Zorgportaal ondergaat een transitie. De portalen zullen als ZAAS-oplossing worden aangeboden. Hieronder een beschrijving van de verschillende opties. 

 

1. U maakt gebruik of gaat gebruik maken van HiX 6.2, zonder standaard content: Private Cloud EI (Eigen Inrichting)

 • Het portaal zal gehost worden door een externe partij
 • Als zorginstelling moet u een testomgeving hebben waarin de eigen inrichting werkt, als instelling bent u zelf verantwoordelijk voor het testen
 • De DIGID audit valt onder de verantwoordelijkheid van de zorginstelling

2. U maakt gebruik of gaat gebruik maken HiX 6.2 met standaard content:

 • Optie 1, u laat het portaal door ChipSoft hosten; Hybrid variant
 • Optie 2, u laat het portaal door een externe partij hosten: Private Cloud SC (Standaard Content)

In het geval van optie 1, u laat het portaal door ChipSoft hosten, de Hybrid variant.

 • ChipSoft is verantwoordelijk voor de updates van het portaal
 • ChipSoft is verantwoordelijk voor de technische DIGID audit
 • U heeft geen Sharepoint-omgeving meer nodig
 • De instellingen van het portaal zullen verschuiven van Sharepoint naar HiX (clustering)
 • U heeft 1 aanspreekpunt voor zowel beheer als functioneel

In het geval van optie 2, u laat het portaal door een externe partij hosten, de Private SC oplossing.

 • U ontvangt de updates vanuit ChipSoft en maakt afspraken met de externe hosting partij hierover
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de DIGID audit
 • U heeft geen Sharepoint-omgeving meer nodig
 • De instellingen van het portaal zullen verschuiven van Sharepoint naar HiX (clustering)

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen. Wij blijven deze pagina continu updaten en aanvullen met de meest recente informatie.

 

3. Tot wanneer wordt welke SharePoint-versie ondersteund?


De 'end of live' van Sharepoint 2013 is vastgesteld op april 2023. Latere versies van Sharepoint hebben ook een latere einddatum, maar dit is voor de transitie naar het nieuwe portaal niet van belang.

 

4. Vanaf welke versie biedt ChipSoft de cloudoplossing aan?

Zorgportaal naar de cloud kan alleen vanaf HiX 6.2.

 

5. Kan de nieuwe oplossing worden meegenomen in een migratie?

Er zijn mogelijkheden om dit mee te nemen in de migratie. Advies is om hierover in gesprek te gaan met uw accountmanager.

 

6. Gaan de andere portalen (kiosk, Zorgdomein, zorgverleners, vragenlijsten) ook in de nieuwe oplossing draaien?

Alle portalen zullen overgaan naar de gekozen ZAAS-oplossing.

 

7. Blijft UZI-pas-authenticatie voor zorgverleners?

Alle authenticatiemethodes die we nu beschikbaar hebben, zullen beschikbaar blijven.

 

8. Is er als beheerder nog bepaalde kennis nodig, zoals het schrijven in codetaal? Volgt er scholing/cursussen?

Nee, dit is niet nodig. Het beheer voor de standaard content-instelling wordt eenvoudiger, doordat de aanpassingen naar HiX gaan. Er zullen scholingen en documentatie worden aangeboden vanuit het project, over hoe de werking van het portaal vanuit HiX aangepast kan worden. Denk hierbij aan clustering.

 

9. Ondersteunt het Standaard Content-portaal ook de inzet van TVS?

TVS zal onderdeel worden. Op dit moment worden de mogelijkheden hiervan onderzocht, in een later stadium zal hier meer informatie over beschikbaar zijn.

 

10. Moet de zorginstelling de Hotfix-cyclus van HAS en HiX ook tweewekelijks mee laten lopen? 

Op het moment dat u HiX updatet, zal ook de HAS geupdated moeten worden en daarna ook de ZAAS-oplossing. We zijn bezig met tooling om dit automatisch te doen.

 

11. Hoe gaan jullie om met digid audits als een externe (niet ChipSoft) provider wordt gekozen?

Het gaat hier dan om de private Cloud. De digid audit zal dan met de andere provider moeten worden afgestemd.

 

12. Waar hosten jullie deze nieuwe ZaaS-dienst? NL datacenter? Achtergrond is dat we grip willen houden op onze eigen data en verkeersstromen en weg willen blijven van patriot act invloeden e.d. . Welke beschikbaarheid (uptime) garantie biedt ChipSoft op deze dienst?

We hosten al onze diensten in Azure in Region Western Europe, Geography Europe.

Portaal met Standaard Content (Hybrid/Private Standaard Content versies):

 

13. Is het nog steeds mogelijk eigengemaakte overzichtssjablonen of views te tonen op de portalen?

Zelf webarts plaatsen door middel van de overzichtgenerator, is niet meer mogelijk in het portaal. Binnen (de clustering van) HiX zijn er aanpassingen mogelijk voor het Standaard Content-portaal. De functionaliteiten die HiX nu al aanbiedt, zijn nog steeds beschikbaar in de nieuwe oplossing.

 

14. Kun je voor de aanmeldzuilen nog steeds gebruik maken van eigen beslisbomen?

De kiosk zal in eerste instantie totaal een standaardoplossing zijn. Keuzes binnen de flow op de Zelfservicekiosk zal via datasets lopen in HiX. Binnen de standaard content-inrichting kunnen er momenteel voor de aanmeldzuilen geen eigen beslisbomen worden geconfigureerd.

 

15. Wij gebruiken nu ook eigen vragenlijsten. Deze komen alleen terug onder EPD-dashboard beantwoording en niet in het dossier. Worden deze nog ondersteund?

Het blijft mogelijk om eigen vragenlijsten toe te voegen naast de SC. Advies is om te kijken of het gaat om landelijk gedragen vragenlijsten, dan kan ook het verzoek aan ChipSoft worden gedaan voor toevoeging van deze vragenlijst aan de SC.

 

16. Als je (nog) geen standaard content ziekenhuis bent, kun je dan ook alleen het portaal standaard content laten inrichten? Of moet HiX volledig standaard content zijn?

Het zorgportaal haalt de gegevens op uit HiX, voor de Hybrid-variant zal dit dus standaard content moeten zijn.

 

17. Kunnen custom overzichtsgenerator-overzichten en -views nog weergeven worden?

Nee dit kan niet. Dit valt niet binnen de standaard content.

 

18. Hoe gaat het nieuwe portaal om met de instellingen huisstijl?

Binnen de instellingen van HiX kunnen de huisstijlinstellingen binnen de standaard content worden aangepast. De basis is de standaard huisstijl van ChipSoft. Hierbinnen zijn er mogelijkheden om kleurinstellingen etc. aan te passen voor de eigen look & feel.

 

19. Als we gebruik gaan maken van de Hybrid Cloud, is dit dan een eigen portaal, of een gedeeld portaal met alle andere zorginstellingen?

Elke zorginstelling krijgt een eigen gescheiden omgeving/container met eigen namespaces. Er kan geen data van het ene naar het andere HAS overgaan. De uitgaande verbindingauthenticatie is op op basis van certificaten (encrypted, TLS authenticatie)