Elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX is continu in ontwikkeling en eindgebruikers vormen daarbij een belangrijke informatiebron. De grootste groep zorgverleners die met HiX werkt, zijn verpleegkundigen. Dagelijks zijn ze naast patiëntzorg druk in de weer met de registratie van patiëntgegevens in het EPD. Om aan hun wensen en noden tegemoet te komen, werd een content gebruikersgroep Verpleegkunde opgericht. Deze groep bestaat uit verpleegkundigen uit de verschillende klantziekenhuizen en enkele software consultants van ChipSoft. Drie keer per jaar komen ze samen om bepaalde topics uit te werken en zo het verpleegkundig dossier in HiX te optimaliseren.

 


Werkprocessen in EPD vereenvoudigen

Alle topics die behandeld worden tijdens de bijeenkomsten van de content gebruikersgroep, hebben als doel de werkprocessen van verpleegkundigen in EPD HiX te vereenvoudigen. Dat houdt in dat ze minder clicks moeten doen om registraties te voltooien of dat de procesflow geoptimaliseerd wordt. Hierdoor besparen ze tijd en kunnen ze zich meer focussen op hun belangrijkste taak, namelijk patiëntzorg. De verschillende topics worden steeds in samenspraak bepaald en afgehandeld. Wanneer een topic is afgerond, denkt de gebruikersgroep samen na over een nieuw onderwerp en presenteren ze een voorstel.

 

Efficiënter educatieformulier

Afgelopen bijeenkomst werd bijvoorbeeld het topic 'Educatieformulier' afgesloten. Wanneer de verpleegkundige een patiënt iets aanleert of uitlegt om diens gezondheidstoestand te verbeteren, moet dit als educatie geregistreerd worden in het EPD. Dat is belangrijk voor de VG-MZG scores (verpleegkundige gegevens van de minimale ziekenhuisgegevens) die het ziekenhuis moeten aanleveren aan de overheid. Na feedback vanuit de gebruikersgroep, werd het educatieformulier anders opgezet waardoor verpleegkundigen er efficiënter mee aan de slag kunnen. Zo kunnen ze per educatieonderwerp zien wat ze de patiënt nog moeten uitleggen en wat deze al te horen kreeg. Hierdoor kan het verloop makkelijker worden opgevolgd.

 

Aangepast wondformulier

Ook het wondformulier werd als topic onder handen genomen. Tal van kleine aanpassingen werden doorgevoerd om de werking van het formulier te optimaliseren en het gebruik ervan te vergemakkelijken. De verpleegkundigen uit de content gebruikersgroep zullen deze aanpassingen tegen de volgende bijeenkomst grondig testen, waarna eventuele opmerkingen besproken worden. Bij de uitwerking van het wondformulier in het EPD werden wondzorgverpleegkundigen uit de verschillende klantziekenhuizen betrokken om het formulier zo logisch mogelijk op te bouwen.

 

Anamnese vooraf aan opname

Een tweede topic dat nog in behandeling is bij de gebruikersgroep is de anamnese aanbieden op het Zorgportaal. Met deze toepassing zou de patiënt de anamnese thuis al kunnen invullen voor de komst naar het ziekenhuis. Op die manier zouden verpleegkundigen enkel op het moment van opname de anamnese snel moeten overlopen in het EPD waardoor ze opnieuw tijd besparen. Hierbij is het wel belangrijk dat de vragenlijst rond de anamnese en eventuele preoperatieve vragenlijsten die erbij komen, te behappen blijven voor de patiënt. De content gebruikersgroep gaat daarom verder aan de slag om dit topic te finaliseren.

 

Interactie met elkaar

Via de content gebruikerssite blijven de deelnemende ziekenhuizen op de hoogte van eventuele vorderingen en hebben ze de mogelijkheid om te interageren met elkaar en met de software consultants van ChipSoft. Hier kunnen ze ook feedback geven op bepaalde elementen waar aan wordt gewerkt, zoals bijvoorbeeld een vragenlijst die beschikbaar wordt gesteld in het EPD.

 

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.