​Vanaf vandaag geldt de verplichting om het volledige voorschrijfproces te digitaliseren, wat de efficiëntie verhoogt en de medicatieflow beveiligt. Met elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX, dat de gehele workflow rond het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift en de uitwisseling met Recip-e reeds sinds 2018 omvat, voldoen zorgprofessionals eenvoudig aan deze nieuwe regelgeving en profiteren ze van een vlot werkproces.


Dematerialisatie: volledig papierloos werken

Aan de hand van Recip-e worden elektronische geneesmiddelenvoorschriften direct uitgewisseld tussen voorschrijvers en apothekers. Ook het papieren bewijs van elektronisch voorschrift is nu overbodig aangezien de apotheker met het e-ID van de patiënt meteen het voorschrift kan ophalen.

Alle medicatieprocessen die zorgverleners in het ziekenhuis uitvoeren, zijn geïntegreerd in de closed loop-oplossing in HiX. Ook het aanmaken en verzenden van elektronische voorschriften is beschikbaar. Het afleveren van elektronische geneesmiddelenvoorschriften via Recip-e gebeurt rechtstreeks vanuit de voorschrijffunctionaliteit. Zo kunnen artsen binnen hun gewone workflow het voorschrijfproces afronden zonder tussenkomst van externe pakketten. Daarmee zijn ziekenhuizen die werken met het EPD HiX helemaal in orde met de nieuwe regelgeving.

Digitalisering = efficiëntie

De verplichting tot digitaal voorschrijven is positief voor alle partijen: artsen, apothekers én patiënten. De dematerialisatie van het voorschrijfproces zal volgens de overheid uiteenlopende voordelen met zich meebrengen: "De doelstelling van dematerialisatie is meer tijd vrij te maken voor de zorg van de patiënt doordat administratieve processen gedigitaliseerd worden. Daarnaast wordt ook een verdere empowerment van de patiënt mogelijk dankzij de extra mogelijkheden om zijn/haar voorschriften te beheren. Dit zal zorgen voor nog meer kwaliteit in de zorg en een nog betere vertrouwensrelatie tussen de patiënt en de zorgverstrekkers. Tegelijk wordt er meer efficiëntie gecreëerd en wordt de zorginformatie toegankelijker."

Deze doelstellingen vinden weerklank in onze visie, waarin wij IT betrachten zorgprofessionals zo veel mogelijk te vrijwaren van papieren vastlegging en foutgevoelige reproductie. Met eenvoudige registratieprocessen blijft er meer tijd over voor de patiënt. Elektronisch voorschrijven verhoogt bovendien de medicatieveiligheid en beveiligt het proces tegen vervalsing. De communicatie tussen arts en apotheker is namelijk direct. Bovendien heeft de voorschrijver in HiX een actuele geneesmiddelendatabank ter beschikking bij het voorschrijven.

Ook de patiënt heeft baat bij elektronisch voorschrijven: diens Globaal Medisch Dossier is vollediger met de actuele voorschriften. Via het portaal mijngezondheid kan de patiënt bovendien zelf zijn/haar openstaande voorschriften inzien en onder andere ook melding maken van bijwerkingen van de voorgeschreven medicatie. Hierdoor verhoogt de patiëntveiligheid en verbetert de zorg.

ChipSoft doet er alles aan om de gehele workflow van zorgprofessionals binnen het EPD te bewerkstelligen: hoe minder externe software de zorgprofessional hoeft te gebruiken, hoe vlotter diens registratieproces verloopt. Daartoe dient ook de uitwisseling met platformen zoals Recip-e.