Apothekers moeten bij het uitgeven van medicatie veel beslissingen nemen over de patiënt die voor hen staat en de veiligheid van het voorgeschreven medicijn. In HiX krijgen zij door de geïntegreerde beslisondersteuning actief begeleiding bij het maken van de juiste beslissing, het bewaken van medicatie en het voorlichten van de patiënt. De kans op medicatiefouten wordt hiermee tot een minimum teruggebracht.

 

Decision support

In HiX zijn beslisregels en signaleringen geïntegreerd. Met deze zogeheten beslisondersteuning of decision support kan de apotheek potentiële risico’s van medicatie in kaart brengen en deze met de medische registraties van de patiënt vergelijken. Als bij het voorschrijven blijkt dat er sprake is van een contra-indicatie krijgt de apotheker automatisch een signalering op zijn werklijst. De apotheker kan efficiënt de werklijst afwerken en krijgt hierbij ondersteuning van de software.


Complete werklijst

De werklijst van de apotheker vormt de rode draad in het beslisproces. De overzichtelijke lijst bevat alle signaleringen van medicatieopdrachten waar de apotheker nog beslissingen over moet nemen. De software kan hierbij adviseren op basis van de beschikbare gegevens in het systeem, zoals geregistreerde metingen, labuitslagen of medicatie. Vanuit de lijst kan de apotheker deze informatie
ook eenvoudig inzien om zijn vervolgacties te bepalen. De patiënt is hiermee verzekerd van een weloverwogen beslissing waarbij alle beschikbare informatie geraadpleegd is. Indien noodzakelijk kan de apotheker ook direct het probleem met de medicatie doorsturen aan een specialist (microbioloog) of een interventie/consultatie invoeren.


Beslisboom

Voor het maken van beslissingen gebruikt de software een zogenaamde boomstructuur. De ‘boom’ is uitgesplitst in losse stappen met de keuzes, alternatieven en uitkomsten. Deze stappen worden bij het maken van een beslissing doorlopen om op specifieke punten te controleren. Hierdoor kan de apotheker achteraf altijd inzicht krijgen in het pad dat de software heeft doorlopen om tot een beslissing te komen.

Een voorbeeld van een apotheekbeslisboom: de software adviseert de apotheker over het gebruik van een geneesmiddel bij een patiënt. Het systeem inventariseert eerst de lopende medicatie van de patiënt. Vervolgens worden de eigenschappen van de medicatie opgehaald en de noodzakelijke patiëntgegevens gecontroleerd. Denk hierbij aan controle op dosering, verminderde nierfunctie, leverfunctiestoornissen, gebruik van antistolling, langdurig gebruik van specifieke medicatie of hyper- en hypokaliëmie etc. Het advies verschijnt direct of, indien gewenst, op vaste tijdstippen op de werklijst van de apotheker.


Ziekenhuisbrede ondersteuning

Door de flexibiliteit van de beslissingsondersteuningsoftware kan het ziekenhuisbreed in de zorginstelling worden ingezet ter ondersteuning van de besluitvorming. Bijvoorbeeld op de OK met de complicatieregistratie. Alle operaties zonder complicatieregistratie worden geïnventariseerd en op de werklijst van de chirurg geplaatst, zodat die eenvoudig de lijst kan afhandelen. Ook in het hartrevalidatiedossier adviseert de beslissingsondersteuning de arts bij het bepalen welk revalidatieprogramma het beste aansluit bij de patiënt.


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl