​​Catharina Ziekenhuis in Eindhoven stapte vrijdag 30 november succesvol over op HiX. Hieronder leest u hoe diverse medewerkers van het ziekenhuis de afgelopen implementatieperiode hebben beleefd.


Geranne Engwirda, de raad van bestuur

"Ik ben zó trots hoe wij als team van dit project een succes hebben gemaakt."

"Drie jaar geleden hebben we gekozen voor HiX met standaard content. HiX is een proven technology, wordt door meerdere ziekenhuizen in onze regio gebruikt - wat samenwerking vergemakkelijkt - en ondersteunt ons bij een gestandaardiseerde aanpak. Bovendien was HiX voor ons financieel aantrekkelijker dan het alternatief."

"Door verbetering van onze processen en gebruik te maken van één dossier leveren we nog betere zorg voor de patiënt . Onze patiënten kunnen in de toekomst vertrouwen op een solide en veilig systeem. Ruim 3.800 medewerkers zijn de afgelopen maanden getraind. De komende maanden gaan we aan de slag met de procesverbeteringen en het nieuwe systeem, we zijn er klaar voor!"


Bart van Nuenen, neuroloog en CMIO

"We hebben lang met een systeem gewerkt waarmee iedereen prima op z'n eigen eilandje kon werken. We konden alleen niet goed zien wat een ander deed. Nu we één geïntegreerd EPD hebben, levert dat ons veel voordelen op. Denk aan registratie aan de bron met eenduidige registratie en hergebruik van gegevens. Consult 2.0 is echt een meerwaarde. Dat geeft veel meer snelheid in handelen, met name in het poliklinisch proces."

"De livegang voelde voor mij echt als een feestelijk moment. Toen ik om me heen keek in de congreszaal, was ik trots dat het zó druk was. Iedere afdeling en laag van de organisatie was goed vertegenwoordigd. Die saamhorigheid was echt voelbaar. Geweldig! En toen ik daarna een rondje over mijn eigen afdeling liep en iedereen met frisse moed aan het werk zag, was ik nóg trotser."


Berno Reitsma en eindverantwoordelijke Roger van Driel, programmamanagement

"We hebben heel veel focus gelegd op de verandering van werkprocessen. We gaan van allemaal losse maatwerk EPD's naar een integraal EPD. Dat betekent ook een integrale werkwijze, standaardisatie, optimalisatie en betere afstemming met elkaar."

"Samen met onze proceseigenaren hebben we de medische, verpleegkundige en medicatieprocessen met elkaar opnieuw ingericht. Dat was eigenlijk de grootste verandering. Standaard content heeft ons geholpen om die processen te harmoniseren."

"Met HiX weten patiënten en medewerkers nog beter waar zij aan toe zijn. Het nieuwe EPD is echter ook goed voor de samenwerking in onze regio. Als topklinisch ziekenhuis werken we regionaal en landelijk nauw samen met zorgaanbieders, stichtingen en organisaties. Om het optimale uit zo'n samenwerking te halen, is het essentieel om veilig en snel informatie te kunnen uitwisselen. Dit patiëntendossier is helemaal ingesteld op deze moderne manier van zorg verlenen."


Monique Merks, verpleegkundige

"Ik ben heel blij met HiX.  "Op de Verloskunde werkten we met twee systemen, waardoor we veel gegevens uit het ene systeem moesten overtypen in het andere systeem. Bij een bevalling moesten we zelfs álles overtypen. Daar zijn we nu gelukkig van af. De meeste gegevens registreren we nog maar één keer, waarna ze op alle relevante plekken in het EPD beschikbaar zijn. Dat is veel beter voor de veiligheid en scheelt ons veel registratietijd."

"HiX is heel logisch opgebouwd. Omdat ik vanuit de werkgroep en mijn rol als key user al veel van HiX heb gezien, kan ik gemakkelijk mijn weg vinden. Ik denk dat mijn collega's met minder ervaring ook snel zullen wennen. De eerste uren na Go Live werden ze in ieder geval steeds enthousiaster. Heel leuk om te zien. En mochten ze vragen hebben, dan kunnen ze altijd bij mij terecht."


Jolanda Mik, voorzitter van het Go Live team en proceseigenaar van het verpleegkundig proces

Anderhalf jaar heeft Jolanda's team toegewerkt naar de Go Live. "Op een gegeven moment ben je er helemaal klaar voor. Kom maar op, denk je dan. De afgelopen twee maanden hebben we met het gehele Go Live-team uitvoerig gemonitord of de organisatie op alle gebieden op schema lag. Dus niet alleen qua zorg, maar ook qua ICT en communicatie."

"Als proceseigenaar ben ik ook verantwoordelijk voor de inrichting van het verpleegkundig proces. Samen met een grote groep verpleegkundigen hebben we HiX ingericht én veel werkprocessen aangepakt. Ik ben ervan overtuigd dat we met HiX echt patiëntveiliger werken. We hebben een eenduidige methode van overdracht en van communiceren over afdelingen heen in één dossier. Dat draagt echt bij tot betere patiëntenzorg."


Wessel Mulder en Huibert Bouthoorn, respectievelijk projectleider medisch proces en projectleider verpleegkundig proces

"Wij zaten met artsen en verpleegkundigen wekelijks uren bij elkaar om de procesveranderingen uit te denken en vooral na te gaan of deze voor alle belanghebbenden zorgden voor betere en efficiëntere werkprocessen. Deze werkgroepsessies hebben altijd geleid tot leuke, inhoudelijk constructieve discussies."

"De werkzaamheden van artsen en verpleegkundigen hebben veel raakvlakken. Neem het visiteproces. Om daar een standaardisatieslag te maken, kun je beter van tevoren goed met elkaar afstemmen dan dat je allebei vanuit je eigen zuil denkt. Zo hebben we elkaar op veel gebieden gevonden en ontstond er echt een hele mooie wisselwerking tussen artsen en verpleegkundigen."

"Het is een mooi EPD. De standaard content biedt naast de vele basis mogelijkheden ook voldoende ruimte voor ziekenhuisspecifieke inrichting. Dit geeft een mooie balans tussen enerzijds standaardisatie en anderzijds op maat gemaakte oplossingen. Hoewel sommige specialismen nu iets minder maatwerk hebben, konden we op andere gebieden het Catharina proces tot in detail in HiX onderbrengen. Denk aan Consult 2.0 en de inrichting van het multidisciplinair overleg."


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl