Gerrit Mulder, chirurg in het Amsterdamse ziekenhuis BovenIJ, loopt in 1986 tegen een probleem aan. De hoeveelheid papierwerk en administratie neemt toe en slokt een steeds groter deel van zijn tijd op. Tijd die hij liever besteedt aan zijn patiënten. Zijn zoon Hans is ervan overtuigd dat dit makkelijker, sneller en vooral beter kan. Hij schiet zijn vader te hulp en ontwikkelt een softwareprogramma dat veel administratieve rompslomp uit handen neemt. ChipSoft is geboren en het eerste systeem is een feit: Remedies.

HiX: Healthcare Information eXchange

Ook andere medisch specialisten kiezen al snel voor deze innovatieve oplossing. Wat begon als een klein stand alone facturatieprogramma groeit uit tot een volledig geïntegreerd en intelligent ZIS/EPD. De eerste jaren onder de naam CS-EZIS, later CS-EZIS.Net en momenteel onder de naam HiX, dat staat voor Healthcare Information eXchange.

De patiënt staat op 1

De laatste jaren kiezen, naast ziekenhuizen, ook huisartsen, zelfstandige klinieken, psychiatrische instellingen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen steeds vaker voor onze zorg-ICT. Met HiX beschikken zij over een elektronisch dossier dat voortdurend wordt verrijkt en via een aansluiting op Zorgplatform kunnen zij optimaal samenwerken en gegevens uitwisselen met collega-zorginstellingen, digitale zorgapplicaties en de patiënt.

Vandaag de dag werken meer dan negenhonderd bevlogen medewerkers elke dag aan het verbeteren van de zorg via onze slimme ICT. Want hoewel er bijna veertig jaar na de oprichting veel is veranderd, blijft één ding nog altijd hetzelfde: de patiënt staat op plek 1.