De overdrachtsproblemen binnen de zorg, waarover de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) recent publiceerde, zijn volgens ChipSoft eenvoudig te voorkomen. Een betrouwbare zorgoverdracht is dankzij het keten-EPD HiX reeds voor iedere zorgaanbieder beschikbaar. Rivas Zorggroep nam HiX onlangs in gebruik en werd kort voor de IGZ-publicatie nog geroemd om de inzet van deze moderne ketenoplossing.


De opnameduur van patiënten in het ziekenhuis is de voorafgaande jaren sterk afgenomen. De IGZ meldt dat patiënten korter in het ziekenhuis verblijven en het herstel steeds meer plaatsvindt buiten het ziekenhuis. Dat maakt het extra belangrijk dat patiëntgegevens tijdig en compleet naar de opvolgende zorgverlener worden verstuurd. In juni publiceerde de IGZ echter dat patiëntgegevens in veel gevallen niet correct aanwezig zijn bij de zorgverlener die de zorg overneemt. “Met ons keten-EPD HiX is die problematiek onmogelijk”, reageert CEO Hans Mulder van ChipSoft. “Rivas Zorggroep bewijst al ruim een jaar dat met deze ketenoplossing de eerste-, tweede- en derdelijnszorg naadloos in elkaar overvloeien.”


Optimaal georganiseerd

De Sterrengids Gastvrijheidszorg waardeerde het Beatrixziekenhuis (onderdeel van Rivas) onlangs met 3 sterren. De jury had hierbij speciale aandacht voor het keten-EPD: “de ketenzorg rondom de patiënt is met behulp van het EPD optimaal georganiseerd”. De duizenden zorgmedewerkers van Rivas, verspreid over 51 locaties door de hele keten, werken sinds 2014 allemaal vanuit HiX. Volgens Hans Mulder faciliteert het keten-EPD grenzeloze samenwerking en zorgt het voor efficiënte, goede, betaalbare en veilige zorg. De voordelen hebben zich al bewezen.”


Brug tussen cure en care

“Binnen HiX is alle relevante actuele en historische patiëntinformatie 7x24 bekend bij elke geautoriseerde behandelaar”, zegt Hans Mulder. “Een brug tussen cure en care dus. Elke zorgverlener beschikt tijdig over alle relevante patiëntinformatie, waar de IGZ zo naar streeft. Bovendien verbetert de patiëntdoorstroming doordat in HiX al bij het inplannen van een operatie in het ziekenhuis alle nazorg wordt meegepland, rekening houdend met de beschikbare resources, hulpmiddelen en voorkeurslocatie(s) van de patiënt. Alles digitaal, overzichtelijk en gestructureerd in één systeem. Rivas heeft hiermee al een flinke efficiëntieslag geslagen en de samenwerking binnen de keten geïntensiveerd.”

HiX is dusdanig in te richten dat zorgaanbieders op elke locatie werken met één patiëntdossier en één planningsysteem, terwijl hun financiële afhandelingen volledig van elkaar gescheiden kunnen blijven.


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl