HiX ondersteunt alle werkprocessen in ziekenhuisapotheken, poli-apotheken en openbare apotheken. Van de bevoorrading en de bereiding van medicatie tot en met de verstrekking aan de patiënt.


Apotheek binnen HiX

Met HiX voor de apotheek ondersteunt én beveiligt u alle logistieke en financiële processen rondom reguliere, dure en oncolytische geneesmiddelen. Van het bestellen en in ontvangst nemen van artikelen tot en met het bereiden, verstrekken, uitzetten en toedienen van het juiste geneesmiddel aan de juiste afdeling en patiënt. Inclusief veiligheid verhogende controlemomenten. Daarbij maakt HiX onder andere gebruik van de Z-index en beslissingsondersteuning en kunnen alle medicatiebewegingen nauwkeurig worden vastgelegd via barcodescanners.


Compleet farmaceutisch dossier

Apothekers leggen met HiX een compleet farmaceutisch dossier aan over de patiënt. Zij zijn nauw betrokken bij de medicamenteuze behandeling van de patiënt en hebben op ieder moment toegang tot de actuele medicatie, inclusief de eventuele afhandelingsteksten van de arts. Hierdoor kunnen zij zich op elk gewenst moment een beeld vormen van het medicatiegebruik van de patiënt. Daarbij hebben de apothekers gebruiksvriendelijke tools tot hun beschikking om de voorgeschreven medicatie zorgvuldig te beoordelen, accorderen of aanpassen .


Efficiënt en actueel voorraadbeheer

Ook op het gebied van voorraadbeheer en logistiek biedt HiX de meest doortastende oplossingen. Door slimme overzichten, waarbij barcodescanning mogelijk is, weet u op ieder moment welke medicatie op welke fysieke locatie in het magazijn ligt, welke medicatie op afdeling ligt, en wat zojuist is toegediend. Door het gebruik van slimme tools weet HiX welke geneesmiddelen niet meer op voorraad zijn (rekening houdend met lopende opdrachten en bestellingen) zodat deze met één druk op de knop kunnen worden besteld. Op die manier komt u nooit met forse tekorten of overschotten te zitten.


Voordelen

• 1 patiëntendossier en 1 medicatielijst in de gehele medicatieketen
• Compleet farmaceutisch dossier
• Actueel inzicht in economische en technische medicatievoorraad
• Geïntegreerde Z-index en gerelateerde controles
• Hoge veiligheid door barcodescanners en beslissingsondersteuning


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl