Graag stellen wij u voor aan HiX, de nieuwste versie van ons ZIS/EPD. HiX is een compleet en geïntegreerd systeem met een modern, rustig, uiterlijk en veel nieuwe toepassingsmogelijkheden. De nieuwe versie is vector-georiënteerd, waardoor het ook ideaal is voor touchscreens, tablets, bed side monitors en computers on wheels. Maar bovenal werkt HiX ziekenhuisbreed zeer eenduidig.


Wat direct opvalt bij het openen van HiX, is de rustige aanblik: simpele iconen, weinig lijnen en een centrale plaats voor alle knoppen. Geen wildgroei in kleurgebruik om uitzonderingen of eigenschappen mee aan te geven, maar voor iedere eigenschap een aparte icoon. Door deze ‘versimpeling’ van het scherm is HiX erg prettig om mee te werken.


Nadruk op werkproces

Bij de inrichting van HiX is erg de nadruk gelegd op de gebruiker en zijn werkproces. Er is veel geluisterd naar de input vanuit de praktijk, waaruit bleek dat er op afdelingen veel overlap van gegevens is. Voor HiX houdt dit in dat de grenzen tussen modules vervagen.

1303_Mediair_01 

Binnen HiX hebben de buttons een centrale plaats.


Inzage en registratie gescheiden

Op het moment dat u een patiënt selecteert binnen HiX, treft u een dynamische verzameling van acties die specifiek op de situatie van die patiënt van toepassing zijn. De uit te voeren acties en de inzagemogelijkheden zijn daarbij strikt gescheiden om verwarring te voorkomen. Hoe u deze scheiding aanbrengt, bijvoorbeeld de registraties aan de rechterkant van het scherm en de inzagemogelijkheden links, of vice versa, is per rol of per patiënt naar voorkeur in te stellen. Deze voorkeur wordt onthouden voor de volgende keren dat de gebruiker HiX opstart.


Geen patiëntverwisseling

U zult merken dat alle patiëntgerichte schermen bij elkaar staan. Daarbij is het mogelijk telkens maar één patiënt tegelijk op uw scherm te hebben, zodat u niet per abuis patiënten kunt verwisselen. Andere patiënten zijn uiteraard wel snel beschikbaar, maar worden verborgen op de achtergrond op het moment dat er al een patiënt geselecteerd is.


Veel configuratievrijheid

Binnen HiX wordt de schermruimte optimaal benut. Het is dus niet zo dat schermen veel ‘loze’ vlakken bevatten; als er meer informatie beschikbaar is, dan wordt deze ook getoond. De eindgebruiker heeft daarbij binnen HiX veel configuratievrijheid.


Ziekenhuisbrede eenduidigheid

Bij de ontwikkeling van HiX hebben wij veel aandacht besteed aan het eenduidig aanbieden van informatie en registratiemiddelen binnen de gehele zorginstelling. Alle filters hebben dezelfde opbouw, waarbij de eindgebruikers uitgebreide filter-, groepeer- en sorteermogelijkheden hebben gekregen.


Eenduidige validatie

Ook het tonen en oplossen van validatiefouten is eenduidig binnen HiX. Mocht u onverhoopt tegen één of meerdere validatiefouten aanlopen, dan ziet u direct waar en op hoeveel plekken de registratiefout zit. Alle fouten worden direct getoond, waarna u ze meteen kunt herstellen.

 1303_Mediair_02

Alle validatiefouten worden in één keer getoond.

1303_Mediair_04 

De inzage- en registratiemogelijkheden zijn strikt gescheiden.


Uitgebreide zoekfunctie

Binnen de zoekvelden in HiX kunt u op meerdere zoekcriteria tegelijk zoeken. Dit geldt binnen het gehele syteem. Weet u een (deel van) een code of omschrijving, dan kunt u daar op zoeken. Op het moment dat u de tekst of cijfers ingeeft, helpt HiX u al verder door direct de mogelijke opties aan te reiken. Zo kunt u de gewenste optie al selecteren voordat u daadwerkelijk bent uitgetypt.

1303_Mediair_05 

Voorbeelden van zoeken binnen HiX.


Eén presentatie

De eenduidigheid geldt ook voor de presentatie van objecten en omschrijvingen. Zo zult u geen verschillende knoppen voor dezelfde gegevens terugvinden of lange lijsten en rijen met verschillende omschrijvingen.


Schaalbaar

Het nieuwe HiX is schaalbaar. Dat wil zeggen dat de structuur van de letters niet verandert, of de letters korrelig worden, op het moment dat u inzoomt; de letters blijven scherp. Gebruikers kunnen hun persoonlijke voorkeur aangeven qua lettergrootte. HiX onthoudt deze instelling dan bij de volgende keren dat u inlogt.


Klaar voor de toekomst

Door gebruik te maken van vector-georiënteerde ontwikkelmogelijkheden beschikt u met HiX over een systeem dat alle toekomstige wensen aankan. Kortom, met het nieuwe HiX bent u klaar voor de toekomst.


Meer weten?

ChipSoft is met ruim 30 jaar de meest stabiele en innovatieve ICT-leverancier voor de zorg. Als u meer wilt weten over ons of onze oplossingen, kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl of bel naar 020-493 9000.