​Ziekenhuisapotheker Vera Middel-Baars was tijdens het implementatietraject in Kempenhaeghe proceseigenaar van het medicatieproces. Met de werkgroep EVS en werkgroep Apotheek Logistiek richtte zij het gehele medicatietraject veilig in, van voorschrijven tot en met toedienen. “Er is nauwe afstemming tussen alle disciplines in de cure en de care.”

Iedereen vertegenwoordigd


“De werkgroep EVS bestaat uit een mooie mix van professionals. Al onze disciplines zijn hierin vertegenwoordigd: drie voorschrijvers een neuroloog, een AVG-arts (arts verstandelijk gehandicapten), en een verpleegkundig specialist, twee verpleegkundigen waarvan een vanuit cure  (opnameafdeling) en een vanuit care (buitenhuizen), twee apothekersassistenten een functioneel beheerder, de projectleider, HiX Coach en ik. Met hen hebben we één werkwijze kunnen afstemmen.”


Closed Loop

“Het medicatieproces zit bij mij in mijn hart en nieren. Daarom vind ik het heel prettig dat we nu een volledige closed loop hebben. Hierdoor hebben we alle medicatiebewegingen in kaart, van voorschrijven tot en met toedienen, inclusief eventuele wijzigingen. Het hele proces, inclusief apotheek logistiek is gedigitaliseerd.”


Logistieke uitdaging

“Er zijn nu drie verschillende typen medicatie ingericht: de T van thuismedicatie, de O van opnamemedicatie en de V voor verpleeg-/verzorgingshuismedicatie, wat bij ons dan het centrum van epilepsie en woonzorg is. Dat onderscheid gaf een logistieke uitdaging, want de medicatie moest ook aan de woningen geleverd kunnen worden en niet alleen aan klinische opname (cure) zoals in algemeen ziekenhuizen gewoon is. Uiteindelijk is dat de werkgroep Apotheek logistiek gelukt. Ook de situatie dat bewoners (care) tijdelijk opgenomen worden op de cure is geborgd.”


Eindsprint

“De laatste weken naar de livegang toe hebben we een gigantische eindsprint geleverd met het testen en opleveren van functionaliteiten. In die zin kun je het hele project wel vergelijken met een marathon. Bij een marathon heb je soms wind mee, soms wind tegen en met de finish in zicht zet je ook een eindsprint in.”


Goed voor iedereen

“Het is goed dat we niet meer in verschillende systeem werken maar in één geïntegreerd systeem. Dat is goed voor iedereen. Voor dokters, verpleegkundig specialisten, onderzoekers, behandelaars en verpleegkundigen, maar bovenal voor onze patiënten en cliënten.”


Lees meer in online magazine 

Lees in dit online magazine meer verhalen over de unieke HiX-implementatie in Kempenhaeghe.