat niet direct zichtbaar welke apparatuur in welke kamer staat, bijvoorbeeld de mobiele CTG van verloskunde. Dit is met Maps wel in één keer weer te geven. 


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl