Samenwerking tussen u en verschillende zorgorganisaties wordt steeds belangrijker. Door verschuiving van zorg krijgt de eerstelijnszorg een steeds grotere rol binnen de zorgketen. Om de ketenzorg met én rond de patiënt in de regio te ondersteunen, heeft u een elektronisch patiëntendossier (EPD) nodig dat u optimale ondersteuning biedt. Met HiX als EPD kunnen huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, thuiszorg, mantelzorgers en andere partijen binnen de eerstelijnszorg optimaal gegevens met elkaar delen en aanvullen. Dankzij intelligente ICT en innovatieve tools kunt u zich volledig focussen op uw hoofdtaak: het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg aan iedere patiënt.

Geïntegreerd werken in de eerstelijnszorg

U werkt steeds meer samen met andere zorgverleners. Soms omdat u samenwerkt op één locatie, maar vaak ook vanuit regionaal verband. Om goede ketenzorg te kunnen leveren, is informatie delen essentieel. Elektronisch patiëntendossier HiX biedt u dan ook de mogelijkheid om geïntegreerd te werken. Verschillende typen zorgverleners binnen de eerstelijnszorg maken gebruik van één database met patiënten. Dit uiteraard na toestemming van de patiënt en met in acht name van alle wet- en regelgeving. Op die manier kunnen huisarts en apotheek samenwerken in één HiX omgeving, maar bijvoorbeeld ook huisarts en ziekenhuis: van losse praktijken tot en met één regionaal dossier. Geen koppeling, maar écht geïntegreerd werken: HiX is volledig schaalbaar en in te richten op elke specifieke vorm van samenwerking.

In onderstaande video vertelt huisartsenpraktijk De 1e Lijn over hun overstap naar HiX.

Patiëntendossier met rolgerichte ondersteuning

De patiënt heeft binnen HiX één patiëntendossier. Hierop heeft ieder type zorgverlener, of dit nu in de eerstelijnszorg, tweedelijnszorg of derdelijnszorg is, een eigen specifieke view. De informatie en registratiemogelijkheden sluiten altijd aan op de rol van de zorgverlener. Daarnaast is de samenwerking tussen u en andere zorgverleners binnen de ketenzorg optimaal geborgd. Zo zet bijvoorbeeld de huisarts met één druk op de knop een opdracht op de werklijst van de thuiszorg en krijgt hij terugkoppeling als het actiepunt is afgehandeld. Ook levert HiX slimme ondersteuning voor het overleg tussen zorgverleners, bijvoorbeeld bij een MDO.

"We hebben nu een toekomstbestendig en innovatief systeem dat het programma OPEN ondersteunt en ons meer online tools biedt."

– Iris Martha, Huisarts (Huisartsenpraktijk De 1e Lijn)

Patiëntregie binnen de ketenzorg

Uw patiënten laten we optimaal participeren in hun zorgproces. Dit neemt werk uit handen voor u als zorgverlener, terwijl patiënten het als een waardevolle service ervaren als ze zelf online meer taken kunnen uitvoeren. Zo kunnen patiënten zelf afspraken maken, herhaalrecepten aanvragen, metingen invoeren en contact hebben met hun zorgverleners via een eConsult. Door de tweezijdige werking kunt u als zorgverlener de patiënt ook actief benaderen via het patiëntenportaal. Hier kunt u onder andere vragenlijsten en voorlichtingsmateriaal aanbieden en berichten sturen via eConsult. Heeft u een vraag hierover? Bekijk alvast of u het antwoord terug kunt vinden in de veelgestelde vragen over het patiëntenportaal.

"Wij zijn heel gecharmeerd van de hoogwaardige efficiëntie die in HiX is ingebouwd, zoals het automatisch invullen van teksten, een innovatieve consultregistratie, intelligente ordering, de geïntegreerde financiële administratie en de mogelijkheden op het gebied van mobility." 

– Robert Fonkelzorg, Manager Huisartsenzorg (Fonkelzorg)

Meer weten?


Wij beantwoorden alvast een aantal veelgestelde vragen voor de huisarts of veelgestelde vragen voor doktersassistenten en praktijkondersteuners. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw praktijk? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Neem contact op