​Is er een functionaliteit voor het elektronisch voorschrijven van medicatie?

HiX voorziet in een eigen EVS (Elektronisch Voorschrijf Systeem). Medicatie kan voorgeschreven worden vanuit het consultformulier, maar ook als losse actie. Hierbij kan gebruikt worden gemaakt van het NHG of van een regionaal formularium. Tijdens het voorschrijven wordt de gebruiker direct geattendeerd op eventuele medicatiewaarschuwingen. Na het voorschrijven kan er een recept worden verstuurd vanuit HiX.

Als een diëtist iets in het patiëntendossier vermeldt, hoe werkt dat dan? Kan de huisarts dat inzien?

Dit is afhankelijk van de (regionaal) gekozen oplossing. HiX kent een ketenzorgportaal voor ketenpartners. Dit betreft een "webview" op het dossier, ofwel een pagina waarin andere zorgverleners patiëntinformatie kunnen toevoegen. Dergelijke patiëntinformatie zal vervolgens inzichtelijk zijn in het patiëntendossier in HiX, onder een aparte categorie. Zo heeft de huisarts altijd alle relevante patiëntinformatie bij de hand. 

Is het makkelijk om een actueel medicatieoverzicht te houden en hoe is de afstemming daarover met de apotheek?

HiX ondersteunt zowel Edifact als LSP bij berichten rondom medicatie. Aan de hand daarvan kan het actuele medicatiegebruik van de patiënt worden opgehaald. Het medicatiegebruik kan daarna naar wens worden bijgewerkt in het patiëntendossier. Op deze manier blijft het medicatiegebruik up-to-date en veilig.

Als er telefonisch een recept aangevraagd wordt, wanneer wordt deze dan doorgestuurd naar de apotheek? Moet de arts hiervoor eerst het contact autoriseren of gebeurt dit ook al als het in concept klaargezet wordt?

Het recept zal pas na het autoriseren worden doorgestuurd naar de apotheek. Met behulp van het overzicht "te autoriseren" wordt de arts gewezen op recepten die binnen een bepaalde tijd moeten worden geautoriseerd. Op deze manier kan ervoor gezorgd worden dat de patiënt zijn of haar medicatie op tijd heeft.

Is er een mogelijkheid voor het voeren van een videoconsult binnen HiX?

ChipSoft heeft ruime ervaring met de integratie van videoconsult oplossingen. Een videoconsult is rechtstreeks vanuit HiX (voor de zorgverlener) en vanuit het patiëntenportaal (voor de patiënt) te openen. Lees hier gerust ook meer over op onze oplossingenpagina over videoconsult.

Werkt HiX ook goed op verschillende devices?

HiX werkt op verschillende devices met diverse schermafmetingen. Voor optimaal gebruik raden wij een laptop of desktop aan. Daarnaast ontwikkelen wij vanuit ChipSoft verschillende apps. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht voor het gebruik van een app voor de visites van de huisarts. Op die manier kan de huisarts tijdens visites snel en gemakkelijk patiëntgegevens inzien.

Meer weten? Lees meer over Eerstelijnszorg en Huisartsenzorg of neem contact met ons op via communicatie@chipsoft.nl.