Heeft uw revalidatiecentrum of –afdeling behoefte aan een oplossing die veel meer biedt dan dossiervoering? Elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX ondersteunt u als totaaloplossing in de samenwerking met andere betrokken partijen. U kunt HiX namelijk gebruiken als één geïntegreerd elektronisch patiëntendossier en hoeft niet meer tussen verschillende systemen te wisselen. Van fysiotherapie tot medisch specialistische revalidatie, met HiX hebben uw specialisten toegang tot een zeer gebruiksvriendelijk systeem. Het helpt u bij het efficiënt doorlopen van processen rondom planning, registratie, verslaglegging en financiële administratie. Hierdoor levert u de meest gestroomlijnde revalidatiezorg.

Multidisciplinair elektronisch patiëntendossier

U wilt kwalitatief hoogwaardige revalidatiezorg leveren in een professionele setting, waarbij aandacht voor de patiënt centraal staat. Met HiX als compleet, multidisciplinair patiëntendossier wordt u hierin optimaal ondersteund. Elke zorgprofessional legt met minimale handelingen zijn bevindingen, doelen en subdoelen vast. Alle relevante registraties zijn direct beschikbaar voor de collega's die een behandelrelatie hebben met de patiënt. Hierdoor voorkomt u dubbele registraties en vermindert u de kans op fouten.

Van medisch specialistische revalidatie tot fysiotherapie

U kunt HiX als geïntegreerd elektronisch patiëntendossier uitstekend gebruiken voor het multidisciplinair overleg. Elke betrokken zorgprofessional heeft namelijk direct een volledig en actueel beeld van het revalidatietraject van de patiënt. Of de patiënt nu medisch specialistische revalidatie, orthopedie of fysiotherapie nodig heeft, met HiX kunt u als zorgprofessional zorg leveren op de meest gestroomlijnde wijze. HiX is namelijk zeer gebruiksvriendelijk en bevat veel functionaliteiten.

"Met HiX beschikken nu al onze behandelaren vanuit één geïntegreerd systeem over een compleet en actueel beeld van hun patiënten. Ideaal voor het multidisciplinaire revalidatieproces."

– Evelyn Lindeman, Voorzitter Raad van Bestuur (Rijndam)


Rolgericht EPD

De revaliderende patiënt heeft binnen HiX één patiëntendossier, waarop ieder type zorgverlener een eigen, rolgerichte view heeft. De informatie en registratiemogelijkheden sluiten altijd aan op de rol van de zorgverlener binnen het revalidatieproces. Fysiotherapeuten zien bijvoorbeeld de voor hen bestemde trainingsschema's en de klinimetrie is altijd afgestemd op het specialisme. Dankzij deze specifieke ondersteuning kunnen zorgverleners optimaal geïnformeerd beslissingen nemen. De inzage is bovendien volledig afgestemd op het device dat de revalidatieprofessional gebruikt. Of dit nu een desktop, smartphone of tablet is.

Klanten over HiX voor de Revalidatie

In onderstaande video vertellen de revalidatieprofessionals van Basalt en Rijndam over hun keuze voor HiX.


Efficiënte planning

Efficiënt plannen is vaak een enorme uitdaging. Er zijn meerdere behandelaars betrokken en vaak ook meerdere resources, zoals een gymzaal of zwembad, die repeterend gepland moeten worden. Bij het plannen van afspraken behaalt u met HiX als elektronisch patiëntendossier flinke efficiencywinst. U stelt eenvoudig een gepersonaliseerd behandelplan samen of zet direct een standaard behandelplan uit waarin onder andere is vastglegd welke soort zorg, in welke frequentie en voor hoe lang de patiënt bepaalde zorg dient te krijgen. Dit behandelplan kunt u eenvoudig met behulp van het planbord of met de voorstelplanning van HiX inplannen. HiX biedt dan de planner het beste voorstel aan op basis van de beschikbaarheid en verschillende plancriteria. Daarbij blijft de planner in de lead om gewenste wijzigingen door te voeren en wordt conflicten oplossen nog eenvoudiger door middel van de multimonitor functionaliteit.

Team- en

behandelcommunicatie

De uitgebreide team- en behandelcommunicatie is ook volledig geïntegreerd in HiX. Elke behandelaar is hierdoor in staat om eenvoudig behandeldoelen en bevindingen vast te leggen en deze ook van andere betrokken behandelaren in te zien. Hierdoor is iedereen goed op de hoogte van het beloop van het behandeltraject. Tijdens het teamoverleg wordt de revalidatie van de patiënt geëvalueerd op basis van de opgestelde behandeldoelen en kan eenvoudig worden aangegeven of het doel wordt gecontinueerd, afgesloten of gewijzigd.

In onderstaande video vertellen revalidatieprofessionals over het implementatieproces.

Patiënt als partner

Met HiX opent u eenvoudig online de deuren van uw revalidatiecentrum. U kunt zowel patiënten als zorgverleners ook buiten de muren van het ziekenhuis toegang tot het EPD verlenen. Ook uw medewerkers hebben 24 uur per dag toegang tot de juiste en meest actuele patiëntinformatie, ongeacht hun locatie.
Patiënten maakt u eenvoudig onderdeel van de behandeling via het patiëntportaal. Vanuit huis kan de patiënt onder andere afspraken maken, vragenlijsten invullen, herhaalrecepten aanvragen, filmpjes met oefeningen bekijken en veilig communiceren met behandelaren door middel van videoconsulten en e-consulten. Alle informatie die door de patiënt wordt geregistreerd via het portaal, is ook direct weer beschikbaar in het EPD. Dat scheelt administratieve lasten en belangrijke informatie kan direct hergebruikt worden.

Minimale registratiedruk

HiX minimaliseert de registratiedruk in uw revalidatiecentrum op allerlei manieren. Het uitgangspunt 'eenmalig registreren, meermaals hergebruiken' staat overal centraal. Doordat iedereen in hetzelfde systeem werkt, kan informatie gemakkelijk hergebruikt worden. Met HiX heeft u altijd direct de belangrijkste patiëntinformatie bij de hand bijvoorbeeld labuitslagen, medicatie, allergieën en eerdere verslaglegging. Bovendien beschikt HiX over de mogelijkheid om zorgvraag gestuurd te werken. Op basis van de zorgvraag biedt HiX alleen relevante registratiemogelijkheden aan en de gebruiker hoeft geen uitstapjes meer te maken, aangezien deze vanuit één formulier meerdere acties te gelijk kan uitzetten.

"Met HiX beschikken nu al onze behandelaren vanuit één geïntegreerd systeem over een compleet en actueel beeld van hun patiënten. Ideaal voor het multidisciplinaire revalidatieproces."

– Aldert Poot, Voorzitter en werkgroeplid Vepleegkundig dossier (Rijndam)

Ketenzorg

Zorgorganisaties trekken steeds meer naar elkaar toe om goede en efficiënte zorg te kunnen blijven leveren. Deze ketenzorg faciliteren wij met elektronisch patiëntendossier HiX. Als revalidatieprofessional bent u met HiX in staat om optimaal samen te werken met zorgaanbieders door de hele keten. Van fysiotherapie tot medisch specialistische zorg. Zo bieden wij de mogelijkheid in HiX om via Zorgplatform informatie uit te wisselen met ketenpartners. Hierdoor beschikken uw revalidatieprofessionals altijd over relevante medicatiegegevens, allergieën, röntgenfoto's en bevindingen van ketencollega's. U kunt daardoor rekening houden met bijvoorbeeld de medicijnen die de thuiszorgmedewerker dagelijks toedient, of met de diagnose van de huisarts.

"Door hetzelfde systeem te gebruiken als de meeste zorgaanbieders in onze regio, kunnen we snel en veilig patiëntgegevens uitwisselen en dus betere zorg mogelijk maken."

– Evelyn Lindeman, Voorzitter Raad van Bestuur (Rijndam)

Waarom HiX?

Voordelen aan het gebruik van HiX

• Optimale multidisciplinaire samenwerking
• Ongekende efficiënte planmogelijkheden dus meer zorgcapaciteit
• Meer tevreden patiënten
• Vermindering van registratielast
• Zeer gebruiksvriendelijk
• Patiënt eenvoudig betrekken bij behandeling

Meer weten?

Onze collega's binnen team revalidatie beantwoorden graag al uw vragen over HiX voor de revalidatiezorg. 

Neem contact op