HiX biedt vele oplossingen om patiënten proactief in het eigen zorgproces te betrekken. De patiënt heeft meer zicht op zijn/haar behandelproces en krijgt een actieve rol door het brede e-Health platform van HiX. Verschillende zelfzorgtools voor de patiënt – zoals het bijhouden van een dagboek, thuismonitoring, e-consult en lotgenotencontact – zijn hiervan mooie voorbeelden. 


Uiteraard biedt HiX ook tijdbesparende online zelfservicetools, zoals zelfstandig afspraken maken, aanvragen van herhaalrecepten en preoperatieve vragenlijsten invullen. Alles wat de patiënt thuis kan registreren en uitvoeren wordt ook ondersteund op een patiëntenzuil in de zorginstelling. Met HiX zet u de patiënt in als partner, waardoor zorgverleners en administratief medewerkers worden ontlast en de patiënttevredenheid toeneemt.


De patiënt als partner. De patiënt krijgt een steeds actievere rol en kan onder meer thuis metingen invoeren en online vragen stellen aan de behandelaar via een e-consult.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl