Als zorgorganisatie stelt u zichzelf vragen met de insteek om te verbeteren. Oók als het gaat om complicaties. Waarom komen bepaalde complicaties vaker voor dan anderen? En welke patiënten lopen daarbij het meeste risico? Om een sluitend antwoord te krijgen op alle vragen rondom complicaties, heeft ChipSoft de complicatiesuite in het leven geroepen. Met deze geïntegreerde software brengt u complicaties kraakhelder in beeld, zodat de specialist en de instelling zich verder kunnen verbeteren.

 1306_Mediair_06


Honderd procent registratie

Voor een optimaal inzicht in de complicatierisico’s is een honderd procent complicatieregistratie de meest betrouwbare. Door niet alleen de operaties mét complicaties maar ook de operaties zónder complicaties te registreren, is namelijk uit te sluiten dat er registraties per abuis zijn vergeten. Naast de locatie op het lichaam, worden onder andere ook de ‘ernst’ en de ‘aard’ van de complicatie geregistreerd. De ernstcodes variëren van 1 tot 4, waarbij code 1 staat voor lichte complicaties (bijvoorbeeld een doorligwond) en code 4 aangeeft dat de patiënt is komen te overlijden als gevolg van de complicatie. Met de aard wordt aangegeven of de complicatie bijvoorbeeld een wondinfectie of een bloeding betreft.


Informatie in juiste perspectief

Doordat ook alle patiëntgegevens binnen de suite benaderbaar zijn, krijgen specialisten niet alleen een goed beeld van de complicaties maar ook van de totale patiëntenpopulatie en de uitgevoerde operaties. Met behulp van filtering, waarbij iedere voorgaande filter wordt onthouden, kunnen specialisten zulke nauwkeurige selecties maken dat zij snel en eenvoudig antwoord hebben op zeer specifieke vragen. Dit kunnen vragen zijn als ‘lopen vrouwen tussen de 30 en 40 jaar meer risico op een complicatie dan mannen van dezelfde leeftijd?’ en ‘welke leeftijdsgroepen hebben het vaakst te maken met complicaties van ernstcode 4?’. Daarbij kunnen de specialisten ook onderscheid maken tussen de data van bijvoorbeeld klinische opnames en dagbehandelingen.


Overzichtelijk dashboard

De informatie die geregistreerd wordt, wordt door middel van een zeer overzichtelijk dashboard ter inzage aangeboden. Hierop kunnen specialisten zien hoe volledig hun eigen registratie is. Dit kunnen zij vergelijken met het gemiddelde van het totale specialisme. Als een specialist 70% scoort op de volledigheid van zijn registraties en het gehele specialisme scoort gemiddeld 95%, dan zal hem dit ongetwijfeld stimuleren om zijn complicatieregistratie bij te werken.

 

1306_Mediair_07

Inzicht in complicatiekansen

Het dashboard biedt een helder inzicht in de complicatiekansen. Deze zijn berekend op basis van historische registraties en kunnen per periode worden bekeken. Daarbij is het ook mogelijk om de complicaties van een bepaalde periode af te zetten tegen dezelfde complicaties in dezelfde periode in voorgaande jaren. Zo kunnen de specialisten beter trends signaleren, zodat zij daar in het vervolg goed op kunnen inspelen.


Significante stijgingen in beeld

Doordat specialisten alle operatieve verrichtingen een zwaarteklasse meegeven, is naderhand altijd te achterhalen of een specifieke complicatie relatief vaak voorkomt na een bepaalde verrichting. Onderaan het dashboard zijn per verrichtingengroep de hoofdverrichtingen en de zwaarteklassen te zien plus de locatie van de complicatie. Stijgingen en dalingen worden daarbij duidelijk aangegeven. Daarbij is direct te zien of het significante veranderingen zijn of niet.


ASA-score

Alle gegevens die in het systeem beschikbaar zijn, zijn tegen elkaar af te zetten, waardoor u als instelling in één oogopslag inzicht heeft in de relatie tussen de complicatie, de periode van registratie, het geslacht van de patiënt, de leeftijd, de aard, de locatie, de ernst, etc. Omdat van iedere patiënt ook de ASA-score wordt bepaald, die de fitheid van de patiënt aangeeft vóór de operatie, is binnen de suite altijd inzichtelijk of de toestand van de patiënt voor de operatie invloed kan hebben gehad op een complicatie.


Inzoomen tot op detail

Per geregistreerde complicatie kunnen de specialisten inzoomen (doorklikken) naar het detailniveau in het ZIS/EPD. Dit kan een operatie zijn, maar ook een opname. Door in te zoomen is een scherpe analyse mogelijk, zodat de specialisten alle aandachtspunten in kaart hebben en zich als individu kunnen verbeteren en daarmee ook het specialisme verbeteren.

1306_Mediair_08


Alles onder de aandacht

Kortom, met de suite brengt u alle complicaties – licht en zwaar – onder de aandacht. Niet alleen de hoge ernstscores, maar ook de uitzonderlijke gevallen, zoals drie lichte complicaties in een kort tijdsbestek. Hierdoor ontgaat uw specialisten niets meer. Met de complicatiesuite hebben zij een handige en zeer gebruiksvriendelijke tool in handen, waarmee u de complicaties binnen het ziekenhuis door middel van eenvoudige registraties terugdringt. Oók voor uw patiënt is dat een geruststellende gedachte.