Juist in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is contact met uw cliënt uiterst belangrijk. Helaas gaat veel tijd uit naar randzaken en blijft er weinig tijd over voor cliëntcontact. Elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX biedt de totaaloplossing voor de GGZ, forensische zorg, jeugdzorg en ziekenhuispsychiatrie.

Alle zorg binnen één EPD


HiX voorziet elke zorgprofessional van specifieke functionaliteiten die het zorgproces ondersteunen zodat kostbare tijd van de zorgverleners ingezet wordt voor de cliënten die dat hard nodig hebben. Daarnaast ondersteunt HiX de samenwerking en gegevensuitwisseling tussen alle betrokkenen binnen en buiten de zorginstelling om het zorgproces beter te stroomlijnen. Met ChipSoft heeft u een partner die goed op de hoogte is van de ontwikkelingen binnen de GGZ en innovatieve ICT-oplossingen biedt die voldoen aan de wet- en regelgeving. ChipSoft denkt graag met u mee om de beste oplossing voor uw zorginstelling te realiseren.

Cliëntparticipatie en cliëntenportaal


Behandelen doe je samen, de cliënt krijgt steeds meer regie in zijn eigen zorgproces. Met het gebruiksvriendelijke cliëntenportaal van HiX wordt de cliënt op eenvoudige en gebruiksvriendelijke wijze deelgenoot van zijn eigen behandeling. De cliënt kan specifieke onderdelen van het dossier inzien en zelf informatie toevoegen. Alle gegevens worden daarbij direct opgeslagen in het dossier van de cliënt. De cliënt kan onder andere zelf online afspraken maken, vragenlijsten en dagboeken invullen, folder en filmpjes bekijken, herhaalrecepten aanvragen en veilig communiceren met zorgverleners via e-consulten en videobellen.
HiX is een open systeem waarbij verschillende e-health- en gezondheidsomgevingen geïntegreerd kunnen worden. Daarnaast biedt HiX ook de mogelijkheid tot gegevensuitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen.

Een EPD voor elke zorgprofessional


In HiX worden alle gegevens opgeslagen binnen één dossier. Door te werken met specifieke views op het dossier, krijgt de gebruiker op basis van rol en autorisatie alleen die informatie en functionaliteiten aangeboden die van toepassing zijn. HiX is hierdoor o.a. te gebruiken door behandelaren, specialisten, begeleiders, administratief medewerkers en managers zonder dat de cliëntveiligheid in het gedrang komt. Ook buiten de zorginstelling biedt HiX ambulante zorgprofessionals taakgerichte ondersteuning middels een app zodat er geregistreerd wordt daar waar de zorg geleverd wordt.

Minimale registratielast met HiX voor de GGZ

Één dossier

Alle gebruikers werken in hetzelfde dossier, waardoor reeds geregistreerde gegevens makkelijk worden overgenomen. Dit vermindert registratielast en geeft de zorgprofessional meer tijd voor de patiënt. 

Kleine kans op registratiefouten

De kans op registratiefouten en de dubbele registratielast is kleiner: HiX is volledig geïntegreerd met onder meer een medicatievoorschrijfsysteem en cliëntenportaal. Alle gegevens vanuit deze geïntegreerde systemen komen rechtstreeks in het dossier van de cliënt terecht en kunnen makkelijk hergebruikt worden.

Zorgvraag gestuurd

Bovendien beschikt HiX over de mogelijkheid om zorgvraag gestuurd te werken. Op basis van de zorgvraag biedt HiX alleen relevante registratiemogelijkheden aan. De gebruiker hoeft geen uitstapjes meer te maken, aangezien deze vanuit één formulier meerdere acties te gelijk kan uitzetten

Handige functionaliteiten

HiX beschikt over handige functionaliteiten als sneltoetsen, standaard teksten, sjablonen, beslisondersteuning en zoekfuncties, die handmatige registraties tot het minimum beperken. Hierdoor heeft u meer tijd voor het behandelen van de cliënt.

Overzicht en sturing


Zorgprofessionals worden met HiX optimaal ondersteund om overzicht te houden over verschillende zorgprocessen. Zo beschikt de software onder meer over duidelijke caseloadoverzichten, wachtlijsten en productieoverzichten. Daarnaast biedt HiX een volledig geïntegreerde business intelligence oplossing om te voorzien in de behoefte aan managementinformatie. Vanuit het Datawarehouse kan zowel operationele als managementinformatie ontsloten en geraadpleegd worden. Door middel van dashboards, rapportages en kubussen worden grote hoeveelheden data inzichtelijk gemaakt en toegespitst op de informatievragen die binnen de zorginstelling leven.

Efficiënte facturatie


Door de groeiende druk op liquiditeit en het vroegtijdig onderhandelen met zorgverzekeraars en gemeenten, hebben veel zorginstellingen de behoefte om inzicht te krijgen in de te verwachten resultaten. Binnen HiX is het mogelijk dit op ieder gewenst moment inzichtelijk te krijgen. Daarnaast is de volledige financiële administratie ingericht op Nederlandse processen en wet- en regelgeving, waardoor u automatisch voldoet aan de actuele facturatiestandaarden. HiX ondersteunt ZPM, iJW, WMO en andere bekostigingsmodellen/declaratiestromen. Met een veelvoud aan intelligente functionaliteiten optimaliseert HiX de declaratiestromen voor de geleverde zorg. Ingebouwde controleslagen zorgen ervoor dat er belangrijke gegevens niet ontbreken. Op deze manier kan tijdig, juist en volledig gedeclareerd worden.

HiX biedt niet alleen ondersteuning voor de reguliere GGZ. Ook biedt het uitstekende ondersteuning voor forensische zorg, jeugdhulp en de ziekenhuispsychiatrie.

Mini-serie GGZ

In onze mini-serie 'Samen naar digitale zorg' gaat Susan Bol in gesprek over digitale mogelijkheden die zijn ontwikkeld voor de GGZ.

Deel 1: Karin Hagoort, UMC Utrecht:


Deel 2: Rimmert Brandsma, MIND:


Deel 3: Guido Verasdonck, ChipSoft:

Meer weten?

Wilt u meer weten over HiX voor de GGZ? Onze experts informeren u graag over onze ICT-oplossingen.

Neem contact op