Hét elektronisch patiëntendossier van de toekomst is een EPD dat volledig geïntegreerd, gebruiksvriendelijk, flexibel, up-to-date én geschikt voor optimale gegevensuitwisseling is.  Het dossier moet uw patiëntgerichte behandel- en registratieprocessen ondersteunen, die binnen één werkstroom naadloos op elkaar aansluiten. Het moet u volledige medische content bieden dat elk proces en elk specialisme optimaal ondersteunt. Of het nu gaat om een enkele zorginstelling, of een regio waarbij de volledige ketenzorg moet worden ondersteund. Tenslotte moet het EPD meegaan in en bijdragen aan optimale zorginnovatie en e-health. Elektronisch patiëntendossier HiX voldoet aan al deze eisen.

 


Zorginnovatie met elektronisch patiëntendossier HiX

 

De zorg verandert volop en daar wilt u als zorgprofessional zo goed mogelijk op inspelen. Patiënten willen meer regie over hun zorgproces. Zorgverleners willen mobiele devices kunnen gebruiken. Onderhand nemen de registratiedruk en het aantal verplichte aanleveringen toe. Daardoor zijn de oplossingen van vandaag niet per se de oplossingen voor morgen. HiX is áltijd klaar voor de toekomst. Dat komt doordat HiX altijd gebruikmaakt van de nieuwste technologieën, terwijl het beschikt over belangrijke certificeringen en eisen voor informatiebeveiliging. Hierdoor biedt dit EPD de beste ondersteuning aan zorgverleners.

 

Volledig geïntegreerd elektronisch patiëntendossier

Het elektronisch patiëntendossier van de toekomst moet een dossier zijn dat u én ieder ander type zorgprofessional optimaal ondersteunt. Daarbij moeten betrokken zorgverleners binnen de ketenzorg ook elkaars informatie kunnen inzien. HiX slaat met één geïntegreerd ZIS/EPD bruggen tussen de eerstelijns-, tweedelijns- en derdelijnszorg. Dit stroomlijnt het integrale zorgproces van de patiënt, verhoogt de patiëntveiligheid en bevordert de efficiëntie van alle werkprocessen. Ook dit wordt met Zorgplatform over de grenzen van HiX heen getild.

 

Zorg wordt steeds meer een continu proces, waarin zorgverleners en patiënten ook buiten de muren van de zorginstelling toegang verlangen tot het elektronisch patiëntendossier. Met eHealth binnen HiX reiken zorgorganisaties zowel de patiënt als de (interne en externe) zorgverlener een gebruiksvriendelijke tool aan om het zorgproces te continueren. Daarbij maakt het niet uit op welke locatie zij zich bevinden; HiX is zowel op vaste als mobiele devices via de webapplicatie inzetbaar.

 

Gebruiksvriendelijk EPD

Om goede zorg te kunnen verlenen moet de zorgverlener de informatie en registratiemogelijkheden over de patiënt aangereikt krijgen die op dát specifieke moment nodig zijn. Of dit nu een orthopeed betreft die medicatie voorschrijft, of een cardioloog die een specifieke vragenlijst invult. HiX bevat veel 'slimme' oplossingen. Zo biedt het specialisten intelligente registraties aan, die zich aanpassen op basis van gegeven antwoorden. Bij de beantwoording hebben zij op hetzelfde scherm inzage in de historische gegevens van de patiënt. Het totaalbeeld van de patiënt is op die manier altijd in een oogopslag duidelijk. Ook beslissingsondersteuning helpt artsen door bijvoorbeeld bij het voorschrijven van medicatie waarschuwingen te geven op basis van de laatste labuitslagen.

 

Registratielast is ook een aspect dat een EPD zou moeten tackelen. Op die manier kunt u als zorgprofessional zoveel mogelijk tijd aan de patiënt besteden. HiX helpt zorgorganisaties op veel manieren bij het verlagen van de registratiedruk. Door als uitgangspunt 'eenmalig registreren, meermaals hergebruiken' te hanteren, profiteren zorgprofessionals optimaal van de gegevens die collega-behandelaren hebben vastgelegd. Dit kan een collega zijn bínnen de zorginstelling, maar ook een collega uit een andere zorginstelling.

 

Ook moet een elektronisch patiëntendossier intuïtief zijn, zodat het de zorgprofessional geen moeite kost om ermee te werken. Wij besteden veel aandacht aan de usability van het EPD. Knoppen en functionaliteiten worden op vaste posities in het scherm aangeboden. Ook wordt gebruik gemaakt van doordachte vormen en kleuren. Hierdoor ervaren gebruikers HiX snel als intuïtief en herkenbaar.

 

Flexibel en plaatsongebonden EPD

Uiteraard werken we allang niet meer alleen maar op de desktop achter een bureau. Mobiele toepassingen zijn helemaal in en dit zal zich in de toekomst alleen nog maar verder ontwikkelen. Een elektronisch patiëntendossier moet zich daarop aanpassen. Met HiX Mobile is het EPD te gebruiken op verschillende devices, voor verschillende soorten zorgprofessionals. Daarbij speelt HiX optimaal in op de context of use. Logt een thuiszorgverpleegkundige bij de patiënt thuis in op een tablet? Dan weet HiX direct welke informatie voor die specifieke zorgverlener moet worden getoond. Deze informatie wordt in optimale presentatievorm aan de zorgverlener aangeboden.


In onderstaande video ziet u een voorbeeld van hoe HiX Mobile verpleegkundigen ondersteunt aan het bed:

 

 

 

Zorginnovatie

De zorgmarkt verandert snel en zorginnovatie speelt een belangrijke rol hierin. Om continu optimale zorg te kunnen blijven leveren, moet uw EPD blijven aansluiten op veranderende behoeften van zorgprofessionals. Met de standaard content in HiX beschikken zorgorganisaties over een gestandaardiseerde EPD-inhoud, die altijd up-to-date is en voortdurend vernieuwt. Denk hierbij aan verslagleggingsmogelijkheden, complete order-workflows, specialistische vragenlijsten, scorelijsten, ingebouwde richtlijnen, beslissingsondersteuning, smart health, multimedia, widgets en koppelingen om (verplichte) aanleveringen te realiseren. Uiteraard worden nieuwe richtlijnen, wetten en regels direct in de standaard content opgenomen. Via de HiX Update en standaard content magazines houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, tips en tricks.

 

Geschikt voor optimale gegevensuitwisseling

Het zorgaanbod verspreid zich steeds meer. Daarbij verplaatst dure tweedelijnszorg zich steeds meer naar de eerstelijn. Om de zorg kwalitatief goed te houden, is een elektronisch patiëntendossier nodig waarin u eenvoudig patiëntinformatie kunt delen met ketenpartners. Instellingen die met HiX werken, 'praten' instellingsbreed in dezelfde taal met elkaar. Maar ook buiten HiX om is gegevensuitwisseling mogelijk met zorgpartners. Met Zorgplatform communiceren alle betrokken partijen eenvoudig met elkaar, ook wanneer een ander EPD dan HiX wordt gebruikt.

 

Waarom HiX?

  • Hoge gebruiksvriendelijkheid en efficiency
  • Lage registratielast
  • Hoge patiëntveiligheid
  • Innovatief en up-to-date
  • Optimale mogelijkheden voor gegevensuitwisseling

 

 

Meer weten?

Lees meer over hét elektronisch patiëntendossier van de toekomst op de pagina over HiX. Bekijk ook wat het voor uw zorginstelling kan betekenen in het oplossingenmenu.