​Isala is vrijdag 2 november 2018 met al haar locaties overgestapt op HiX. Met de invoering van één gezamenlijk elektronisch patiëntendossier (EPD) voor alle locaties verbetert Isala de kwaliteit en veiligheid van haar zorg en stelt het ziekenhuis de patiënt centraal. Hieronder leest u een aantal reacties op deze unieke prestatie van Isala.


Hans de Boer, lid van de raad van bestuur en voorzitter van de Stuurgroep Nieuw EPD:

“Eindelijk, het is zover! We zijn live! We hebben met z’n allen zó hard gewerkt, dat we bij wijze van spreken al twee weken voor de afgesproken datum op de livegang-knop hadden kunnen drukken. Als Raad van Bestuur zijn we dan ook ontzettend trots op jullie!”

“Met ongeveer 7000 collega’s werken we vanaf nu samen in HiX en iedereen binnen Isala heeft z’n aandeel in dit project gehad. Bedankt allemaal! Speciale dank wil ik graag uitspreken naar de groep van zo’n 500 collega’s die maandenlang intensief hebben gewerkt aan een vlekkeloze overstap. De manier waarop zij dat hebben gedaan, is echt heel knap.”

“Wat me de laatste maanden opviel, was de energie en het plezier waarmee iedereen z’n schouders eronder zette; doelgericht en vasthoudend. Obstakels werden oplossingsgericht aangepakt, ook als dat extra tijd en energie vroeg. De samenwerking met ChipSoft hebben wij daarbij als zeer positief ervaren.”

“Met HiX hebben we bewust gekozen voor één geïntegreerd EPD met standaard content. Wij vinden namelijk dat bij ieder specialisme in grote lijnen inzichtelijk moet zijn wat een ander specialisme over de patiënt heeft geregistreerd. Daardoor hoeven patiënten bijvoorbeeld niet bij iedere zorgverlener hun verhaal opnieuw te vertellen. HiX is hiervoor een buitengewoon goede keuze. En met standaard content borgen we het behoud van een geïntegreerd EPD het beste.”

“In ons selectieproces hebben we niet alleen gekeken naar het EPD als product, maar ook naar hoe andere ziekenhuizen ermee werken. Ook is gekeken of wij met HiX op een goede manier informatie konden blijven uitwisselen met huisartsen. Wij kwamen tot de conclusie dat dat in HiX veelbelovend is. Artsen en verpleegkundigen moeten waarschijnlijk wennen aan veranderde werkprocessen, maar daar krijgen zij veel voor terug. Gegevens delen en brieven versturen gaat met dit EPD bijvoorbeeld een stuk sneller dan voorheen. Ook kunnen artsen met HiX digitaal orderen, wat hen optimaal inzicht oplevert in de voortgang van processen.”

“Nu we live zijn, richten we onze blik weer op de toekomst. De komende fase werken we toe naar de uitdieping van ons patiëntenportaal MijnIsala. Hierin kan de patiënt zijn eigen gegevens inzien en zelf afspraken kan maken. Ook krijgen wij met het nieuwe zorgverlenersportaal een adequate mogelijkheid voor optimale gegevensuitwisseling met huisartsen en apotheken. Kortom, er staan weer mooie uitdagingen te wachten! Tot zover: bedankt allemaal en veel werkplezier met HiX!"


Gynaecoloog Jeroen Dijkstra (CMIO) en verpleegkundige Frida van de Klippe-van Dam (CNIO):

“Mede doordat we vanaf het begin hebben samengewerkt hebben we nu een heel mooi geïntegreerd EPD waar zowel artsen als verpleegkundigen goed mee uit de voeten kunnen.”

“Alleen door de kennis en expertise van artsen én verpleegkundigen te bundelen, krijg je een optimaal geïntegreerd dossier.”

“De locaties Zwolle en Meppel hadden verschillende werkwijzen. Die moesten we door de komst van HiX met standaard content harmoniseren; we moesten toe naar een gedeeld werkproces. Daar hebben we met heel veel mensen aan gewerkt. Met standaard content hebben we nu een hele mooie basis, waarmee we ook profiteren van kennis uit andere ziekenhuizen. We gaan samen met hen en met ChipSoft aan de slag om de content van HiX via gebruikersgroepen te blijven verrijken.”

“HiX is gebruiksvriendelijk en intuïtief. Daar waar ik knoppen en informatie verwacht, zit het ook. Met een goede training kun je HiX goed aanleren. Ik las laatst ergens dat mensen ongeveer 20% van alle knopjes in een auto gebruiken. Dat is met HiX ook zo; het kan zó veel. We hebben nu een mooie basis, maar nu begint het eigenlijk pas. De komende tijd gaan we wennen, finetunen en innoveren.”


Mariëlle Masselink, leidinggevende van het Centrum voor Verbeteren en Innovatie (CVI):

“Qua patiëntveiligheid is HiX een grote stap voorwaarts. Wij hadden op meerdere locaties meerdere dossiers, soms ook op dezelfde locatie meerdere dossiers. Met HiX hebben we er een. Dat levert enorme winst op, op gebied van patiëntveiligheid. De grootste risico’s liggen doorgaans bij de overdrachtsmomenten. Met het hebben van één dossier worden die een stuk gemakkelijker en veiliger. Bovendien zijn onze werkafspraken erin geborgd, waardoor we op het juiste moment aan belangrijke dingen worden herinnerd.”

“In mijn rol van auditor heb ik ook de e-learning en klassikale HiX-training gevolgd. HiX zit in mijn ogen logisch in elkaar. Een flinke verbetering ten opzichte van wat we hadden, het volgt meer het patiëntproces. Daarbij zijn belangrijke zaken zoals de informed consent en patiëntwaarschuwingen ook goed ingebouwd. Dat maakt het allemaal mooi.”


Corine Willemsen en Jolanda Schutte, key users en verpleegkundigen op de afdelingen Neurologie en Braincare:

“Je kunt het vergelijken met een cliffhanger aan het einde van een mooie film. De spanning bouwde op. Fijn dat we nu live zijn. We zijn er echt aan toe en erg benieuwd naar ‘deel II’ van de film. Laat maar komen!”

“We wilden dit graag met het personeel dat er die dag was meemaken en we konden niet allemaal van de afdeling af. We hebben er dus een feestelijk moment van gemaakt op onze teamkamer, met een lekkere lunch. Daardoor voelde het echt een beetje als Oud & Nieuw.”

"Wat ons ook is bijgebleven, is de HET-training op het kantoor van ChipSoft. Door die uitgebreide training konden we veel handigheidjes doorgeven aan onze collega’s.”

“Het nieuwe EPD is een flinke verbetering. Met onze vorige systemen moesten we soms gegevens uit de artsenstatus kopiëren en vervolgens plakken in ons verpleegkundig dossier. Doordat alles nu in één systeem zit, zijn we minder foutgevoelig. HiX is één compleet dossier en dat werkt heel fijn. De komende tijd moeten we met z’n allen vooral ‘meters maken’ in ons nieuwe EPD. En als er vragen zijn weten onze collega’s dat ze altijd bij ons terecht kunnen."

“HiX is het wachten waard. We moesten goed nadenken over onze werkprocessen en hebben daar met het team van artsen, arts-assistenten, verloskundigen en echoscopisten duidelijke afspraken over gemaakt. Die hebben we in protocollen verwerkt en daar gaan we nu van profiteren.”

“Deze periode is een beetje te vergelijken met de verhuizing van het oude gebouw naar de nieuwbouw; er verandert veel en je moet weer even wennen. Je kunt het ook wel een beetje vergelijken met de Tour de France, waarbij je in verschillende etappes naar de eindstreep fietst.”

“Het EPD is eenvoudig in het gebruik. Wij hebben als gynaecologiegroep twee zaterdagochtenden bij elkaar gezeten om de opleiding te doen. Dat was niet alleen nuttig, het was ook nog eens heel gezellig. Zo’n implementatietraject is goed voor de sfeer.”

“Nu we live zijn, is het zaak om routine te krijgen in het nieuwe systeem. Als we die hebben, verwacht ik dat HiX ons meer tijd gaat opleveren. Veel gegevens hoeven we in dit EPD nog maar een keer te registreren, waarna we ze handig kunnen hergebruiken. Ook wordt het een stuk overzichtelijker, want voorheen werkten we in meerdere programma’s, nu nog maar in één.”

“Ik ben de jongste niet en heb in mijn loopbaan veel veranderingen meegemaakt, maar deze is écht noodzakelijk. We moeten met de tijd mee. Ik snap niet dat sommige artsen tegen zo’n verandering op kijken. Ik kijk er juist naar uit, want we worden er beter van.” 


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl