Binnen de ketenzorg wilt u optimaal kunnen samenwerken met andere zorgprofessionals. Elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX ondersteunt alle facetten binnen de complete keten. Als één geïntegreerd EPD bundelt het uw krachten met die van andere partijen in de eerstelijnszorg, tweedelijnszorg en derdelijnszorg. Zowel voor zorgkoepels die al meerdere ketenonderdelen onder één dak hebben, als instellingen die (willen) samenwerken met ketenpartners.

Optimale ketenzorg met HiX

Als zorgprofessional binnen de ketenzorg wilt u op de hoogte zijn van wat er speelt rondom uw patiënt. Met HiX als elektronisch patiëntendossier beschikt u én elke andere betrokken zorgprofessional binnen de ketenzorg direct over relevante patiëntgegevens. Op die manier kan de arts op de spoedeisende hulp bijvoorbeeld direct rekening houden met medicatie die de thuiszorgmedewerker dagelijks toedient. Of de apotheek kan inspelen op een diagnose die de huisarts een dag eerder stelde.

In HiX is zowel de meest actuele, als de eerder ingevoerde patiëntinformatie 7x24 uur beschikbaar voor elke geautoriseerde behandelaar. Denk hierbij aan medicatiegegevens, allergieën, röntgenfoto's en bevindingen van collega's. En dat is ideaal voor patiënten met meerdere aandoeningen, ziektes, zorgvragen – en dus - zorgaanbieders. Zo heeft u als zorgprofessional altijd een actueel én volledig beeld van uw patiënt.

Geïntegreerd werken in de keten

Zorgverleners werken steeds meer samen. Soms omdat ze in samen op één locatie werken, maar vaak ook vanuit regionaal verband. Het delen van informatie binnen deze ketenzorg is daarbij essentieel. Daarom biedt HiX u de mogelijkheid om geïntegreerd te werken. Dit houdt in dat zorgverleners samen gebruikmaken van één database met patiënten. Uiteraard na toestemming van de patiënt en met in acht name van alle wet- en regelgeving. Op die manier kunnen huisarts en apotheek samenwerken in één HiX omgeving, maar bijvoorbeeld ook huisarts en ziekenhuis: van losse praktijken tot en met één regionaal dossier. Geen koppeling, maar écht geïntegreerd werken. HiX is volledig schaalbaar en in te richten op elke specifieke vorm van samenwerking binnen de ketenzorg.

Een voorbeeld is het verloskundig ketendossier. Verloskundige praktijken en (academische) ziekenhuizen in diverse regio's werken succesvol samen met deze totaaloplosing voor de verloskundige keten. Het dossier stelt de zwangere vrouw centraal en volgt alle stappen binnen de zwangerschap in chronologische volgorde, van de intake tot en met de partus.

Dankzij de nieuwe versie 7.0 van de NTS-triage spreken eerstelijns zorginstanties die met HiX werken, dezelfde triage-taal als zorginstellingen in de tweede lijn. Dit bevordert de ketensamenwerking tussen onder meer huisartsen en ziekenhuizen.

Rolgerichte view

HiX biedt voor elk specialisme en voor iedere rol een specifieke view op het elektronisch patiëntendossier. Hierdoor heeft iedere behandelaar binnen de ketenzorg direct een volledig en relevant beeld van de patiënt. Zonder dat hij of zij actief zelf op zoek moet gaan naar informatie.

Multidisciplinair overleg (MDO)

HiX toont u altijd een actueel overzicht van de medicatie, allergieën en voorgeschiedenis van de patiënt binnen de ketenzorg. Ideaal voor uw eigen werkproces, maar ook een meerwaarde tijdens het multidisciplinair overleg (MDO). De bevindingen van alle zorgverleners die aan het MDO deelnemen, worden gecombineerd getoond zodat iedereen van elkaar ziet wat er is geregistreerd.

Standaard content

Dankzij onze standaard content reikt HiX de juiste informatie altijd op het juiste moment en met de juiste context aan. Hierdoor kunt u gegevens in het elektronisch patiëntendossier eenvoudiger en efficiënter vastleggen. Door een tweedeling in het scherm kunnen behandelaars gegevens registeren én eenvoudig daarnaast de vorige registraties of uitslagen raadplegen. Door beide naast elkaar te tonen, houden zij optimaal overzicht en leggen zij eenvoudiger en efficiënter informatie vast.

Innovatieve tools

HiX voorziet u als zorgprofessional van innovatieve tools. Bijvoorbeeld snelteksten en het aanbieden van 'zorgvragen', die de juiste gegevens op basis van de klacht van de patiënt direct tonen. Daarnaast biedt HiX een structuur om de gegevens op de juiste manier vast te leggen. Daardoor zijn de gegevens eenvoudig te filteren.

Handig hergebruik

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden handig gedeeld met andere behandelaars binnen de ketenzorg en hergebruikt. Denk hierbij aan intoxicaties, allergieën, behandelbeperking en metingen. Bij het vastleggen van de diagnose, bijvoorbeeld, wordt automatisch de bijbehorende DBC voorgesteld. Dit is een mooi voorbeeld hoe HiX helpt bij het verlagen van de registratielast voor artsen.

Prestatie-indicatoren

Door gegevens gestructureerd vast te leggen zijn ze ook beschikbaar voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Bovendien zorgt het voor optimale ondersteuning van de zorgadministratie.

Richtlijnen

HiX ondersteunt internationale richtlijnen, waarbij de arts tijdens het registreren de juiste keuzes aangeboden krijgt, met daarbij de logische vervolgstap. Denk aan specifieke scorelijsten of het behandelbeleid op basis van deze richtlijnen.

eHealth

HiX biedt diverse mogelijkheden om via E-health uw zorgproces nog beter te ondersteunen. Zo kunnen zorgverleners thuis of onderweg online het EPD inzien en aanvullen met HiX Mobile. Patiënten hebben via een eigen online patiëntenportaal toegang tot vragenlijsten, eConsults en voorlichtingsmateriaal over hun ziekte of aandoening. Ook kunnen zij online hun dagboek bijhouden. Hiervoor kunnen zij een pc gebruiken, maar ook hun smartphone, tablet of laptop.

Meer weten?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw zorginstelling en wilt u meer weten over HiX? Neem dan snel contact op met een van onze HiX-Experts. 

Neem contact op