Welke toegevoegde waarde heeft het patiëntenportaal?

ChipSoft maakt zich al jaren sterk voor de mogelijkheden van de patiënt wat betreft de betrokkenheid bij de dossiervoering van de zorginstellingen. Denk hierbij aan het maken van online afspraken, gegevens inzien, medicatie herhalen, e-consult etc. Vanuit de overheid is er nu nog meer nadruk gelegd op de digitale rol van de patiënt gelegd. OPEN is het vierjarig versnellingsprogramma van InEen, LHV en NHG om huisartsen te helpen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënt. Om OPEN samen met de huisartsen, regionale coalities en HIS-leveranciers tot een succes te maken, is er een programmateam aangesteld. OPEN is door het ministerie van VWS aangemerkt als één van de VIPP-programma's (Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional). Het patiëntenportaal sluit aan bij de initiatieven van OPEN voor de eerstelijnszorg.

Als de patiënt een vragenlijst invult, hoe komt die dan vervolgens in het dossier terecht? Bijvoorbeeld de diabetes curve, waar komt die binnen?

Het patiëntenportaal van HiX is volledig geïntegreerd. Dit betekent dat de informatie die in het patiëntenportaal wordt ingevuld, direct zichtbaar is in het patiëntendossier. Vragenlijsten kunnen in een apart overzicht worden getoond of direct worden overgenomen in een andere vragenlijst, bijvoorbeeld in vragenlijsten m.b.t. ketenzorg. Ook worden metingen op zo'n manier verwerkt, dat ze goed te onderscheiden blijven van professionele metingen. 

Hoe koppel je een patiënt aan het patiëntenportaal? Gaat dit via een externe app?

Alle patiënten in HiX hebben toegang tot het patiëntenportaal. Voor een veilige authenticatie, ofwel het proces om de identiteit van een gebruiker of van een systeem te verifiëren, verloopt dit via een externe app. Als alternatief voor DigID wordt hiervoor Yivi gebruikt. Klik hier voor meer informatie over Yivi.

Kan een patiënt zelf een dubbel consult (20 minuten i.p.v. 10) online inplannen?

Dit is mogelijk in het patiëntenportaal, maar dit zijn keuzes van de praktijk bij het inrichten van het patiëntenportaal. Het hangt dus af van de praktijk zelf.

Is er een e-mailfunctie voor het veilig mailen met patiënten?

Binnen het patiëntenportaal bestaat de functionaliteit eConsult. Deze kan gebruikt worden voor het veilig communiceren met de patiënt. De patiënt kan bijvoorbeeld een vraag stellen via een bericht, waar de arts vervolgens op kan antwoorden. Er is op dit moment nog geen mogelijkheid om vanuit HiX te mailen met een patiënt. Een patiënt kan wel mails ontvangen voor bijvoorbeeld afspraakherinneringen bij de POH (praktijkondersteuner bij de huisarts) of meldingen over nieuwe items op het portaal. Dit zijn reguliere mails welke geen dossierinhoud mogen bevatten.

Is er een mogelijkheid voor videoconsulten binnen HiX?

ChipSoft heeft ruime ervaring met de integratie van videoconsult oplossingen. Deze videoconsulten zijn rechtstreeks vanuit HiX (voor de zorgverlener) en het patiëntenportaal (voor de patiënt) te openen. Lees hier meer over videoconsult.

Meer weten? Lees meer over Patiëntenportaal en Eerstelijnszorg of neem contact met ons op via communicatie@chipsoft.nl