Wat is Zorgplatform? Zorgplatform is een veilige service die uitgebreide ondersteuning biedt voor transmurale samenwerking en gegevensuitwisseling in de zorg. Het ondersteunt bij het verwijzen van patiënten, de overdracht van patiënten, de gezamenlijke behandeling (shared care), het meekijken en consulteren van en naar elkaars patiënten en bij zorg op afstand. Deelnemende zorgaanbieders hoeven geen samenwerkingsverband te hebben en het maakt niet uit welk (ZIS/)EPD, HIS of platform voor thuismonitoring ze gebruiken.

Waarom Zorgplatform?
Samenwerking in de zorg wordt steeds belangrijker. Ook de overheid stuurt hier op aan onder het motto 'Zorg dichtbij waar het kan en verder weg waar nodig'. In meerdere mate gaan zorgaanbieders verwijzen, overdragen, overleggen, consulteren en zorg op afstand bieden. Zorgplatform ondersteunt deze ontwikkeling op een vernieuwende manier.

In de praktijk worden patiëntgegevens uitgewisseld via verschillende communicatiemiddelen, zoals e-mail, post, fax, telefoon, chat of zelfs CD-ROM. Daarnaast worden onder andere medicatie, beelden en laboratoriumuitslagen via losstaande systemen uitgewisseld, omdat de gangbare communicatiemiddelen niet toereikend of veilig genoeg zijn. Al deze versplinterde oplossingen maken het samenwerken onnodig kostbaar en zijn soms in strijd met regelgeving. Daarvoor is Zorgplatform ontwikkeld.

Zorgplatform bundelt al deze communicatievormen en biedt integratie met bestaande zorgsystemen: het maakt elektronische gegevensuitwisseling mogelijk. Iedere zorginstelling kan zich met zijn eigen systeem op het platform aansluiten. Zonder hoge kosten voor infrastructuur, zonder risico op datalekken en passend bij de natuurlijke workflow van zorgverleners. De zorgverlener kan dus rechtstreeks in het eigen elektronisch patiëntendossier (EPD) gebruikmaken van de functionaliteiten die Zorgplatform biedt.

Het platform maakt samenwerking mogelijk die verder reikt dan alleen het uitwisselen van gegevens. Het gaat dan om zaken als het registreren van patiënttoestemmingen, het afstemmen van transmurale werkstromen, notificatie bij belangrijke ontwikkelingen en conversatie tussen zorgverleners en patiënten.

Via Zorgplatform kunnen zorginstellingen eenvoudig en veilig onderling gegevens met elkaar uitwisselen. Ook kunnen zij via Zorgplatform gegevens uitwisselen met patiënten en platformen voor digitale zorg, zoals apps voor thuismonitoring en digitale verwijscoaches.


Verwijzen binnen samenwerkingsverband

Ook is het voor samenwerkende zorginstellingen mogelijk te verwijzen binnen een vooraf gedefinieerd traject. Dit biedt een oplossing voor die situaties, waarin meerdere instellingen gezamenlijk werken aan eenzelfde behandeltraject en het ene ziekenhuis bijvoorbeeld de diagnostiek verzorgt en een partnerziekenhuis de opvolging en de controles uitvoert.


Transmuraal portaal en Transmurale naslag

Via Zorgplatform kunnen artsen onder meer gebruikmaken van het Transmuraal portaal en Transmurale naslag. Met het portaal kunnen zij vanuit hun vertrouwde HiX-omgeving op gebruiksvriendelijke en veilige wijze het zorgverlenersportaal van een ander ziekenhuis inzien, inclusief de PACS-beelden. Met de Transmurale naslag is het mogelijk om, binnen de naslag van het eigen patiëntendossier, gegevens te raadplegen uit andere zorginstellingen die HiX gebruiken.


Uitwisseling tussen verschillende patiëntendossiers

Doordat zowel HiX als Zorgplatform gebaseerd zijn op internationale standaarden, kunnen zij communiceren met andere systemen die ook op deze standaarden gebaseerd zijn en een transparante werking van systemen wordt gefaciliteerd. Dit betekent dat ook EPD's van verschillende leveranciers medische gegevens met elkaar kunnen uitwisselen, zoals bijvoorbeeld al gebeurt in Friesland, waar Tjongerschans en Medisch Centrum Leeuwarden samenwerken en gegevens uitwisselen tussen HiX en het EPD van Epic..


Uitwisselen met PGO

Patiënten kunnen in hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) medische gegevens verzamelen, beheren en bepalen met wie zij die gegevens willen delen. Ook kan de patiënt zelf informatie toevoegen, zoals een dagboek met symptomen of zelfmetingen. Al die gegevens kunnen veilig en gestructureerd worden uitgewisseld met HiX. Patiënten in de regio Nijmegen en Uden kunnen bijvoorbeeld al sinds 15 maart 2021 belangrijke documenten ophalen in een zelfgekozen PGO.


Zorgplatform maakt samenwerking tussen partijen mogelijk

 

Zorgplatform biedt iedere zorginstelling de mogelijkheid om gegevens uit te wisselen tussen andere zorginstellingen, eHealth-toepassingen en de PGO's van patiënten. 

 

Wie werken met Zorgplatform?

De ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep en FocusCura, leverancier van de thuismeet-app cVitals, gaven het startsein voor Zorgplatform. Dit deden zij onder toeziend oog van secretaris generaal van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Erik Gerritsen, die op Twitter zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken steekt: 'Tijdens werkbezoek aan HagaZiekenhuis over Zorgplatform en samenwerking FocusCura blijkt dat de ontwikkeling richting open standaarden en interoperabiliteit onomkeerbaar is ingezet. Complimenten aan alle betrokken partijen!'. Op Computable komen de vier stakeholders aan het woord over hun rol in dit project. Inmiddels gebruiken meer dan zestig ziekenhuizen in Nederland onze oplossingen voor gegevensuitwisseling. 

Overzicht van zorginstellingen met Zorgplatform


Hoe werkt Zorgplatform?

"Zorgplatform is een middel voor zorgverleners om op een veilige manier gebruik te maken van gegevens, in dienst van de patiënt. De privacy van die patiënt is een absolute voorwaarde", zo wordt het door George van Dijk, manager R&D, uitgelegd. Het opslaan van de data van patiënten blijf de verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen en andere zorgorganisaties die zich aansluiten.

Zo geeft CEO Daan Dohmen van Luscii aan: “Het is een schil dat aan de achterkant informatie-uitwisseling en het geven van toestemming hiervoor faciliteert. Omdat het een open systeem is, kan het ook gebruikt worden door ziekenhuizen die werken met andere EPD’s of met andere thuismeet-toepassingen."

 

Bekijk bovenstaande animatie over de werking van Zorgplatform. 

Zo werkt Zorgplatform voor de arts

 


Zo werkt Zorgplatform voor de patiënt

Soms is het voor uw behandeling belangrijk dat zorgverleners uw medische gegevens kunnen delen. Bijvoorbeeld omdat dokters moeten overleggen over hoe ze u het beste kunnen helpen. Of omdat u allergisch bent voor een medicijn en alleen uw eigen ziekenhuis dit weet. Ziekenhuizen mogen deze medische gegevens alleen delen met uw toestemming. Het is belangrijk dat u hier over nadenkt en hier een besluit over neemt! Via uw zorginstelling kunt u aangeven of ziekenhuizen uw gegevens mogen delen of dat ze dat juist niet mogen doen. Als u dit via Zorgplatform vastlegt, is het altijd duidelijk of ziekenhuizen uw gegevens wel of niet mogen delen. Dit voorkomt misverstanden en fouten. Op mijn.zorgplatform.online vindt u als patiënt meer informatie over Zorgplatform. 

 

Judith vertelt in bovenstaande film over de voordelen van Zorgplatform voor haar als patiënt en licht de toegevoegde waarde toe van toestemming geven via Zorgplatform.online. 

Zo werkt Zorgplatform voor ontwikkelaars

Op developer.zorgplatform.online vindt u als ontwikkelaar alle benodigde informatie om aan te sluiten op Zorgplatform. Voor technische vragen en voorwaarden voor aansluiten kunt u op deze site terecht. Op dit moment zijn er meerdere partijen aangesloten op Zorgplatform. Op 26 augustus 2019 is bekend gemaakt dat UMC Utrecht via Zorgplatform met het thuismeetprogramma Luscii gaat werken. Bekijk hoe dat in zijn werk gaat: