Als arts wil u zo snel en efficiënt mogelijk te werk gaan, waarbij uw patiënten steeds centraal staan. Dit is vaak echter een uitdaging door alles waar u zich dagelijks mee bezig houdt. Denk aan patiënten te woord staan, het registreren van gegevens en ander papierwerk, verschillende telefoontjes tussendoor, enzovoort. Wist u dat een elektronisch patiëntendossier (EPD) u kan helpen om uw tijd efficiënter in te delen? U vraagt zich mogelijk af: 'waarom heb ik dat precies nodig, wat haal ik eruit?' In dit artikel sommen we enkele belangrijke voordelen op van EPD HiX waar u als arts de vruchten van kan plukken.

Informatie in het EPD afgestemd per specialisme

Het is belangrijk dat u als arts een duidelijk overzicht heeft van de gezondheidsgegevens van uw patiënten. Daarom heeft elke patiënt in HiX slechts één dossier waar alle gegevens worden geregistreerd en opgeslagen. Dankzij rolgerichte views, krijgt u enkel die informatie te zien die relevant is voor uw rol als arts en uw specialisme. Zo hebt u andere functionaliteiten en gegevens ter beschikking dan uw collega-artsen op een andere afdeling. Een revalidatiearts ziet in het dossier van de patiënt bijvoorbeeld meteen een duidelijk overzicht van de aangevraagde revalidatiebehandelingen. Een cardioloog heeft dan weer specifieke widgets ter beschikking waarin de uitslagen van ECG's, fietsproeven en holters worden getoond voor de geselecteerde patiënt.

"Enkele voordelen van HiX zijn meteen zichtbaar. Zo hebben we een beter en meer gestructureerd overzicht en is er minder dubbele informatie. Gegevens moeten slechts één keer ingegeven worden en stromen nadien automatisch door. Dat is toch een luxe die we voorheen niet kenden. Alle informatie is gecentraliseerd in één dossier: wat betreft administratie en afhandeling is dat een belangrijk voordeel."

- Frederic De Meulder, medisch diensthoofd pediatrie bij GZA Ziekenhuizen

Steeds actuele patiëntgegevens dankzij één geïntegreerd dossier

Aangezien HiX een volledig geïntegreerd elektronisch patiëntendossier is, wordt ook een vlotte samenwerking over de verschillende afdelingen heen gegarandeerd. Patiëntgegevens stromen door en zijn in real-time beschikbaar voor alle afdelingen die betrokken zijn bij de zorg van de patiënt. Zo hebt u steeds toegang tot de meest actuele gegevens. Wanneer op de spoedafdeling bijvoorbeeld wordt ingegeven dat een patiënt bepaalde allergieën heeft, is dit voor alle behandelende artsen en verpleegkundigen meteen zichtbaar als waarschuwing in het dossier.

Bovendien werkt het EPD met het principe van eenmalige registratie van gegevens en het intelligent hergebruik ervan. Hierdoor verlaagt de registratielast significant, aangezien u gegevens die al beschikbaar zijn in het EPD niet opnieuw moet invoeren. Ook kan u reeds geregistreerde gegevens steeds aanpassen en aanvullen. Wanneer een patiënt bijvoorbeeld thuis een preoperatieve vragenlijst invult, kan de anesthesist deze gegevens met één handeling overnemen tijdens de preoperatieve screening. Ook wanneer u als arts medicatie toedient bij een patiënt die via spoed binnen kwam en die geopereerd moet worden, zal de hoeveelheid berekend worden op basis van de lengte en het gewicht die reeds op de spoedafdeling werden ingegeven.

"Voor mij als anesthesist-intensivist is de kracht van HiX de integratie tussen de verschillende afdelingen. Ik vind het bijvoorbeeld ideaal dat ik het verslag van de spoedarts zeer snel kan nalezen en daarop kan verder bouwen op mijn eigen afdeling."

- Klaas Buyse, anesthesist-intensivist bij Ziekenhuis Oos-Limburg (ZOL)

Alles in één

Verder hebt u met HiX alle functionaliteiten samen in één systeem. U hoeft bijvoorbeeld geen andere toepassingen te gebruiken om afspraken in te plannen of radiologiebeelden te bekijken. Ook de verwijsbrieven van huisartsen kan u makkelijk inzien in HiX. Daarnaast zijn ook overheidskoppelingen rechtstreeks raadpleegbaar in het EPD. Denk aan Vitalink om medicatie van de patiënt te synchroniseren in het dossier, of eBirth om alles omtrent de geboorte te registreren.

"Wat ik zelf heb ervaren als arts, is hoe belangrijk het is dat je één systeem hebt dat je voor alles kunt gebruiken: brieven aanmaken, het operatieverslag opstellen, afspraken maken en je agenda opvolgen. Vroeger moesten we veel rondbellen om bijvoorbeeld beelden op te vragen. Met HiX zit alles op één plaats. Als je je laptop en een internetaansluiting hebt, dan heb je eigenlijk het ziekenhuis bij de hand."

- Jos Opheide, hoofdarts bij Ziekenhuis Geel

Innovatieve consultregistratie

Daarnaast beschikt HiX over uitgebreide workflowondersteuning. Zo is de consultregistratie in het EPD op innovatieve wijze opgebouwd, waarbij de focus ligt op flexibiliteit, tijdwinst en overzicht. Dankzij de diagnosegerichte sturing krijgt u aangepaste informatie-elementen aangeboden die specifiek van toepassing zijn voor de geregistreerde diagnose. Denk aan behandelvoorstellen en het uitzetten van orders, het voorschrijven van bepaalde medicatie of het uitzetten van een beleid.

Wanneer een patiënt bijvoorbeeld met pijn op de borst bij de cardioloog komt, zal HiX op basis van deze diagnose meteen enkele vervolgvoorstellen doen zoals een ECG afnemen, een fietsproef of een bloedafname. De cardioloog kan kiezen óf en welke van deze voorstellen hij of zij volgt. Wanneer de cardioloog bijvoorbeeld kiest om een ECG af te nemen, kan hij of zij dit order meteen vanuit het consultformulier uitzetten. Deze oplossing maakt het registratieproces dus een stuk eenvoudiger en efficiënter, zodat u meer tijd heeft voor de patiënt.

Tijdbesparing en meer efficiëntie dankzij mobiele app voor artsen

Met de app HiX Mobile Specialist hebben artsen het EPD altijd en overal binnen handbereik op hun telefoon. Zo kunnen ze meteen aan het bed patiëntendossiers raadplegen, onderzoeksresultaten inzien, orders uitzetten, enzovoort. Hierdoor besparen ze tijd op de afdeling en kunnen ze efficiënter te werk gaan.

Dr. Valérie Van Ouytsel, diensthoofd Geriatrie bij Ziekenhuis Geel, vertelt hoe de app voor specialisten haar werkprocessen vereenvoudigt.

Patiëntveiligheid centraal dankzij beslissingsondersteuning

Als arts staat de veiligheid van uw patiënten op de eerste plaats. De EPD-brede beslissingsondersteuning die vervat zit in HiX, staat u hier in bij doorheen het zorgproces. Zo geeft HiX u reeds een voorzet door advies aan te reiken met betrekking tot bijvoorbeeld risico's, de correcte toepassing van protocollen en onvolkomenheden in verplichte registraties. Als arts kan u steeds zelf beslissen om het advies al dan niet op te volgen. Zo wordt u bijvoorbeeld binnen de medicatiefunctionaliteit gesignaleerd op patiëntonveilige situaties op basis van ingestelde medicatierichtlijnen. Wanneer u als arts namelijk een NSAID wil toedienen of voorschrijven, zal HiX u de waarschuwing geven om ook een maagbeschermer toe te voegen.

Ook de DDA-functionaliteit (Data Driven Analysis) zorgt voor vergaande beslissingsondersteuning in HiX, en wordt momenteel vooral ingezet ten behoeve van complicatievoorspelling (zowel preoperatief als postoperatief). De DDA-functionaliteit extraheert datasets (patiëntgegevens) op verschillende momenten uit het EPD en levert deze op een veilige en stabiele manier aan een externe oplossing aan. De externe server analyseert de data en genereert een complicatierisico dat opnieuw rechtstreeks in HiX wordt getoond. Zo hebt u als arts meteen zicht op de veiligheid van de patiënt in het verdere behandeltraject.

Meer weten?

Benieuwd naar de verschillende mogelijkheden van HiX voor u als arts? Neem contact met ons op voor meer informatie of vraag vrijblijvend een demo aan!

Contacteer ons