Juist in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is contact met uw cliënt uiterst belangrijk. Helaas gaat veel tijd uit naar randzaken en blijft er weinig tijd over voor cliëntcontact. Elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX biedt de totaaloplossing voor de GGZ, forensische zorg, jeugdzorg en ziekenhuispsychiatrie.

Alle zorg binnen één EPD


HiX is ontworpen om zorgprofessionals zoals u te ondersteunen, zodat u uw kostbare tijd kunt besteden aan de cliënten die dat het meest nodig hebben. Met HiX kunnen we ook de samenwerking en gegevensuitwisseling tussen alle betrokkenen verbeteren, zowel binnen als buiten de zorginstelling. Ons team bij ChipSoft is goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de GGZ en biedt innovatieve ICT-oplossingen die voldoen aan alle wet- en regelgeving. We staan klaar om samen met u de beste oplossing voor uw zorginstelling te realiseren.

Cliëntparticipatie en cliëntenportaal


Bij HiX geloven we in samenwerking bij behandelingen. Daarom geven we uw cliënt steeds meer regie over zijn eigen zorgproces. Met ons gebruiksvriendelijke cliëntenportaal wordt de cliënt op een eenvoudige en toegankelijke manier betrokken bij zijn behandeling. Dit omvat het bekijken van specifieke delen van het dossier, het toevoegen van informatie en het uitvoeren van verschillende taken zoals het maken van afspraken, invullen van vragenlijsten en veilig communiceren met zorgverleners.

HiX biedt ook flexibiliteit. Het is een open systeem waarin verschillende e-health- en gezondheidsomgevingen geïntegreerd kunnen worden, en het ondersteunt gegevensuitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen.

Een EPD voor elke zorgprofessional


Met HiX heeft elke zorgprofessional toegang tot alle benodigde informatie binnen één dossier. Dankzij specifieke weergaven krijgt u als gebruiker alleen de informatie en functionaliteiten te zien die relevant zijn voor uw werkproces. Ook buiten de zorginstelling biedt HiX ondersteuning aan ambulante zorgprofessionals, zodat u overal waar u zorg verleent, kunt registreren.

Minimale registratielast met HiX voor de GGZ

Één dossier

HiX vermindert de registratielast aanzienlijk. Alle gebruikers werken in hetzelfde dossier, waardoor gegevens makkelijk worden overgenomen. Ons systeem biedt ook intelligente verslagleggingsmogelijkheden en handige functionaliteiten zoals sneltoetsen en sjablonen, zodat u efficiënter kunt werken. 

Intelligente verslaglegging

Bovendien beschikt HiX over zeer intelligente verslagleggingsmogelijkheden. HiX biedt tijdens de verslaglegging diverse relevante registratiemogelijkheden, waardoor u gegevens snel en eenvoudig (gestructureerd) vastlegt. Ook zet u als gebruiker binnen de verslaglegging diverse acties uit, waardoor u geen uitstapjes hoeft te maken en nog efficiënter kunt werken.

Handige functionaliteiten

HiX beschikt over diverse handige functionaliteiten als sneltoetsen, standaard teksten, sjablonen, beslisondersteuning en zoekfuncties waardoor registreren in HiX zeer gemakkelijk en efficiënt gebeurt en er meer tijd overblijft voor het behandelen van de cliënt.


Medicatievoorschrijfsysteem

HiX bevat een volledig geïntegreerd medicatievoorschrijfsysteem. Hierdoor schrijft u medicatie dus ook binnen hetzelfde systeem voor en hebben alle zorgverleners direct inzage in de medicatielijst van de cliënt. Dit zorgt niet alleen voor een effectieve  dossiervoering, maar draagt ook bij aan de veiligheid van de cliënt.

Overzicht en sturing


Met HiX kunt u moeiteloos het overzicht behouden over al uw zorgprocessen. Onze software biedt duidelijke overzichten van uw caseload, wachtlijsten en productie. Bovendien voorziet HiX in een complete business intelligence-oplossing, zodat u altijd toegang heeft tot de managementinformatie die u nodig heeft. Onze dashboards, rapportages en kubussen maken grote hoeveelheden data begrijpelijk en relevant, waardoor u snel antwoorden vindt op de vragen die binnen uw zorginstelling leven.

Efficiënte facturatie

Efficiënte facturatie is essentieel in deze tijd van groeiende druk op liquiditeit en vroege onderhandelingen met zorgverzekeraars en gemeenten. Met HiX heeft u op elk gewenst moment inzicht in de te verwachten resultaten. Bovendien voldoet onze financiële administratie aan alle Nederlandse processen en wet- en regelgeving, waardoor u automatisch voldoet aan de actuele facturatiestandaarden. HiX ondersteunt ZPM, iJW, WMO en andere bekostigingsmodellen en declaratiestromen en met onze intelligente functionaliteiten optimaliseert u moeiteloos de declaratiestromen voor de zorg die u levert. Dankzij ingebouwde controleslagen mist u nooit belangrijke gegevens, waardoor u altijd tijdig, juist en volledig kunt declareren. 

HiX biedt niet alleen ondersteuning voor de reguliere GGZ. Ook biedt het uitstekende ondersteuning voor forensische zorg, jeugdhulp en de ziekenhuispsychiatrie.

Mini-serie GGZ

In onze mini-serie 'Samen naar digitale zorg' gaat Susan Bol in gesprek over digitale mogelijkheden die zijn ontwikkeld voor de GGZ.

Deel 1: Karin Hagoort, UMC Utrecht:


Deel 2: Rimmert Brandsma, MIND:


Deel 3: Guido Verasdonck, ChipSoft:

Meer weten?

Wilt u meer weten over HiX voor de GGZ? Onze experts informeren u graag over onze ICT-oplossingen.

Neem contact op