1. Op welke wijze wordt (management)informatie ontsloten via HiX?

In HiX heeft u beschikking over het Datawarehouse en de Overzichtsgenerator. Het Datawarehouse biedt toegang tot grote hoeveelheden data en verschillende mogelijkheden om deze te visualiseren om bijvoorbeeld trends van meerdere jaren in beeld te brengen. De Overzichtsgenerator levert realtime informatie over kleinere hoeveelheden data, zoals werklijsten. Daarmee is de overzichtsgenerator zeer geschikt voor operationele werklijsten, terwijl het Datawarehouse bij uitstek geschikt voor stuurinformatie.

2. Heeft het gebruik van het Datawarehouse impact op de performance van HiX?

Het Datawarehouse neemt de gegevens vanuit de HiX-bronomgeving over naar een afzonderlijke database. Door bewerkingen van data op deze aparte Datawarehouse-database uit te voeren, heeft het gebruik van het Datawarehouse geen nadelige invloed op de performance van HiX.

3. Voor welke gebruikers is het Datawarehouse bedoeld?

Het Datawarehouse van HiX biedt toepassingen voor alle lagen en afdelingen binnen uw organisatie; van rapportages en dashboards op managementniveau tot en met operationeel gerichte oplossingen om ondersteuning te bieden aan zorginhoudelijke processen.

4. Voor welke zorgthema’s is er in het Datawarehouse content beschikbaar?

Het HiX Datawarehouse biedt toepassingen gefocust op vier kernthema's:
Zorgproductie
Logistiek & Planning
Kwaliteit & Veiligheid
Medical

Door antwoord te geven op verschillende informatievragen kunnen wij zorginstellingen vanuit verschillende perspectieven ondersteunen. Zo kan men kijken naar de financiële uitkomst van de organisatie, maar ook vanuit het perspectief van de patiënt naar de kwaliteit van de zorg en de uitkomsten op het gebied van veiligheid. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan mogelijke complicaties die optreden tijdens een operatie. Een derde perspectief is de doorloop van processen. Hierbij ligt de focus op de efficiëntie van personeelsinzet, middelen en kosten om de processen binnen een zorginstelling zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Juist hierom is er een uitgebreid aanbod aan rapportages en kubussen beschikbaar waarmee op verschillende niveaus de processen worden ondersteund. Het vierde kernthema richt zicht op onderzoek van patientpopulaties en is een selfservice Business Intelligence (BI) oplossing.

5. Biedt ChipSoft selfservice BI?

ChipSoft biedt vanuit de standaard content diverse (SSAS) kubussen waarmee de zorginstelling zowel ad-hoc vragen kan beantwoorden als zelfstandig (grafische) overzichten/dashboards kan samenstellen; zonder tussenkomst van een BI afdeling. Met de geïntegreerde Excel-tool in HiX kunnen deze overzichten opgeslagen worden voor periodiek gebruik en desgewenst verspreid worden binnen de zorginstelling. Buiten HiX kunnen de kubussen ook benaderd worden met andere tools als PowerBI Desktop om gewenste visualisaties en analyses te kunnen doen. Daarnaast bouwen we door aan ons innovatieve selfservice BI platform bestaande uit (SSAS) tabular models i.c.m. PowerBI sjablonen. De belangrijkste ontwikkeling hierop is het product IM Medical. Dit product stelt de eindgebruiker in staat zelfstandig (populatie)onderzoek te doen met medische gegevens als DDR-vragenlijsten (bijv. PROMs), DDR-scores, diagnoses en patiëntkenmerken (geslacht, leeftijdsgroep, postcode). 

6. Welke autorisatiemogelijkheden zijn er binnen het Datawarehouse?

De standaard content toepassingen van het Datawarehouse maken gebruik van de autorisatiemogelijkheden van HiX. Rapportages en kubussen kunnen worden toegekend aan groepen, maar ook aan individuele gebruikers. Daarnaast maken de rapportages gebruik van de werkcontexten binnen HiX, waardoor gebruikers alleen gegevens te zien krijgen waarvoor ze rechten hebben. Als de toepassingen buiten HiX worden geopend, zijn de gegevens af te schermen met behulp van de Active Directory rechtenstructuur van Microsoft.

7. Is het mogelijk om zelf aanvullende toepassingen te ontwikkelen met het Datawarehouse?

De Datawarehouse-database is beschikbaar voor de zorginstelling om gegevens op te halen en eigen rapportages en kubussen te ontwikkelen. ChipSoft helpt hierbij door templates aan te bieden die de zorginstelling ondersteunen in dit proces.

8. Welke gegevens zitten in het Datawarehouse?

ChipSoft streeft ernaar alle relevante gegevens die in HiX worden geregistreerd, met behoud van historie, over te halen naar het Datawarehouse. Deze gegevens worden gemodelleerd naar de Data Vault 2.0-structuur, waarbij er nog geen interpretatie van gegevens wordt gemaakt. Zo wordt de kwaliteit en consistentie van de data optimaal geborgd.

9. Biedt het HiX Datawarehouse Enterprise mogelijkheden?

Kunnen we door verschillende BI-Landschappen te koppelen “samen naar (nog) betere zorg”? Wij weten het zeker! Het HiX Datawarehouse 2.0 heeft de structuur van een Enterprise Datawarehouse (EDW), met een centrale Data Vault (het HDW) waarin de data van ca 60 HiX-modules worden geïntegreerd, en daar bovenop Information Marts, waarmee de informatie toegankelijk wordt gemaakt vanuit verschillende perspectieven. De data uit HiX heeft echter primair betrekking op het domein Zorg. Daarom is de architectuur zo opgezet, dat het HiX Datawarehouse kan worden gekoppeld met de rest van het BI landschap om zo te komen tot een échte Enterprise BI omgeving, die ook de domeinen Bedrijfsondersteuning,  Onderzoek, Onderwijs en Sturing integreert. Het toepassen van de HiX Datawarehouse Enterprise mogelijkheden kan vanaf heel eenvoudige oplossingen tot een heel geavanceerd niveau.


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl.