Dialyseren is complex. Om patiënten bij alle betrokken disciplines efficiënt in te kunnen plannen en vervolgens hun behandeling optimaal te stroomlijnen, is flexibele software een must. Met HiX heeft u deze flexibiliteit en efficiënte software in handen.


Multidisciplinair dossier

Binnen HiX legt u patiëntgegevens slechts één keer vast, waarna ze voor iedere volgende behandelaar beschikbaar zijn. Zo heeft iedere professional op elk gewenst moment een actueel totaalbeeld van de patiënt kan de patiënt erop vertrouwen dat alle disciplines optimaal met elkaar samenwerken.


Expertise inschakelen

Binnen HiX kunnen alle disciplines met één druk op de knop elkaars expertise inschakelen. Door middel van digitale ordering kan de verpleegkundige bijvoorbeeld de maatschappelijk werker in consult vragen, terwijl op hetzelfde moment de planner een opdracht binnenkrijgt van de nefroloog. Alle disciplines werken in hetzelfde dossier, zonder dat zij elkaar in de weg zitten.


Rolgerichte views

Bent u nefroloog, diëtist, maatschappelijk werker, verpleegkundige of planningsmedewerker? Voor iedere ‘rol’ heeft HiX een eigen, specifieke view. Hierdoor ziet u direct de gegevens die voor u van belang zijn. Bent u nefroloog? Dan ziet u onder meer de labwaarden, dialyseresultaten en de medicatie. Bent u verpleegkundige, dan zijn dit bijvoorbeeld het voorschrift, de machinewaarden, de medicatie en de verpleegproblemen. Dankzij deze verschillende views beschikt iedere professional over een systeem dat op maat op zijn of haar werkzaamheden is afgesteld.


Uitgebreide planmogelijkheden

Bij het maken van planningen toont HiX zich een prettige steun; terugkerende afspraken kunnen eenvoudig middels een blauwdruk worden vastgelegd, waarbij het systeem rekening houdt met de beschikbaarheid van dialyseplekken. Plannen is dus geen ingewikkelde legpuzzel, maar een minimale handeling die de behandeling van de patiënt zo efficiënt en soepel mogelijk laat verlopen.


Voorlichting

Om samen met de patiënt een afgewogen keuze te kunnen maken tussen hemodialyse en peritoneaaldialyse, is goede patiëntvoorlichting noodzakelijk. In HiX kunt u snel en duidelijk aangeven welke behandelmogelijkheden en -aspecten met de patiënt zijn doorgenomen. Dit maakt het voor de arts eenvoudiger om samen met de patiënt het beste behandelplan uit te stippelen.


Monitoring geïntegreerd

Tijdens de dialyse kunt u onder meer de controlewaarden, zoals bloeddruk, onttrokken vocht en dialysaatflow nauwkeurig monitoren. HiX haalt deze waardes op uit het dialyseapparaat en slaat ze vervolgens op in de dialysestatus van de patiënt. Doordat u op ieder moment kunt zien hoe de controlewaarden ervoor staan, bent u in staat snel op eventuele veranderingen in te springen.


Effectief samenwerken

Een goed behandelbeleid staat of valt met de samenwerking tussen de disciplines. Voor het multidisciplinair overleg kunt u daarom alle belangrijke gegevens van alle betrokken behandelaars verzamelen in overzichtslijsten. Hierdoor kunt u het behandelbeleid eenvoudig evalueren, eventuele problemen analyseren en informatie gestructureerd met elkaar delen.


Voordelen voor u:

• Efficiënte dialyseplanning
• Alle relevante informatie van alle disciplines overzichtelijk in kaart
• Een eigen view, toegespitst op uw rol
• Inzicht in alle actuele en historische waarden uit apparatuur
• Gebruiksvriendelijke, efficiënte registratiemogelijkheden


Voordelen voor uw patiënt:

• Meest gestroomlijnde behandeling
• Zo min mogelijk tijd kwijt aan bezoek en behandeling
• Screeningslijsten thuis invullen via webapplicatie
• Meetwaarden thuis invoeren via webapplicatie
• Optimale begeleiding tijdens alle behandelfases


Betrouwbaar

HiX biedt voor de dialyseafdeling betrouwbare en gebruiksvriendelijke software, die zowel u als de patiënt optimaal ondersteunt tijdens het gehele zorgtraject. De software van ChipSoft heeft een CE-markering. Dit houdt in dat de software voldoet aan de Europese richtlijn 93/42/EEC, die toeziet op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentbescherming.


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl