Zorgplatform is een veilige service die uitgebreide ondersteuning biedt voor transmurale samenwerking in de zorg. Het ondersteunt bij het verwijzen van patiënten, de overdracht van patiënten, de gezamenlijke behandeling (shared care), het meekijken en consulteren van en naar elkaars patiënten en bij zorg op afstand. Deelnemende zorgaanbieders hoeven geen samenwerkingsverband te hebben en het maakt niet uit welk (ZIS/)EPD, HIS of platform voor thuismonitoring ze gebruiken.


Voor een indruk van Zorgplatform bekijkt u onze animatie in onderstaande video:


 


Veelgestelde vragen

 

Welke zorgaanbieders kunnen aansluiten op Zorgplatform?

Elke zorgaanbieder kan zich aansluiten. Van ziekenhuizen, huisartsen en van thuiszorgorganisaties en zelfstandige behandelcentra. Iedereen kan zich met zijn eigen systeem aansluiten op Zorgplatform en gebruikmaken van alle functionaliteiten, mits dit systeem gegevens volgens (inter)nationale zorgstandaarden kan versturen en ontvangen.


Kunnen niet-ChipSoft-klanten ook aansluiten?

Absoluut. Zorgplatform werkt leveranciersonafhankelijk zodat iedere zorginstelling in Nederland zich met zijn eigen zorgsysteem kan aansluiten.


Waaraan moet een zorginformatiesysteem voldoen om te kunnen aansluiten?

Het zorginformatiesysteem moet gegevens gestructureerd en volgens (inter)nationale standaarden kunnen versturen en ontvangen.


Met welke standaarden werkt Zorgplatform?

Zorgplatform communiceert gegevens via (inter)nationale zorgstandaarden, zoals IHE XDW, IHE DSUB, Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s), HL7 FHIR, HL7 CDA, IHE XDS, IHE XCA, IHE XUA, SAML 2.0.


Worden de data in de cloud opgeslagen?

Nee. Zorgplatform is weliswaar een SaaS (Software as a Service), maar de gegevens liggen ‘gewoon’ opgeslagen bij de zorgaanbieder van de patiënt. Zorgplatform verwijst de behandelaar naar deze originele informatiebron. Uiteraard alleen met toestemming van de patiënt. Zorgplatform voorkomt risico’s op datalekken en past altijd binnen de natuurlijke workflow van zorgverleners.


Hoe verhoudt Zorgplatform zich met bestaande initiatieven om te verwijzen en/of gegevens uit te wisselen?

Zorgplatform omarmt deze initiatieven en werkt hier graag mee samen. Het is logistiek en financieel ondoenlijk om elke zorgverlener aan te sluiten op een onderhoudbaar systeem met de benodigde infrastructuur om gegevens uit te wisselen. Het doel van Zorgplatform is om een centrale plek te creëren die zorgverleners rechtstreeks vanuit hun EPD  kunnen bereiken. Zowel lokale als landelijke initiatieven kunnen zich aansluiten op Zorgplatform om zo de samenwerking in de zorg te verbeteren.


Wat zijn de verschillen met het LSP?

Zorgplatform gaat verder dan het uitwisselen van basale medische gegevens. Niet alleen kunnen meer gegevens worden uitgewisseld, Zorgplatform maakt het ook mogelijk om patiënttoestemming te registreren, transmurale werkstromen af te stemmen, notificaties te ontvangen bij belangrijke ontwikkelingen en te communiceren met behandelaars in andere organisaties. Zorgplatform biedt bovendien veel meer integratiemogelijkheden. Doordat Zorgplatform is gebaseerd op moderne (zorg)ICT-standaarden, zijn zorgsystemen vaak zonder aanpassingen klaar om aan te sluiten. Verder worden naast de UZI-pas andere authenticatiemiddelen ondersteund, die vaak gebruiksvriendelijker zijn en minstens zo veilig.


Wat zijn de aansluitkosten?

De aansluitkosten variëren per type zorginstelling en het aantal medewerkers. De kosten zijn zo laag mogelijk om het voor iedere zorgaanbieder toegankelijk te maken. Omdat Zorgplatform een cloud-dienst is, zijn er geen kosten voor infrastructuur.


Wanneer kan ik me aansluiten op Zorgplatform?

U kunt zich per direct aanmelden voor Zorgplatform. Het daadwerkelijke aansluitmoment is per zorgaanbieder afhankelijk van de huidige ICT-situatie.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl