Ziekenhuis Geel (België) stapte vrijdag 29 januari 2020 succesvol over op HiX. Hieronder leest u hoe diverse medewerkers van het ziekenhuis de afgelopen implementatieperiode hebben beleefd en HiX ervaren.


CEO Jan Flament

"Waar echt potentieel zit, is in het structureren van het zorgproces, zodat de zorgverstrekker zich meer kan concentreren op precies de variabiliteit ervan. HiX zal hier voor ons een fundamentele rol in spelen: de data uit het zorgproces die het EPD consolideert, zullen gebruikt worden om de zorg ‘beter’ en persoonlijker te maken.”

Hoofdarts Jos Opheide

“Op elk niveau kan je met data goochelen en interessante dingen doen. Door bijvoorbeeld alle gegevens van een patiënt samen te voegen en er Artificial Intelligence op toe te passen, kan je een juistere diagnose bereiken en daar ook naar handelen.”

Ann Mertens, hoofdverpleegkundige

"Als verpleegkundigen werken we al langer met een vorige versie van HiX (6.1), maar deze implementatie is toch een grote vernieuwing. Doordat er verschillende programma’s in gebruik waren in het ziekenhuis, konden we bepaalde informatie niet inzien, zoals de radiologie-afspraken van de patiënt. Nu elke afdeling vanuit dezelfde werkomgeving vertrekt, is het delen van informatie eenvoudiger. Met een paar kliks zien we alles wat we nodig hebben. Zo worden bijvoorbeeld de ingebrachte materialen nu rechtstreeks op de Spoedgevallen geregistreerd. Wanneer de patiënt bij ons arriveert, zien wij in het dossier meteen of de patiënt een blaassonde heeft, waar de katheter zit, enzovoort."

"Wanneer je met de arts je ronde doet, zie je op het toerblad alles in één keer: feedback van de kinesist, de laatste labowaarden, recentste parameters, vochtinput en -output. Zo weet je meteen hoe het echt met de patiënt gaat. Daarnaast kan je als verpleegkundige gelijktijdig de verslaglegging doen, zonder andere delen van het dossier te moeten openen. Dat is handig voor ons en goed voor de zorg op zich, die we kunnen aanpassen aan de laatste bevindingen. Een ander voordeel is dat we minder zullen scrollen in ons activiteitenplan, dat compacter en overzichtelijker werd. Vroeger kregen we alle gezondheidspatronen van Gordon uitvoerig aangeboden, waarbij bepaalde gegevens meermaals terugkwamen. Dat was heel onhandig, dus werd een selectie gemaakt. We zien nu met één blik op het activiteitenplan welke handelingen we nog moeten doen."

Cynthia Vissers, secretariaat pediatrie

"Het EPD zal onze werkwijzen sowieso grondig veranderen. Met het grafisch overzichtsscherm krijgen we in één beeld de dagplanning van al onze artsen te zien. We zullen ook meteen kunnen zien wie raadpleging houdt, wie afwezig is, wie de materniteit toert en wie van wacht is. Als we iets moeten opzoeken in de dossiers, komen de filters zeker van pas. En we zullen sneller afspraken terugvinden door de agenda te doorzoeken op patiëntnaam. Wanneer een patiënt ons opbelt, hoeven we dus niet meer in een boek gaan bladeren." 

"De digitalisering verlost ons van een heleboel brievenbakjes en creëert letterlijk ruimte op het secretariaat. Artsen gaan hun aanvragen en orders elektronisch aan ons doorgeven, in plaats van ze op een post-it te komen bezorgen. Ze zullen ook rechtstreeks in het dossier kunnen zien wat de status is van elk order. De verpleegkundigen van de klinische afdeling pediatrie krijgen vanaf nu alle aanvragen voor bloedafnames, waarvoor we onze ambulante patiënten naar hen doorsturen, digitaal door. Ook attestaanvragen worden gedigitaliseerd." 

"Tijdens dit hele project heb ik mogen samenwerken met een absoluut topteam. Dat mag zeker gezegd worden. Diensthoofd dr. Wim Vergauwen heeft me altijd vooruitgeholpen met inhoudelijke vragen. Hij dacht mee na en was altijd te vinden voor een testronde tijdens een consultatie. ChipSoft-consultant Camiel was ook heel behulpzaam; hij hielp me met al mijn inrichtingsvragen verder via Skype. Ik ben echt tevreden dat ik de kans heb gekregen mee te werken aan dit project."

Jasmien van Beylen, staflid verpleging

"Een elektronisch dossier heeft een grote meerwaarde, of je nu een klein, middelgroot of groot ziekenhuis hebt: alle informatie rond de patiënt ligt vast en het dossier ‘reist’ met de patiënt mee doorheen de zorginstelling. Dat bevordert naast de kwaliteit van de zorg ook de patiëntveiligheid. Elke zorgverlener heeft een actueel dossier waarin hij/zij kan bouwen op de bevindingen van anderen. Intercollegiaal gaan we gemakkelijker gegevens uitwisselen zodat de overdracht beter wordt en we de fouten die een verouderd dossier met zich meebrengt, kunnen voorkomen. HiX geeft ons een totaalbeeld van de patiënt, zodat we die de juiste zorg kunnen aanreiken."

"Voor de artsen is HiX een totale ommekeer. Zij werkten nog niet met een ander elektronisch dossier en zien hun registraties dus het hardst veranderen, maar ze gaan er ook het meeste op vooruit. In de naslag van de patiënt zullen ze vanaf nu bijvoorbeeld een volledig dossier krijgen van de patiënt met de verslagen van andere disciplines – niet alleen artsen maar ook bijvoorbeeld diëtisten en psychologen. De meeste artsen staan wel positief tegenover de verandering, maar het wordt even wennen."

"Ook voor de patiënt betekent de implementatie een vooruitgang. Als die in de dagelijkse processen niet meteen iets merkt, zal dat over een aantal maanden wel het geval zijn bij de ingebruikname van het Zorgportaal. Vanaf dan kan de patiënt zelf zijn eigen dossier raadplegen en is hij beter op de hoogte over de eigen behandeling. Ik kijk hier zelf echt naar uit. Maar we pakken het stap voor stap aan: eerst het dossier, dan pas het portaal."

"Ik denk dat er bij elke grote verandering een beetje angst voor het onbekende speelt: elke vernieuwing wekt (in de beginfase) vragen en onduidelijkheid op. Om die weg te nemen, is het een kwestie van voldoende informatie verschaffen en ervoor zorgen dat iedereen notie heeft van alles wat hij/zij nodig heeft. Daarom leggen we alles duidelijk uit, als het nodig is meerdere keren. Het is belangrijk dat we ons nu allemaal inwerken in het dossier om er ten volle van te kunnen profiteren. Wanneer dan de volgende coronagolf eraan komt, zijn we met HiX sneller op de hoogte van de patiëntgegevens en hoeven we alle gegevens maar één keer in te voeren."

Karl Hanegreefs, IT-beheerder

"We kunnen er 100% zeker van zijn dat het EPD voor een grote verbetering zal zorgen. De impact is sowieso enorm. Voorheen hadden we op zichzelf staande oplossingen in gebruik op verschillende diensten. Hoewel sommige eindgebruikers al langer met HiX werken, is dit toch een grote aanpassing. We gaan over op een nieuwe versie van de software (HiX 6.2) met standaard content, die we dit keer ziekenhuisbreed uitrollen."

"De integratie is hoe dan ook het belangrijkste voordeel van deze implementatie. Met één algemeen EPD ziet iedereen in het ziekenhuis dezelfde patiëntgegevens. De wisselwerking tussen artsen, verpleegkundigen en secretariaat verloopt onmiddellijk. Artsen hoeven geen telefoontjes meer te doen om elkaar een vraag te stellen. Ze hebben elke dag een up-to-date verpleegkundig dossier voor elke patiënt en weet meteen wat er moet gebeuren. Vroeger moesten zorgverleners soms wel drie of vier verschillende toepassingen openen om alles in te zien. Nu kunnen ze met een paar klikken dadelijk bij de informatie die ze nodig hebben. Dat vertaalt zich in een hogere efficiëntie en betere patiëntzorg."

"De standaard content verlaagt de beheerlast voor ons, omdat ChipSoft het onderhoud ervan op zich neemt. Ook intern gaan we het applicatiebeheer anders organiseren. Twee beheerders staan in voor de softwarematige ondersteuning, de rest van de IT-dienst neemt andere taken op zich – denk aan het installeren van de software, het onderhoud van de servers en koppelingen."