HiX ondersteunt het proces van de forensische zorg met een gebruiksvriendelijk elektronisch cliëntendossier (ECD). Als zorginstelling voldoet u altijd aan de huidige wet- en regelgeving en wordt u optimaal ondersteund in de financiële afhandeling.

De forensische geestelijke gezondheidszorg heeft een belangrijke maatschappelijke functie in het bijdragen aan een meer veilige samenleving. Om behandeling van forensische patiënten adequaat te ondersteunen heeft ChipSoft met HiX een volledig integraal en veilig ECD waarmee er goed samen gewerkt wordt tussen ketenpartners, eenmalig informatie geregistreerd wordt welke breed en eenvoudig gebruikt wordt, de behandelaar geholpen wordt in de informatievoorziening van het behandeltraject en de patiënt meer betrokken is in eigen herstel.

ECD voor elke zorgprofessional

Iedereen binnen de zorginstelling kan werken met HiX. In HiX worden alle gegevens opgeslagen binnen één dossier. Door te werken met specifieke views op het dossier, krijgt de gebruiker op basis van rol en autorisatie alleen die informatie en functionaliteiten aangeboden die van toepassing zijn. HiX is hierdoor te gebruiken voor behandelaren, specialisten, begeleiders, administratief medewerkers en managers zonder dat de cliëntveiligheid in het gedrang komt. Ook buiten de zorginstelling biedt HiX ambulante zorgprofessionals taakgerichte ondersteuning zodat er geregistreerd wordt daar waar de zorg geleverd wordt.

 

 


Minimale registratielast

Registraties kosten doorgaans tijd, terwijl u die liever besteedt aan het behandelen van cliënten. HiX vermindert de registratiedruk op verschillende manieren. Alle gebruikers werken in hetzelfde dossier, waardoor reeds geregistreerde gegevens gemakkelijk worden overgenomen. Daarnaast is het ECD volledig geïntegreerd met onder meer een medicatievoorschrijfsysteem en cliëntenportaal. Alle gegevens vanuit deze geïntegreerde systemen komen rechtstreeks in het dossier van de cliënt terecht en kunnen gemakkelijk hergebruikt worden. Hierdoor wordt de kans op registratiefouten en de dubbele registratielasten verminderd.

Bovendien beschikt HiX over handige functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld sneltoetsen, standaard teksten, sjablonen, beslisondersteuning en handige zoekfuncties, die handmatige registraties tot het minimum beperken. Hierdoor blijft er meer tijd over voor het behandelen van de cliënt.

Overzicht en sturing

In de forensische zorg is er veel behoefte aan overzicht. HiX ondersteunt zorgprofessionals optimaal om overzicht te behouden over de uitgebreide dossiervoering en de verschillende zorgprocessen. Zo beschikt het ECD onder meer over een duidelijk behandelverloop, caseloadoverzichten, wachtlijsten en productieoverzichten. Maar ook biedt HiX een geïntegreerd factbord en handige tools voor de verlofregistratie.

Daarnaast wordt de behoefte aan managementinformatie binnen de GGZ steeds groter en biedt ECD HiX een volledig geïntegreerde business intelligence-oplossing. Vanuit Datawarehouse kan zowel operationele als managementinformatie ontsloten en geraadpleegd worden. Door middel van dashboards, rapportages en kubussen worden deze binnen HiX inzichtelijk gemaakt en toegespitst op de vragen die binnen de zorginstelling leven.


Wet forenische zorg en WvGGZ

Als vrijwillige zorg geen mogelijkheden meer biedt om gevaarlijk en nadelig gedrag te voorkomen, kan het nodig zijn om verplichte zorg op te leggen. ECD HiX biedt intelligente ondersteuning bij het registreren van verplichte zorg. Op deze wijze wordt de administratie rondom regelgeving van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) optimaal gewaarborgd, wordt de zorgverlener ondersteund in te nemen beslissingen en verplichte registraties en wordt het proces gestructureerd doorlopen.


Succesvol declareren

Door de groeiende druk op liquiditeit en vroegtijdig onderhandelen met onder andere zorgverzekeraars en gemeenten, hebben veel zorginstellingen de behoefte om inzicht te verkrijgen in de te verwachte resultaten. HiX maakt het mogelijk dit op ieder gewenst moment inzichtelijk te maken.

Daarnaast is de volledige financiële administratie ingericht op de Nederlandse processen, wet- en regelgeving, waardoor zorginstellingen met HiX automatisch voldoen aan de actuele facturatiestandaarden. HiX ondersteunt ZPM, iJW en andere bekostigingsmodellen/declaratiestromen. 

Met de veelvoud aan intelligente functionaliteiten optimaliseert HiX de declaratiestromen voor de geleverde zorg en ingebouwde controleslagen zorgen ervoor dat er belangrijke gegevens niet ontbreken. Op deze manier kan tijdig, juist en volledig gedeclareerd worden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over HiX voor de forensische zorg of HiX voor de GGZ?

 

Stel hier uw vraag