Ook de langdure zorg is geborgd in HiX. Als proceseigenaar van het verpleegkundig proces heeft Ria Noten, verpleegkundige /senior-begeleider in ons Centrum voor Epilepsiewoonzorg, hier veel energie in gestoken. "Fijn dat cure en care nu in één dossier samenwerken."

Hoogtepunten


"In aanloop naar de livegang hebben we veel besluiten genomen. De hamvraag was telkens: hoe optimaliseren we HiX voor de langdurige zorg, die meer op welzijn is gericht dan op medische zorg? Vooral dat aspect aanbrengen in HiX, beschouw ik als een van de hoogtepunten van afgelopen periode."


Toekomstgerichter

"Doordat we ook de domeinen van kwaliteiten van bestaan van Sharlock in HiX hebben geïntegreerd, kunnen we toekomstgerichter naar de bewoner kijken. Daarbij gaan we meer uit van ontwikkeling en kansen dan van het medisch oogpunt. Die integratie levert ons goede anamnesevragen en toekomstgerichte zorgplannen op."


Actuele informatie

De cure-professionals gaan veel hebben aan de registraties binnen onze care-tak, verwacht Ria. "Als wij bijvoorbeeld een bewoner overplaatsen naar de cure, hebben de medisch specialisten direct alle bevindingen tot hun beschikking. Dat maakt overdrachten efficiënter en veiliger. Het is super dat al die informatie nu in één dossier staat, want daardoor is iedereen op de hoogte van de actuele informatie."


Gebruiksvriendelijker

"Binnen de langdurige zorg werken we nu meer met gestructureerde vragen dan voorheen. Hierdoor werken we veel gerichter. Ook het maken van een zorgplan is gebruiksvriendelijker. Vroeger moesten we compleet nieuw documenten aanmaken en schrijven, nu wordt de relevante informatie automatisch uit het dossier overgenomen."


Leuke uitdagingen

"Of ik na deze livegang in een zwart gat ben gevallen? Nee hoor. Ik vond het wel ontzettend leuk om hieraan mee te werken, maar de gewone zorg op de werkvloer lonkt ook weer. Voor eventuele nieuwe projecten houd ik me van harte aanbevolen, want dit zijn leuke uitdagingen, naast de gewone zorg."


Lees meer in online magazine 

Lees in dit online magazine meer verhalen over de unieke HiX-implementatie in Kempenhaeghe.