De zelfstandige klinieken groeien zowel in omvang als in belang voor het Nederlandse zorglandschap. Door deze groei, mede in verantwoordelijkheid, worden thema’s als het leveren van efficiënte, patiëntvriendelijke en doelmatige zorg aanhoudend belangrijker. Het EPD speelt hierin voor uw zorgorganisatie een essentiële ondersteunende rol. Met EPD HiX profiteert uw kliniek van een patiëntendossier dat de patiëntvriendelijkheid en efficiëntie verhoogt en voortdurend innoveert. Hiermee geeft u optimaal invulling aan de bovengenoemde thema’s.

Klanten over de meerwaarde van HiX

In onderstaande video spreken wij zelfstandig behandelcentrum MKA groep over hun kijk op HiX

Efficiënt patiëntendossier

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX ondersteunt het werkproces van vrijwel alle specialismen met volledige medische content. Het patiëntendossier bevat een breed scala aan functionaliteiten die patiëntgerichte behandel- en registratieprocessen ondersteunen. Hierbij sluiten alle processen binnen één werkproces naadloos op elkaar aan, waardoor u als behandelcentrum zeer efficiënt werkt.

Innovatief EPD dat ontzorgt

Doordat zorgprofessionals uit het hele land bijdragen aan de optimalisatie van HiX, is uw kliniek continu verzekerd van een intelligent, toekomstbestendig totaalpakket dat u ontzorgt. Zo voldoet HiX altijd aan de nieuwste wet- en regelgeving en loopt het patiëntendossier voorop op gebieden als: patiëntparticipatie, gegevensuitwisseling, eHealth-toepassingen én ondersteuning van subsidieprogramma’s (bijv. VIPP 5).


“De software biedt ons optimale logistieke ondersteuning.
Daarnaast bevat HiX standaard content, waardoor wij altijd over up-to-date functionaliteiten beschikken.”

 – Fred Körver, Informatiemanager (Maastro Clinic)

Patiënt in de regie via patiëntenportaal

Met HiX laat u patiënten optimaal participeren in hun zorgproces. Dit neemt werk uit handen voor u als zorgverlener. Tegelijkertijd ervaren patiënten het als een waardevolle service als zij zelf meer zorgtaken kunnen uitvoeren. Zo kunnen zij met het patiëntenportaal zelf o.a. afspraken maken, vragenlijsten invullen of een (video)consult starten. Wilt u alvast meer weten over het patiëntenportaal? Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Waarom HiX voor uw kliniek(en)?

Met HiX voor uw behandelcentrum of kliniek profiteert u van een volledig geïntegreerd en innovatief patiëntendossier, dat optimale ondersteuning biedt op het gebied van dossiervoering, zorgadministratie, zorglogistiek, planning en eHealth. Hiermee draagt HiX bij aan patiëntveilige en efficiënte zorg. Bovendien heeft u met ChipSoft een stabiele en toekomstbestendige partner op het gebied van zorg-ICT, die u zodanig ondersteunt dat uw zorgprofessionals zich maximaal kunnen richten op patiëntenzorg.

Meer weten?

Onze collega's binnen team revalidatie beantwoorden graag al uw vragen over HiX voor de revalidatiezorg.